www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

FILOZOFIA RELIGII WYKŁAD


DOBIESZEWSKI J.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 54.99 Twoja cena  52,24 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Filozofia religii

Wykład


Punktem wyjścia dla tej książki był wykład z filozofii religii prezentowany od kilku lat studentom. Zakres i ostateczny kształt publikacji znacznie wykracza jednak poza ramy tej formuły. Autor stara się przede wszystkim przedstawić różnorodność, bogactwo i inwencję filozoficznej refleksji nad religią, po drugie zaś, wskazać inspirującą i pobudzającą rolę problematyki religijnej dla filozofii.

Przeprowadzona analiza nie jest pozbawiona pewnych elementów subiektywizmu i własnych preferencji, co – zgodnie z naturą filozofii – wynika nie tyle z ludzkiej słabości poznawczej, co z „pojemności” i charakteru obiektu badań filozoficznych. Intencją autora było również uchwycenie reprezentatywności i „klasyczności” analizowanych postaci i zagadnień w duchu nieanalitycznego nurtu uprawiania filozofii. Publikacja poza wstępnymi zagadnieniami klasyfikacyjnymi i terminologicznymi, prezentuje szeroką panoramę filozoficznych poglądów na genezę i istotę religii, omawia problematykę dotyczącą Absolutu (Boga), w tym dowody na jego istnienie, wreszcie przedstawia współczesny nurt filozoficznej refleksji nad religią określany jako postsekularyzm.

Słowo wstępne            7

CZĘŚĆ PIERWSZA. ZAGADNIENIA WYJŚCIOWE, TYPOLOGIE, TERMINOLOGIA  11
1. Filozofia religii a filozofia                    . 13
2. Trzy sposoby uprawiania filozofii religii              . 16
3. Filozofia religii a inne typy refleksji nad religią            18
4. Etymologia                          24

CZĘŚĆ DRUGA. TEORIE ŹRÓDŁA I ISTOTY RELIGII            27
1A. Redukcjonizm psychologiczny                  29
a. Zygmunt Freud                       30
b. Carl Gustav Jung                      . 36
c. Erich Fromm                        42
1B. Redukcjonizm antropologiczny                 . 46
a. Ludwik Feuerbach                     . 46
b. Fryderyk Nietzsche                     . 50
1C. Redukcjonizm socjologiczny                  . 59
a. Karol Marks                        59
b. Emil Durkheim                       64
1D. Redukcjonizm etyczny                     68
a. Immanuel Kant                      . 68
2. Fenomenologia religii                      80
a. Rudolf Otto                        . 82
b. Max Scheler                        103
c. Gerardus van der Leeuw                   . 107
d. Mircea Eliade                       . 108
3. Teorie filozoficzno-metafizyczne                 . 113
a. neotomizm                        . 115
b. Alfred Whitehead                      119
c. Henri Bergson                       123
d. Gabriel Marcel                       127
e. Paul Ricoeur                        131
f. Emmanuel Levinas                     . 137
4. Teorie teologiczno-antropologiczne                . 143
a. Karl Barth                         145
b. Rudolf Bultmann                      . 149
c. Dietrich Bonhöffer                      152
d. Paul Tillich                         154
e. Karl Rahner                        . 157
5. Podsumowanie                        . 160
6. W stronę filozofii Absolutu                   . 169

CZĘŚĆ TRZECIA. FILOZOFIA ABSOLUTU         177
1. Filozoficzny problem Absolutu i religijna kwestia Boga         179
2. Byt a Bóg                          . 191
3. Sam Bóg                           196
4. Dowody na istnienie Boga                    210
a. dowód ontologiczny                     . 214
b. dowód kosmologiczny                    . 233
c. dowód teleologiczny                     . 237
d. dowody antropologiczne (moralne, aksjologiczne, pragmatyczne)    240
e. dowód estetyczny                      . 244
f. dowód probabilistyczny (zakład Pascala)             . 250

CZĘŚĆ CZWARTA. POSTSEKULARYZM                 253
1. Religia, lewica, współczesność                  . 255
2. Wystąpienie Habermasa                     257
3. Szkoła frankfurcka                       261
4. Nurty współczesnego postsekularyzmu               264
a. mesjański witalizm                     . 264
b. projekt kenotyczny                      269
c. rewolucyjne chrześcijaństwo                  283
d. radykalna ortodoksja                     298
e. dodatek                          305

ANEKSY                            . 311
Aneks 1. Uwagi o antropologii jurodztwa                313
Aneks 2. O pocieszeniu, jakie niesie Horror metaphysicus Leszka Kołakowskiego 319

Bibliografia                           . 352
Nota                              359
Indeks nazwisk                          360

366 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022