www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RELACJE AUDYTU I KONTROLI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


DEC P. GŁÓWKA G. RED.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 62.10 Twoja cena  59,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Relacje audytu i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych


Pracownicy jednostek sektora publicznego są zobowiązani do nieustannego przestrzegania procedur audytowych i kontrolnych, dzięki którym udoskonalane są procesy wewnętrzne funkcjonowania urzędów, a także sprawdzane procedury i podejmowane decyzje. Trudno sobie wyobrazić sektor publiczny bez audytu i kontroli wewnętrznej oraz – tym bardziej – bez kontroli zarządczej. Ta triada czynności stanowi nie tylko ogromny impuls do podnoszenia jakości działania poszczególnych jednostek, lecz także niezwykłe wyzwanie w codziennym, często rutynowym urzędniczym trybie pracy. Przy mnogości różnego rodzaju uregulowań prawnych (liczne ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, często wielokrotnie uaktualniane czy zmieniane) sprawne poruszanie się w tej tematyce dla wielu osób stanowi duży problem. Jeśli uwzględnimy dodatkowo liczne szkolenia, wdrażane standardy czy wzorcowe procedury, a także bogatą już przecież literaturę przedmiotu, konieczne wydają się próby usystematyzowania tych zagadnień. Ważną kwestią jest też obawa wielu urzędników przed kontrolami – czy to cyklicznymi, czy doraźnymi. Czym innym bowiem jest poszukiwanie nieprawidłowości, a czym innym nieustanne paraliżowanie pracy urzędów. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym muszą być świadome ciążącej na nich odpowiedzialności za łamanie przepisów, ale powinny również mieć wsparcie przełożonych w rozwiązywaniu nierzadko trudnych spraw.

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, a także kontroli zarządczej w różnych jednostkach sektora finansów publicznych. Niewątpliwą wartością publikacji jest praktyczne doświadczenie większości autorów, którzy są czynnymi pracownikami wielu podmiotów sektora finansów publicznych. Dzięki temu potrafią oni połączyć aspekty teoretyczne z ich praktycznym odzwierciedleniem w codziennej urzędniczej pracy. Przedstawiono głównie te problemy z obszaru audytu wewnętrznego i kontroli, które wymagają doprecyzowania, uregulowania bądź dostosowania do specyfiki danej jednostki.

Monografia składa się z 20 rozdziałów o różnej tematyce, do których lektury serdecznie zachęcamy, mając nadzieję, że ukażą one analizowane problemy w nowym świetle. Poszczególni autorzy realizowali własne, szczegółowe cele badawcze, które składały się na osiągnięcie wskazanego wyżej celu głównego. Niniejsza publikacja jest już kolejną z serii książek pod naszą redakcją dotyczącą szeroko pojętego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Dlatego niektóre zagadnienia teoretyczne zostały omówione bardzo syntetycznie lub celowo pominięte, a zainteresowanych Czytelników odsyłamy do naszych wcześniejszych publikacji z tego obszaru.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Annie Kotlińskiej za koordynację procesu wydawniczego.

Paweł Dec, Gabriel Główka

WSTĘP

Magdalena Powązka
BENCHMARKING AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Adrian Fionik
AUDYT WEWNĘTRZNY W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Katarzyna Luka
AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA WEWNĘTRZNA W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

Jolanta Chojnacka-Nowaczyk
SPECYFIKACJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY GOLINA

Monika Flisak
KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY W URZĘDZIE POWIATOWYM

Justyna Sadkowska
ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDU GMINNEGO NA PRZYKŁADZIE URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

Jolanta Regina Miętus
AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CELESTYNÓW

Magdalena Domasik
GŁÓWNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANIEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW KONTROLI NACZELNEJ IZBY KONTROLI

Kinga Komenda
KONTROLE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W URZĘDACH GMIN

Krzysztof Kopeć
AUDYT EFEKTYWNOŚCIOWY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Konrad Bonisławski
AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA W WYBRANYCH KRAJACH W ŚWIETLE STANDARDÓW INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Małgorzata Janowska
TESTOWANIE MECHANIZMÓW KONTROLI JAKO ISTOTNY ELEMENT ZADANIA AUDYTOWEGO

Anita Kaczmarek
FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Lucyna Czołba
SPECYFIKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZALEWIE

Marzena Baradziej
KONTROLA ZARZĄDCZA NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Adriana Mizerska
KONTROLA ZARZĄDCZA NA PRZYKŁADZIE URZĘDU GMINY W OSIECKU

Karolina Paradowska-Gałązka
KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KUTNIE

Dominika Bereda
WYBRANE ASPEKTY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ GMINY NA PRZYKŁADZIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

Zofia Otmianowska
ROLA KOMUNIKACJI W PROCESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W INSTYTUCIE KULTURY

Justyna Rogowska
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MINISTERSTWIE KLIMATU I ŚRODOWISKA

BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

226 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022