www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CIEŃ KTÓRY POZWALA WYJŚĆ Z CIENIA ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE I NORWEGII


GIERMANOWSKA E. RACŁAW M. SZAWARSKA D.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 31.59 Twoja cena  30,01 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Cień, który pozwala wyjść z cienia

asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Norwegii


Publikacja podejmuje zagadnienie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na uwarunkowania kulturowe występujące w Polsce i w Norwegii. Zaprezentowano w niej autorski model służący budowaniu ich niezależności i wsparciu na etapie wkraczania na rynek pracy.

WSTĘP       9

ROZDZIAŁ I. Geneza i kontekst problemu podjętego w projekcie                 17
1. Kwestia absolwentów szkół wyższych z niepełnosprawnością–niedokończona emancypacja           17
2. Kulturowe podstawy welfare states         . 26
3. Polska a Norwegia – odmienne reżimy welfare states    32
4. Podsumowanie               36

ROZDZIAŁ II. Zastosowane metody i techniki badań     38
1. Koncepcja badań i harmonogram          38
2. Przygotowanie do procesu zbierania danych: warsztat metodologiczny               40
3. Źródła danych i realizacja badań          44
4. Napotkane trudności i ograniczenia w prowadzeniu badań  . 48
5. Kwestie etyczne               52
6. Podsumowanie               54

ROZDZIAŁ III. Instytucjonalno-kulturowy kontekst rozwoju usług asystencji osobistej            . 56
1. Polska polityka wobec niepełnosprawności       56
1.1. Asystencja osobista a system pomocy społecznej    60
1.2. Projektowy charakter usług asystencji osobistej    . 63
2. Usługi asysty na uczelniach i na rynku pracy      . 67
2.1. Usługi asysty na uczelniach          . 67
2.2. Usługi asysty na rynku pracy          71
3. Proces legitymizacji usługi asystencji osobistej jako usługi dostępnej w Polsce              73
4. Norweska polityka wobec osób z niepełnosprawnościami   78
5. Asystencja osobista kontrolowana przez użytkownika    81
5.1. Podstawy prawne             . 81
5.2. Implementacja usługi asystencji osobistej na poziomie samorządów              . 83
5.3. Organizacja zatrudnienia asystentów       . 84
5.4. Użytkownicy asystencji osobistej w Norwegii     85
6. Wsparcie w środowisku pracy w Norwegii       86
7. Skala i użytkownicy asysty pracy w Norwegii      . 88
8. Próby reformy systemu asystencji osobistej w Norwegii   . 90
8.1. Propozycje rozwiązań zmniejszających zróżnicowanie lokalne i umożliwiających tworzenie dobrych programów  95
9. Podsumowanie               98

ROZDZIAŁ IV. Niezależne życie i podmiotowość a usługa asystencji osobistej           . 100
1. Geneza idei niezależnego życia          . 100
2. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych o niezależnym życiu             . 102
3. Podmiotowość a niezależne życie. Ujęcie socjologiczne   . 106
4. Rozumienie niezależnego życia i podmiotowości – perspektywa asystentów w Norwegii         109
5. Podmiotowość asystentów w relacji usługowej (Norwegia)  . 114
6. Rozumienie niezależnego życia i podmiotowość – perspektywa asystentów w Polsce          118
7. Podmiotowość asystentów w relacji usługowej (Polska)   . 123
8. Eksperci z Polski i Norwegii           . 126
9. Podsumowanie               131

ROZDZIAŁ V. Warunki pracy i zatrudnienia asystentów osobistych, perspektywy rozwoju zawodowego i reprezentacja pracownicza           . 134
1. Definicja warunków pracy i specyfi ka pracy w sektorze usług asystenckich              134
2. Warunki pracy i zatrudnienia w opinii asystentów osobistych w Norwegii i Polsce          . 139
2.1. Warunki pracy i zatrudnienia w Norwegii      139
2.1.1. Różne kategorie asystentów: stali i czasowi    139
2.1.2. Wynagrodzenia za pracę asystentów osobistych  . 142
2.1.3. Ryzyka związane z pracą i zatrudnieniem asystenta osobistego          . 146
2.1.4. Podsumowanie            152
2.2. Warunki pracy i zatrudnienia w Polsce       153
2.2.1. Asystenci projektowi          . 153
2.2.2. Wynagrodzenia za pracę asystentów osobistych  . 156
2.2.3. Ryzyka związane z pracą i zatrudnieniem asystenta osobistego          . 158
2.2.4. Podsumowanie            163
3. Satysfakcja z pracy i prestiż zawodu asystenta osobistego   165
3.1. Opinie asystentów w Norwegii         . 165
3.2. Opinie asystentów w Polsce          168
3.3. Podsumowanie              172
4. Formy komunikacji i reprezentacji pracowniczej w Norwegii i Polsce                 . 175
4.1. Opinie asystentów w Norwegii         . 175
4.2. Opinie asystentów w Polsce          . 178
4.3. Podsumowanie              179
5. Warunki pracy asystentów osobistych i wyzwania związane z usługą w ocenie ekspertów w Norwegii i Polsce     181
6. Wnioski końcowe              . 190

ROZDZIAŁ VI. Relacje społeczne a praca emocjonalna i praca brudna                195
1. Praca emocjonalna w środowisku pracy        195
1.1. Praca emocjonalna a asystencja osobista      . 198
2. Elementy brudnej pracy w procesie asystencji osobistej   . 200
3. Praca emocjonalna i elementy pracy brudnej w opinii asystentów w Norwegii             202
4. Praca emocjonalna i elementy pracy brudnej w opinii asystentów w Polsce             . 208
5. Eksperci z Polski i Norwegii           . 213
6. Podsumowanie               215

ROZDZIAŁ VII. Modele asystencji osobistej i praktyka    . 219
1. Różnorodność modeli asystencji osobistej i praktyka    219
2. Ryzyka i wyzwania – polscy i norwescy eksperci o przyszłych rozwiązaniach w ich krajach       . 222
2.1. Wyzwania dla norweskiego systemu asystencji osobistej (eksperci)               . 223
2.2. Ryzyka i wyzwania dotyczące przyszłych rozwiązań w obszarze asystencji osobistej w Polsce (eksperci)   . 228
3. Norweska lekcja dla Polski            234
4. Podsumowanie               245

ROZDZIAŁ VIII. Zamiast zakończenia: konkluzje i zaproszenie do dyskusji                 246
1. Paradygmaty i modele w naukach społecznych      246
2. Poza formułą pomocową: formuła równościowo-partycypacyjna               248

WYKAZ SKRÓTÓW               . 256
BIBLIOGRAFIA                 258
BIOGRAMY                  273
SUMMARY                  274
INDEKS                   275

278 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022