www.ksiazki24h.pl
wprowad w豉sne kryteria wyszukiwania ksi捫ek: (jak szuka?)
Tw鎩 koszyk:   0 z   zam闚ienie wysy趾owe >>>
Strona g堯wna > opis ksi捫ki

名IATOWA GOSPODARKA RYBNA


GOSTOMSKI E. NOWOSIELSKI T.

wydawnictwo: WUG , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 53.55 Twoja cena  50,87 z + 5% vat - dodaj do koszyka

安iatowa gospodarka rybna


Monografia stanowi charakterystyk wspó販zesnej gospodarki rybnej na 鈍iecie. Przedstawiono podstawowe zagadnienia zwi您ane z specyfik dzia豉lno軼i po這wowej, wykorzystaniem statków rybackich i technikami po這wu. Ksi捫ka zawiera tak瞠 dane statystyczne, opisuj帷e bie膨c sytuacj przemys逝 rybnego. Uwzgl璠niono równie wymagania prawne zwi您ane ze zrównowa穎nymi po這wami, maj帷ymi zapewnia mo磧iwo嗆 naturalnego odtworzenia 這wisk.

Ksi捫ka dotyczy ryboówstwa, które stanowi bardzo istotny element 鈍iatowej gospodarki. Jak wynika ze statystyk dieta z這穎na z ryb i owoców morza dominuje w wielu krajach, które najcz窷ciej maj d逝gie tradycje morskie. Kraje Unii Europejskiej s powa積ymi 鈍iatowymi producentami ryb i owoców morza. Równie w Polsce przemys rybny stanowi istotny sektor gospodarki narodowej, przynosz帷y wymierne korzy軼i eksportowe. Wspó販ze郾ie pojawia si problem zwi您any z nadmiern eksploracj 這wisk i konieczno軼i limitowania po這wów ryb. Dzia豉nie jest takie konieczne ze wzgl璠u na konieczno嗆 zachowania zdolno軼i odbudowywania si poszczególnych gatunków ryb i owoców morza. W przysz這軼i dost瘼no嗆 ryb i owoców morza, pochodz帷ych z po這wów, mo瞠 si zmniejsza, dlatego ju obecnie du瘸 cz窷 dostaw pochodzi z hodowli. Niew徠pliwie konsumpcja ryb i owoców morza jest zwi您ana z tradycjami kulinarnymi poszczególnych spo貫cze雟tw i nale篡 przypuszcza, 瞠 si one w najbli窺zej przysz這軼i nie zmieni.

Wst瘼

1. Historia ryboówstwa na 鈍iecie
1.1. Ryboówstwo w czasach prehistorycznych i antycznych
1.2. Rozwój ryboówstwa w 鈔edniowiecznej Europie i we wczesnych czasach nowo篡tnych
1.3. Zmiany w ryboówstwie 鈍iatowym w XIX i XX wieku
1.4. Historia polskiego ryboówstwa - okres mi璠zywojenny
1.5. Polskie ryboówstwo morskie po drugiej wojnie 鈍iatowej

2. Wielko嗆 i struktura globalnych zasobów ryb i innych organizmów wodnych (bez ro郵in)
2.1. Zasoby ryb morskich i s這dkowodnych
2.2. Znaczenie metod po這wu ryb w morzach
2.3. Podstawowe formy po這wu ryb

3. 安iatowe po這wy ryb
3.1. Wielko嗆 i struktura globalnych po這wów ryb morskich
3.2. Globalna produkcja ryboówstwa l康owego
3.3. Po這wy ryb morskich i s這dkowodnych przez ryboówstwo w Polsce w latach 2016-2019

4. Morskie porty rybackie na 鈍iecie
4.1. Poj璚ie i zadania morskich portów rybackich
4.2. Krótka historia portów rybackich
4.3. Najwi瘯sze porty rybackie na 鈍iecie
4.4. Porty i przystanie rybackie w Polsce

5. Statki rybackie
5.1. Definicja i funkcje statku rybackiego
5.2. Typy statków rybackich
5.3. Charakterystyka wybranych jednostek rybackich
5.4. Systemy eksploatacji statków rybackich

6. 安iatowa flota rybacka
6.1. Wielko嗆 i struktura 鈍iatowej floty rybackiej
6.2. Flota rybacka krajów Unii Europejskiej
6.3. Polska flota rybacka w 2020 r.

7. Wspólna polityka ryboówstwa morskiego Unii Europejskiej
7.1. Rola ryboówstwa w gospodarce krajów UE
7.2. Ewolucja unijnej polityki w zakresie ryboówstwa
7.3. Kontrola po這wów i egzekwowanie przepisów w unijnym ryboówstwie
7.4. Finansowanie wspólnej polityki ryboówstwa
7.5. Dzia豉lno嗆 mi璠zynarodowa Unii Europejskiej w dziedzinie ryboówstwa morskiego

8. Ryboówstwo morskie w 鈍ietle mi璠zynarodowego prawa morza
8.1. Ewolucja podej軼ia prawa mi璠zynarodowego do ryboówstwa morskiego
8.2. Konsekwencje ustanowienia wy陰cznych stref ekonomicznych dla 鈍iatowego ryboówstwa

9. Zagro瞠nia dla zasobów ryb morskich i organizmów wodnych
9.1. Zagro瞠nia dla zasobów biologicznych mórz spowodowane przez ryboówstwo morskie
9.1.1. Prze這wienie mórz i oceanów jako gówna przyczyna dramatycznego kurczenia si 鈍iatowych zasobów ryb
9.1.2. Przy這wy i odrzuty ryb
9.1.3. Niszczenie dna morskiego przez tra這wanie denne
9.1.4. Nielegalne po這wy ryb
9.1.5. Destrukcyjne metody po這wu ryb morskich
9.1.6. Nieuzasadnione subwencjonowanie ryboówstwa morskiego
9.2. Zagro瞠nia dla 鈔odowiska morskiego wynikaj帷e ze zmiany klimatu na Ziemi i zanieczyszczenia mórz
9.2.1. Szkodliwy wp造w zmian klimatu na Ziemi na zasoby ryb w 鈔odowisku morskim
9.2.2. Negatywny wp造w zanieczyszczania mórz na zasoby ryb
9.3. Dzia豉nia na rzecz zrównowa穎nego ryboówstwa na 鈍iecie

10. Znaczenie ryb i organizmów wodnych dla ludzko軼i i ich konsumpcja na 鈍iecie
10.1. Znaczenie od篡wcze ryb i przetworów rybnych
10.2. Wielko嗆 i zró積icowanie konsumpcji ryb na 鈍iecie

11. Rozwój i znaczenie akwakultury na 鈍iecie
11.1. Akwakultura jako element gospodarki rybnej na 鈍iecie - istota i formy
11.2. Rozwój akwakultury na 鈍iecie
11.3. Akwakultura w Polsce
11.4. Wp造w akwakultury na 鈔odowisko naturalne
11.5. Dzia豉nia Unii Europejskiej na rzecz zrównowa穎nego rozwoju akwakultury w krajach cz這nkowskich

12. Przemys przetwórstwa rybnego
12.1. Istota i rozwój przemys逝 rybnego na 鈍iecie
12.2. Przetwórstwo ryb w krajach Unii Europejskiej
12.3. Przemys przetwórstwa rybnego w Polsce
12.4. Produkcja m帷zki rybnej i oleju rybnego na 鈍iecie

13. Handel mi璠zynarodowy produktami ryboówstwa i akwakultury
13.1. Eksport i import ryb, owoców morza i produktów przemys逝 rybnego
13.2. Gówni eksporterzy i importerzy produktów ryboówstwa i akwakultury na 鈍iecie w latach 2016-2018
13.3. Mi璠zynarodowa wymiana handlowa rybami i ich przetworami krajów UE z krajami trzecimi oraz wewn徠rzunijny handel rybny
13.4. Polski eksport i import ryb, przetworów rybnych i owoców morza

14. Gospodarka rybna w wybranych krajach
14.1. Gospodarka rybna w Peru
14.2. Gospodarka rybna i spo篡cie ryb w Niemczech
14.3. Gospodarka rybna i spo篡cie ryb w Wietnamie
14.4. Ryboówstwo morskie i akwakultura w Norwegii

Zako鎍zenie. Perspektywy rozwoju 鈍iatowego ryboówstwa

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

224 strony, A5, oprawa mi瘯ka

Po otrzymaniu zam闚ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj瞛yczny lub angloj瞛yczny jest aktualnie na p馧ce ksi璕arni.

 
Wszelkie prawa zastrze穎ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022