www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ETYKA NA RYNKU FINANSOWYM


OSTROWSKA E.

wydawnictwo: WUG , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 58.90 Twoja cena  55,96 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Etyka na rynku finansowym


Recenzowana książka jest niezwykle wartościową, oryginalną pozycją, świadczącą o dużym zasobie wiedzy Autorki w zakresie etycznych i nieetycznych zachowań uczestników rynku finansowego. Kompleksowo opisana problematyka konfrontacji koncepcji homo oeconomicus z koncepcją homo neuropsychologicus, a także homo ethicus doskonale wpisuje się w istniejące trendy na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym. Autorka zaproponowała m.in. metodę etycznej oceny na rynku finansowym i zaprezentowała podejście do etyki w cyklu zaczynającym się od finansowej euforii poprzez panikę aż do poszukiwania ładu w sektorze finansowym. Niezwykle cennym wkładem w tym opracowaniu są rozważania na temat dylematów przeregulowania rynku finansowego, trafny wybór problematyki badawczej, mający na celu syntetyczną i wieloaspektową prezentację współczesnej roli oraz problemów etyki i odpowiedzialności na rynku finansowym w sytuacji behawioralnych zachowań jego uczestników.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Szelągowskiej

Wprowadzenie

Rozdział 1
Zrównoważony rozwój sektora finansowego jako obszar etycznych zachowań

Rozdział 2
Etyka i odpowiedzialność na rynku finansowym
2.1. Pojęcie i rodzaje etyki
2.1.1. Etyka podstawowa i etyka stosowana
2.1.2. Etyka przekonań i etyka odpowiedzialności
2.1.3. Etyka behawioralna
2.2. Homo oeconomicus i homo neuropsychologicus z perspektywy etyki
2.3. Determinanty zachowań etycznych na rynku finansowym
2.4. Relacje inwestorskie jako element etycznych zachowań na rynku kapitałowym
2.5. Obszary etycznego inwestowania w kontekście społecznej odpowiedzialności
2.6. Etyczny portfel inwestycyjny w kontekście społecznej odpowiedzialności

Rozdział 3
Potrzeby inwestora na rynku finansowym
3.1. Pieniądze i etyka
3.2. Potrzeby a oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych
3.3. Piramida potrzeb inwestora i etyka na podstawie teorii potrzeb Claytona P. Alderfera

Rozdział 4
Regulacje na rynku finansowym w kontekście etyki
4.1. Istota regulacji i jej rodzaje na rynku finansowym
4.1.1. Regulacje według kryterium podmiotowego
4.1.2. Regulacje według kryterium przedmiotowego
4.2. Zasady i kodeksy etyki zawodowej na rynku finansowym
4.2.1. Etyka zawodowa na rynku finansowym
4.2.2. Zasady etyki zawodowej maklerów i doradców - Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) i CFA Institute
4.2.3. Kodeks dobrej praktyki domów maklerskich
4.2.4. Kodeks etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Rozdział 5
Zmaganie się z dylematami etycznymi w świetle regulacji na rynku finansowym
5.1. Etyczna ocena zachowań na rynku finansowym
5.2. Schemat metody etycznej oceny na rynku finansowym - metoda 4D przy uwzględnieniu etycznie zrównoważonego rynku
5.3. Błędne koło etyki w sektorze finansowym

Rozdział 6
Etyka z perspektywy od finansowej euforii i paniki do poszukiwania ładu w sektorze finansowym
6.1. Przyczyny umniejszania roli etyki
6.2. Etyczne luki behawioralne
6.3. Misselling na rynku finansowym
6.4. Piramidy finansowe - przyczyny i skutki
6.5. Nowe wyzwania w kontekście potrzeb klientów (inwestorów) oraz etyki i regulacji w sektorze finansowym
6.5.1. Finanse alternatywne - pojęcie, cechy, etapy rozwoju, fintech
6.5.2. Finansowanie społecznościowe jako forma crowdfundingu
6.5.3. Robodoradztwo jako nowa usługa na rynku finansowym w kontekście etyki

Rozdział 7
Rezultaty nieetycznych i etycznych zachowań uczestników rynku finansowego - studia przypadków
7.1. Wpływ nieetycznych zachowań Idea Banku na jego wizerunek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
7.2. Znaczenie w praktyce Komisji Nadzoru Finansowego, audytu i ratingu w ograniczaniu nieetycznych zachowań wobec inwestorów na przykładzie niewypłacalności spółki GetBack SA
7.3. Behawioralne zachowania inwestorów w sytuacji nieetycznych wydarzeń w sektorze bankowym
7.4. Ekonomiczno-społeczne skutki funkcjonowania piramid finansowych na świecie i w Polsce
7.5. Rodzaje etycznych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym
7.6. Efektywność wybranych etycznych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku w aspekcie indeksów giełdowych
7.7. Obszary i kryteria polityki inwestycyjnej grupy katolickich etycznych funduszy Epiphany
7.8. Efektywność katolickiego etycznego funduszu i katolickiego indeksu giełdowego w aspekcie wybranych benchmarków

Epilog

Bibliografia
Literatura
Akty prawne
Źródła internetowe
Spis rysunków
Spis tabel

192 strony, A5, 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022