www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ WODY MODEL OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH W FORMULE BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ


GRYZ J. GROMADZKI S.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 110.80 Twoja cena  105,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Lokalne partnerstwo na rzecz wody

Model ochrony zasobów wodnych w formule bezpieczeństwa Unii Europejskiej


Wydawnictwo PWN przedstawia kolejną publikację poświęconą jednemu z ważniejszych zagadnień – wyzwań XXI w. Chodzi o działania związane z ochroną zasobów wodnych – tym samym ochroną środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W książce Lokalne partnerstwo na rzecz wody – model ochrony zasobów wodnych w formule bezpieczeństwa Unii Europejskiej Czytelnik będzie mógł przekonać, w jaki sposób na naszym kontynencie można skonstruować system ochrony zasobów wody.

Retencja wody jest jednym z instrumentów kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu. Nie ma jednak wyznaczonego konkretnego preferowanego modelu retencji. Publikacja Lokalne partnerstwo na rzecz wody przedstawia właśnie taki model.

Warto zauważyć, że do tej pory nie powstała praca (zarówno książka, jak i poważny artykuł), który zawierałby model ochrony zasobów wody, jej retencji, możliwy do zastosowania w całej UE – publikacja ta wychodzi temu naprzeciw.

Czytelnik będzie w niej mógł znaleźć informacje na temat:
  • uwarunkowań retencji wody w Polsce (np. ekonomiczne skutki suszy),
  • zastosowania metody LEADER w planowaniu strategii ochrony zasobów wody,
  • lokalnego partnerstwa na rzecz wody (np. plan przeciwdziałania niedoborom wody),
  • uniwersalnego, europejskiego modelu lokalnego partnerstwa na rzecz wody,
  • polskiego modelu zarządzania retencją wody w systemie zarządzania kryzysowego,
  • wdrożenia w Polsce powszechnego systemu zaopatrzenia rolnictwa w wodę do produkcji rolnej.
Co warto podkreślić, w książce Lokalne partnerstwo na rzecz wody Czytelnik znajdzie wiele przykładów umożliwiających zrozumienie prezentowanych treści i zastosowanie ich w praktyce.

Publikację tę kierujemy do inżynierów środowiska, hydrologów, administracji na szczeblu wojewódzkim, samorządowym, ekspertów samorządowych, konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki wodnej czy ekonomii. Książka może być również przydatna studentom studiów poświęconym bezpieczeństwu, inżynierii i ochrony środowiska i innym w zakresie projektowania rozwiązań łączących wiele dyscyplin wiedzy.

Przedmowa
Wprowadzenie

1. Uwarunkowania retencji wody w Polsce
1.1. Środowisko naturalne Polski: sytuacja problemowa
1.2. Ekonomiczne skutki suszy dla podmiotów społecznych
1.3. Wyzwania polityczne związane z ekonomicznymi skutkami suszy
Konkluzje

2. Metoda LEADER w planowaniu strategii ochrony zasobów wody
2.1. Zastosowanie metody LEADER w tworzeniu i realizacji lokalnej strategii rozwoju - studium przypadku
2.1.1. Lokalna Grupa Dziatania (LAG) w zapewnianiu ochrony zasobów wody
2.1.2. Źródła finansowania Lokalnych Grup Działania w ochronie zasobów wody
2.1.3. Implementacja podejść LEADER I, LEADER II, LEADER+ - zastosowanie koncepcji działania w ochronie zasobów wody
2.1.4. Prawne formy funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Mlekiem Płynąca"
2.1.5. Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" - proces budowy partnerstwa lokalnego oraz oddolnej inicjatywy LEADER na przykładzie gminy Mały Płock w województwie podlaskim
2.2. Możliwość zastosowania metody LEADER w procesie tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz wody - założenia teoretyczne
2.2.1. Oddolność
2.2.2. Terytorialność
2.2.3. Integralność
2.2.4. Partnerstwo
2.2.5. Innowacyjność
2.2.6. Decentralizacja zarządzania i finansowania
2.2.7. Sieciocentryczność i współpraca
Konkluzje

3. Lokalne partnerstwo na rzecz wody
3.1. Obecny stan planowania, przeciwdziałania skutkom suszy, niedoborom wody na przykładzie Polski, środkowoeuropejskiego państwa Unii Europejskiej
3.1.1. Formuła rozwiązań oraz działań
3.2. Polska koncepcja lokalnego partnerstwa na rzecz wody
3.3. Pilotażowy projekt wsparcia dla tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz wody
3.3.1. Projekt pilotażowy w wybranych województwach Polski
3.3.1.1. Województwo małopolskie
3.3.1.2. Województwo lubuskie
3.3.1.3. Województwo kujawsko-pomorskie
3.3.1.4. Województwo podlaskie
3.3.1.5. Województwo lubelskie
3.3.1.6. Województwo łódzkie
3.3.1.7. Województwo opolskie
3.3.1.8. Województwo śląskie
3.3.1.9. Województwo świętokrzyskie
3.3.1.10. Województwo warmińsko-mazurskie
3.3.2. Współpraca na rzecz retencji wody na poziomie ogólnokrajowym
Konkluzje

4. Uniwersalny, europejski model lokalnego partnerstwa na rzecz wody
4.1. Podejście do budowy modelu
4.2. Podstawy normatywne modelu
4.2.1. Woda w strategii Europejskiego Zielonego Ładu
4.2.2. Dyrektywa wodna
4.3. Teoretyczne założenia normatywne modelu
4.4. Teoretyczne założenia organizacyjne modelu
4.5. Proponowany model lokalnego partnerstwa na rzecz wody
Konkluzje

5. Polski model zarządzania retencją i ochroną zasobów wody w systemie zarządzania kryzysowego jako studium przypadku państwa członkowskiego Unii Europejskiej
5.1. Założenia modelu
5.2. Założenia organizacyjne
5.3. Założenia normatywne
5.4. Założenia techniczne
5.5. Partnerstwo na rzecz wody
5.6. Uwarunkowania terytorialne funkcjonowania modelu
5.6.1. Rola samorządu lokalnego w modelu lokalnego partnerstwa na rzecz wody
5.6.2. Rozwiązania funkcjonalne w modelu podsystemu retencji i ochrony zasobów wody w systemie zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa, państwa
5.6.2.1. Poziom gminy
5.6.2.2. Poziom powiatu
5.6.2.3. Poziom województwa / regionu
5.6.2.4. Poziom państwa
5.6.2.5. Poziom Unii Europejskiej
5.6.3. Finansowanie podsystemu retencji wody, przeciwdziałania suszy
5.6.4. Budowa retencji na obszarach wiejskich w Polsce
5.6.5. Budowa retencji na obszarach zurbanizowanych w Polsce
5.6.6. Zastosowanie retencji wody według założeń modelu
5.6.6.1. Wariant I - przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym
5.6.6.2. Wariant II - przeciwdziałanie suszy
5.6.6.3. Wariant III - lokalne skażenia środowiska
5.6.6.4. Wariant IV-ochrona przeciwpożarowa Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1

252 strony, Format: 15.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022