www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

CI’A DLA FACET覹 CA DZIEWI势 MIESI蔆Y


WOODS M.

wydawnictwo: MARGINESY , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 39.90 Twoja cena  37,91 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Ci笨a dla facetów

Ca砮 dziewi赕 miesi阠y


Gratulacje, b阣ziesz mia dziecko! To znaczy – ona jest w ci笨y, ale w zasadzie ​​ty te. Przez kolejnych kilka miesi阠y czeka ci hu秚awka hormonów, masa縠 pleców i bardzo du縪 rozmów o porodzie. B阣ziesz tat. Ojcostwo jest tu za rogiem. Jeste gotowy?

Wi阫szo舵 ksi笨ek o ci笨y napisano dla mam, ale ta jest specjalnie dla ciebie, przysz砮go ojca. Z humorem (to najlepszy or昕) przeprowadzimy ci przez dziewi赕 miesi阠y rado禼i, podniecenia, strachu, mnóstwa wielkich sów i powi阫szaj眂ego si brzucha, 縠by wyszed z tej emocjonalnej jazdy gotowy na wszystko, czym rzuci w ciebie noworodek.

Je秎i jeszcze nie wiesz, czym jest laktator, po co komu dziesi赕 tysi阠y pieluch tetrowych roz硂縪nych w strategicznych punktach domu, dlaczego warto zrobi plan porodu, mimo 縠 trafi on do kosza zaraz po pierwszych skurczach, a do tego zastanawiasz si, czy TENS to nazwa nowej grupy rockowej – teraz masz czas, 縠by nadrobi zaleg硂禼i.

Przed tob mi阣zynarodowy bestseller i podr阠znik ci笨owego survivalu. W skrócie: wszystko, co przysz硑 ojciec musi wiedzie, a nawet nie mia poj阠ia, 縠 powinien zapyta.

痑den kurs ani podr阠znik nie zapewni ci, przysz硑 tato, spokoju przez te dziewi赕 miesi阠y. Za to wsparcie, które Mark Woods serwuje, mieszaj眂 mnóstwo cennej wiedzy z dystansem, pomo縠 ci przetrwa niejeden kryzys, a czasem uczyni bohaterem! To dobrze, 縠 obawy i problemy oczekuj眂ych ojców – niezale縩ie od szeroko禼i geograficznej – s podobne. Do秝iadczenia innych te si przydadz, bo sytuacji podbramkowych w ci笨y nie zabraknie. Po latach i tak b阣ziesz si z tego 秏ia. Woods jest tego najlepszym dowodem.

Krystian Hanke, autor projektu „Tatowanie”, dziennikarz Radia 357

Uczciwy i rzeczowy poradnik, a zarazem zabawny i 砤two przyswajalny.

„More Than Mummies”

ietna ksi笨ka dla tych, którzy b阣 ojcami po raz pierwszy. Napisana na luzie i dowcipnie, dzi阫i czemu znakomicie si czyta.

„Woman’s Way”

Orze紈iaj眂o 秝ie縠 podej禼ie – rodzaj poradnika „powiedz, jak to jest naprawd” z ogromnymi pok砤dami czu硂禼i i zrozumienia.

„Prima Baby”

Wst阷 11

Prolog: Starania o dziecko 15
D硊gie lata nadziei, 縠 nic z tego nie b阣zie,
krótkie dni nadziei, 縠 co z tego b阣zie 16
Ch硂piec czy dziewczynka – wybór p砪i 20

Miesi眂 1: Jest tam kto? 25
Pocz阠ie – na pocz眛ku by robak... 26
Test ci笨owy – ciche odkrycie 31
Poronienie – brzydkie s硂wo na „p” 37
Przebieg ci笨y – miesi眂 po miesi眂u 47
Opis przebiegu ci笨y 48
RADY NA TEN MIESI 50

Miesi眂 2: Przywitaj si z moim ma硑m przyjacielem 53
Wczesne objawy ci笨y – poranne nudno禼i i spó砶a 54
Seks i ci笨a – kompletny przegl眃 64
Opis przebiegu ci笨y 70
RADY NA TEN MIESI 72

Miesi眂 3: Poka, kotku, co masz w 秗odku 75
Pierwsze USG – rado舵 i strach 76
Id, rozpowiedz – dziel si nowin 84
Opis przebiegu ci笨y 88
RADY NA TEN MIESI 90

Miesi眂 4: A kuku, widz ci 93
Rzeczy bardziej i mniej bezpieczne –
d硊ga lista zakazów i nakazów 94
Ci笨a rzekoma – ja te cierpi, wiesz? 103
Opis przebiegu ci笨y 108
RADY NA TEN MIESI 110

Miesi眂 5: Badanie, rozpieszczanie i wakacji planowanie 113
USG poówkowe – jeszcze wi阠ej strachu,
jeszcze wi阠ej rado禼i 114
Babymoon – podarujcie sobie troch spokoju 119
Nowe objawy – popió, wiatr i roztargnienie 123
Opis przebiegu ci笨y 131
RADY NA TEN MIESI 133

Miesi眂 6: Posu si, tato 135
Tu si wybrzusza, tam si kurczy 136
Utrzymanie rodziny – forsa, du縪 forsy 143
Targowisko imion – jakie imi wybra dla dziecka? 155
By tat – ty, twój ojciec i czym w砤禼iwie jest ojcostwo 159
Opis przebiegu ci笨y 166
RADY NA TEN MIESI 168

Miesi眂 7: Zapi辨 pasy! 171
Przed porodem powrót do szko硑 172
Wybory – kto najlepiej odbierze poród? 180
Wasz zwi眤ek – przesiadka 184
Wcze秐iaki – nie tra nadziei 205
Opis przebiegu ci笨y 208
RADY NA TEN MIESI 212

Miesi眂 8: Ostatni dzwonek 215
Przygotowania – wszyscy listy pisz 216
Wicie gniazdka – w miar czysto to nie czysto 226
Fajrant – kiedy po縠gna si z prac? 229
Opis przebiegu ci笨y 230
RADY NA TEN MIESI 234

Miesi眂 9: Przedstawienie czas zacz辨 237
Oczekiwanie na kurtyn – ostatnie chwile 237
Opis przebiegu ci笨y 239
RADY NA TEN MIESI 242
Scenariusz porodu – co si wydarzy 244
Obsada – kto znajdzie si na sali 248
Akcja! – czyli w砤禼iwie co? 252
odki przeciwbólowe – co dzisiaj macie w ofercie? 257
Faza przej禼iowa – nie takie hop-siup, jak si wydaje 262
Jeszcze tylko chwila – decyduj眂e parcie 263
Narodziny – to... dziecko! 267
Opowie禼i frontowe 271

Miesi眂 9,5: Ci笨a przeterminowana 287
Metody „naturalne” – zabobony,
które niemal na pewno nie dzia砤j 289
Sposoby medyczne – 秗odki, które pomagaj 292

Epilog. Z dzieckiem na r阫u 295
W rodzinie – ty, twoje dziecko i superwoman 295
Powrót do domu – tu zaczyna si reszta twojego 縴cia 296

S硂wniczek 299
Podzi阫owania 327
Przypisy 328
Indeks 331

336 stron, Format: 13.8x20.8cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022