www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WIELKIE TĘSKNOTY LUDZKOŚCI MISTYKA MATEMATYKA MAGIA TEKSTY WYBRANE TOM 2


MAURIN K.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 29.25 Twoja cena  27,79 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wielkie tęsknoty ludzkości (mistyka - matematyka - magia)

Teksty wybrane

Tom 2


Drugi tom z trzyczęściowej serii prac prof. Krzysztofa Maurina – wybitnego matematyka, twórcy szkoły polskiej szkoły fizyki matematycznej, a zarazem filozofa i myśliciela – zawiera teksty spisane z notatek Autora.

Znalazły się w nim m.in. rozdziały zatytułowane:
  • Tradycja i postęp w matematyce i filozofii
  • O mądrości baśni ludowych
  • Legenda i cud Polskiej Szkoły Matematycznej
  • Różniczka od Leibniza do Kählera, Manina i Quillena
  • Gnosis – neoplatonizm – kabała
Rozdziały o charakterze matematycznym wyrażają z jednej strony pogląd o organicznym związku matematyki ze sprawami zaliczanymi zwykle do humanistyki, a z drugiej o tym, że matematyka dysponuje językiem symboli umożliwiającym objęcie znacznie szerszego obszaru myśli.

Wykłady monograficzne Krzysztofa Maurina, prowadzone od wczesnych lat sześćdziesiątych do przełomu XX i XXI wieku, stopniowo zmieniały charakter. Początkowo dotyczyły różnych działów matematyki, pełniąc funkcję edukacyjną dla jego uczniów i młodych współpracowników. Później obejmowały znacznie szerszą tematykę, uwzględniając teologię i filozofię, uprawiane przez Autora we własnym oryginalnym stylu. Związane z nimi seminarium „Układy Otwarte” odbywa się do dzisiaj.

Krzysztof Maurin pozostawił liczne teksty swoich wystąpień (kompletne lub tylko w postaci bardziej lub mniej rozproszonych notatek) – także takich, które nigdy nie zostały wygłoszone. Wybór tych materiałów ukazał się, zgodnie z zamierzeniem Autora, w trzech tomach.

OD REDAKCJI 11

1. PRZEDMOWA AUTORA 13

2. TĘSKNOTA I MARZENIE 16

3. TRADYCJA I POSTĘP W MATEMATYCE I FILOZOFII 18
3.1. Matematyka – fizyka     19
3.2. Matematyka jako Pismo           20
3.3. Twórczość Hermanna Weyla jako jedność filozofii, fizyki i matematyki               . 22

4. LEGENDA I CUD POLSKIEJ SZKOŁY MATEMATYCZNEJ 24
4.1. Czym jest matematyka?           25
4.2. Czym jest szkoła matematyczna?        . 26
4.3. Życie i działalność Stanisława Michalskiego      27
4.4. Narodziny Polskiej Szkoły Matematycznej      29
4.5. Dar bogów               30

5. O MĄDROŚCI BAŚNI LUDOWYCH 32
5.1. Problem interpretacji baśni          . 36

6. MISTYKA – MATEMATYKA – MAGIA 41
6.1. Mistyka (przyrody)            . 43
6.2. Matematyka              . 47
6.3. Magia                . 49
6.4. Przyroda i człowiek u Paracelsusa        . 50
6.5. Nieśmiertelność – zmartwychwstanie – nowa ziemia   . 52

7. RÓŻNICZKA OD LEIBNIZA DO KÄHLERA, MANINA I QUILLENA 55

8. IKOSAEDR, RÓWNANIA STOPNIA 5, RÓWNANIE HIPERGEOMETRYCZNE 62

9. TRADYCJA I ZMARTWYCHWSTANIE 68
9.1. Część druga: Śmierć i zmartwychwstanie      . 68
9.2. Tradycja a spokój wewnętrzny         . 69
9.3. Śmierć i zmartwychwstanie          . 70
9.4. Śmierć i zmartwychwstanie Języka i Narodu     . 72

10. GNOSIS – NEOPLATONIZM – KABAŁA 83
10.1. Kabała – jej główne rysy           83
10.2. Organizm i życie świętej Księgi. Tora       . 86
10.3. Theo-Sophia kabały            . 88
10.4. Maszijach (Christos), Syn Człowieczy, epoka Mesjasza   103
10.5. Mesjanizm               105
10.6. Księga Zohar              . 113
10.6.1. Księga w jaskini           . 114
10.6.2. Prawdziwy Czyn           115

11. DOŚWIADCZENIE DUCHOWE A PRAKTYKA ŻYCIA (PRAWDZIWE ZNACZENIE JOGI) 117

12. ZASADA REZONANSU 120
12.1. O rezonansie              . 120
12.1.1. Analiza harmoniczna          120
12.2. Zasada rezonansu a chrystologia Herberta Brauna    121
12.3. Prawda jako spotkanie           . 122
12.4. Zasada rezonansu jako ogólna zasada poznawcza    . 123

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 126
13.1. Nauka współczesna i jej odpowiedzialność      . 131
13.2. Odpowiedzialność – tekst wykładu        . 134
13.3. Światowy problem wykształcenia        . 136

14. TĘSKNOTA NIEŚWIADOMOŚCI I MATEMATYKA 138
14.1. Westchnienie tęsknoty            138
14.2. Pęknięcie kartezjańskie i piękno matematyki     . 139

15. MONADOLOGIA 142
15.1. Teoria kwantów             . 142
15.2. Filozofia monad             . 145

16. KOŚCIÓŁ I CHRYSTUS 146

17. PRZEBACZENIE I WDZIĘCZNOŚĆ 153
17.1. Przebaczenie              . 153
17.2. Wdzięczność              . 157

160 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022