www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW JAKO PRZEDMIOT RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO


KAMIŃSKI R.

wydawnictwo: PWE , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 82.69 Twoja cena  78,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako przedmiot raportowania niefinansowego

Regulacje prawne i doświadczenia praktyczne w unii europejskiej i polsce


W monografii autor podjął jeden z najważniejszych współcześnie problemów związanych z relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami a ich otoczeniem, tj. raportowania osiągnięć przedsiębiorstw szerokiemu spektrum interesariuszy.

Podjęta problematyka jest szczególnie ważna ze względu na postępujący proces wdrażania do praktyki idei zrównoważonego rozwoju systemu społeczno-gospodarczego (w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym), zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. Książka wpisuje się w ten nurt poszukiwań naukowych i rozwiązań natury praktycznej, w tym regulacyjnej. Jest pracą kompleksową, w której referowane zagadnienia dotyczące współczesności przedstawione są na tle szerokiego kontekstu natury teoretycznej oraz, częściowo, w ujęciu historycznym. Prezentowane zagadnienia ilustrowane są licznymi danymi pochodzącymi z wielu raportów i zestawień ukazujących badane kwestie nie tylko na obszarze Polski, lecz także w Europie i na świecie. Niewątpliwą wartością monografii jest pogłębione przedstawienie i analiza regulacji prawnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Autor prezentuje swoją opinię na temat tych rozwiązań, odnosząc się zwłaszcza do projektu nowej dyrektywy UE. Przeprowadza analizę regulacji prawnych, konfrontując swoją ocenę ze stanowiskiem innych autorów, a efektywność uregulowań ilustruje danymi pochodzącymi z praktyki.

Wykaz skrótowców
Wstęp

1.  Istota zrównoważonego rozwoju w gospodarce

1.1. Geneza i pojęcie zrównoważonego rozwoju
1.2. Nurty badawcze zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych
1.2.1. . Ekonomia środowiska
1.2.2. . Ekonomia ekologiczna
1.2.3. . Ekonomia zrównoważonego rozwoju
1.2.4. . Inne nurty badawcze
1.3. Wnioski

2.  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

2.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
2.2. Przedsiębiorstwo jako wspólnota interesariuszy
2.3. Ryzyka związane z niezrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa
2.3.1. . Ryzyko związane z przejściem na gospodarkę zrównoważoną
2.3.2. . Ryzyko związane z fizycznymi skutkami zmian klimatu
2.3.3. . Ryzyko społeczne
2.4. Wnioski

3. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zrównoważonych

3.1.. Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
3.2. Przesłanki, korzyści i bariery rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
3.3. Ramy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
3.4. Wnioski 

4.  Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

4.1. Inicjatywy organizacji międzynarodowych
4.2. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej
4.3. Zrównoważony rozwój w regulacjach obowiązujących w Polsce
4.4. Wnioski
5.  Wskaźniki pomiaru i standardy raportowania zrównoważonego rozwoju
5.1. Pomiar wskaźnikowy zrównoważonego rozwoju w ujęciu makro
5.2. Wskaźniki, ramy i standardy raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
5.3. Wnioski

6.  Raportowanie osiągnięć przez przedsiębiorstwa

6.1. System komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem
6.2. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstw
6.3. Prezentacja informacji niefinansowych
6.4. Wnioski

7. Regulacje prawne raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

7.1. Regulacje obwiązujące w Unii Europejskiej
7.2. Regulacje obowiązujące w Polsce
7.2.1. . Ustawa o rachunkowości
7.2.2. . Raportowanie niefinansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
7.2.3. . Standard Informacji Niefinansowych
7.3. Wnioski

8. Wyniki badania praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

8.1. Raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
8.1.1. . Raport Alliance for Corporate Transparency
8.1.2. . Raport European Financial Reporting Advisory Group
8.1.3. . Raport Climate Disclosure Standards Board
8.1.4. . Raport International Federation of Accountants, American Institute of Certified Public Accountants i Chartered Institute of Management Accountants
8.2. Raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
8.2.1. . Raport Ministerstwa Finansów na tle raportu Alliance for Corporate Transparency
8.2.2. . Raport zespołu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
8.3. Wnioski

9. Kierunki doskonalenia raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

9.1. Projekt nowej dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
9.1.1. . Uzasadnienie projektu nowej dyrektywy
9.1.2. . Główne postanowienia projektu nowej dyrektywy
9.1.3. . Ocena projektu nowej dyrektywy
9.2. Proces tworzenia systemu raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwo
9.3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

284 strony, Format: 15.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022