www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

EMOCJE W R覹NANIACH PROSTE PRAWDY O SZCZ师CIU I SUKCESIE


CONLEY C.

wydawnictwo: LAURUM , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 44.90 Twoja cena  42,66 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Emocje w r體naniach

Proste prawdy o szcz甓ciu i sukcesie


- Czy masz problemy z wyra縜niem emocji?
- Czy masz problem ze zrozumieniem innych?
- Czy pragniesz, by kto wreszcie da ci klucz, kt髍y pomo縠 ci w zrozumieniu 秝iata emocji?


Emocje w r體naniach to fascynuj眂y, nowatorski i przyst阷ny wizualnie leksykon, kt髍y przedstawia uniwersalne prawdy w postaci genialnie prostych wzor體 i dzi阫i temu pomaga z powodzeniem stawia czo砤 縴ciowym wyzwaniom.

Kiedy na twojej drodze pojawia si wielki g砤z, kt髍ego nie mo縠sz ani obej舵, ani poruszy, najprostszym sposobem poradzenia sobie z nim jest roz硊panie go na ma砮 kamyczki.

Chip Conley, wielokrotnie nagradzany przedsi阞iorca i bestsellerowy autor, stworzy niezast眕iony paradygmat samodoskonalenia, pozwalaj眂y sprowadzi najwi阫sze trudno禼i do postaci przyst阷nych zagadnie – kt髍e mo縩a 砤two zrozumie i na kt髍e mo縩a z powodzeniem oddzia硑wa.

Conley, dynamiczny cz硂wiek i autor ksi笨ki Peak, w ci眊u zaledwie kilku lat musia si zmierzy z seri 縴ciowych dramat體, a po jednym z wyst眕ie jego serce zatrzyma硂 si z niewyja秐ionych przyczyn.
Pod wp硑wem tych zdarze zacz背 stosowa koncepcj, kt髍 sam nazywa r體naniami emocji: na przyk砤d rado舵 = mi硂舵 – strach.
R體nania te pomagaj zrozumie i wyrazi to, co si dzieje w ludzkim wn阾rzu, oraz zrozumie innych. Dzi阫i tym prostym wzorom 砤twiej jest si skupi na tych 縴ciowych zmiennych, na kt髍e mo縩a wp硑wa, a przesta my秎e o tym, co pozostaje poza nasz kontrol jak 秏ier i podatki. Chip Conley daje nam szans, aby秏y wszyscy mogli zosta dyrektorami generalnymi emocji.

Emocje w r體naniach pozwalaj spojrze na 縴cie z innej perspektywy. Ksi笨ka pozwala wp硑n辨 na wody emocjonalnej p硑nno禼i, na kt髍ych cz硂wiek dysponuje umiej阾no禼i rozpoznawania i nazywania emocji, a tak縠 zarz眃zania zjawiskami, kt髍e mog okre秎a jego to縮amo舵, zaszkodzi mu lub pom骳.


Chip Conley jest za硂縴cielem firmy Joie de Vivre Hospitality, obecnie drugiej pod wzgl阣em wielko禼i sieci hoteli butikowych w Ameryce. Podr罂uje po 秝iecie i opowiada o tym, jak z powodzeniem odnale兼 si na pograniczu biznesu i psychologii. Napisa te kilka ksi笨ek, w tym mi阣zy innymi Peak: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow. Zosta uznany za najbardziej innowacyjnego dyrektora generalnego San Francisco Bay Area, kt髍e to miejsce uwa縜 za sw骿 dom.


250 stron, Format: 15.8x23.3cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022