www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA


NOWAK E. NOWAK M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 67.25 Twoja cena  63,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawowe założenia i uwarunkowania


Książka jest bogatym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie narodowym.

Przedstawiono w niej szeroką wykładnię:

- współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa,
- środowiska bezpieczeństwa narodowego,
- zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
- organizacji: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, informatycznego, społecznego i ekologicznego państwa,
- polityki bezpieczeństwa narodowego,
- strategii bezpieczeństwa narodowego,
- zarządzania bezpieczeństwem narodowym,
- kształtowania bezpieczeństwa narodowego w środowisku międzynarodowym,
- współczesnych specyficznych determinantów bezpieczeństwa narodowego,
- nowych kierunków wiedzy o bezpieczeństwie narodowym.

Praktycznym i użytecznym uzupełnieniem publikacji jest załącznik zawierający Zestawienie definicji i interpretacji podstawowych terminów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Może stanowić również bogate źródło informacji dla osób zajmujących się zawodowo tą dziedziną.

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego

1.1. Znaczenie terminu „bezpieczeństwo”
1.2. Dawne i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego
1.3. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa narodowego
1.4. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski

ROZDZIAŁ 2. Środowisko bezpieczeństwa narodowego

2.1. Istota i ewolucja środowiska bezpieczeństwa
2.2. Współczesne środowisko bezpieczeństwa narodowego

ROZDZIAŁ 3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

3.1. Właściwości ogólne
3.2. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
3.2.1. Zagrożenia polityczne bezpieczeństwa narodowego
3.2.2. Zagrożenia militarne bezpieczeństwa narodowego
3.2.3. Zagrożenia ekonomiczne (gospodarcze) bezpieczeństwa narodowego
3.2.4. Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego
3.2.5. Zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwa narodowego
3.2.6. Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa narodowego
3.2.7. Zagrożenia terrorystyczne bezpieczeństwa narodowego

ROZDZIAŁ 4. Bezpieczeństwo polityczne państwa

4.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa politycznego państwa
4.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo polityczne państwa
4.3. Organizacja bezpieczeństwa politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
4.3.1. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wewnętrznym
4.3.2. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zewnętrznym

ROZDZIAŁ 5. Bezpieczeństwo militarne państwa

5.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa militarnego państwa
5.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo militarne państwa
5.3. Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.1. Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.3. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 6. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

 6.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 6.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 6.3. Strategie kształtowania bezpieczeństwa gospodarczego państwa
 6.4. Organizacja bezpieczeństwa gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 7. Bezpieczeństwo informacyjne państwa

 7.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
 7.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo informacyjne państwa
 7.3. Organizacja bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
 7.3.1. Prawne podstawy bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
 7.3.2. Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 8. Bezpieczeństwo społeczne państwa

8.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa społecznego państwa
8.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo społeczne państwa
8.3. Organizacja bezpieczeństwa społecznego w Rzeczypospolitej Polskiej
8.3.1. Właściwości ogólne tworzenia bezpieczeństwa społecznego w państwie
8.3.2. Podmioty organizujące bezpieczeństwo społeczne w Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 9. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa

9.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekologicznego państwa
9.2. Ekologiczne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
9.3. Organizacja bezpieczeństwa ekologicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 10. Polityka bezpieczeństwa narodowego

10.1. Etymologia i ewolucja polityki
10.2. Istota i zakres polityki bezpieczeństwa narodowego
10.3. Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
10.3.1. Podstawowe założenia
10.3.2. Narzędzia polityki bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 11. Strategia bezpieczeństwa narodowego

11.1. Etymologia i ewolucja strategii
11.2. Przygotowanie strategii bezpieczeństwa narodowego
11.3. Strategia bezpieczeństwa państwa w koncepcjach bezpieczeństwa międzynarodowego
11.4. Podstawowe założenia strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

12.1. Właściwości ogólne zarządzania bezpieczeństwem narodowym
12.2. Zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
12.3. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 13. Bezpieczeństwo narodowe w środowisku międzynarodowym

13.1. Środowisko międzynarodowe bezpieczeństwa narodowego
13.2. Bezpieczeństwo narodowe/państwa według nurtu realistycznego
13.3. Bezpieczeństwo narodowe/państwa według nurtu liberalnego
13.4. Bezpieczeństwo narodowe/państwa według teorii post-pozytywistycznych
13.5. Paradygmat biurokratyczny w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
13.6. Behawiorystyczne poglądy na przyczyny wojen
13.7. Znaczenie broni jądrowej dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego/państwa

ROZDZIAŁ 14. Współczesne specyficzne determinanty bezpieczeństwa narodowego

14.1. Globalizacja a bezpieczeństwo
14.1.1. Istota i współczesne postrzeganie globalizacji
14.1.2. Globalizacja jako wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
14.2. Terroryzm a bezpieczeństwo
14.2.1. Istota i współczesne postrzeganie terroryzmu
14.2.2. Terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej
14.3. Edukacja dla bezpieczeństwa
14.3.1. Istota edukacji dla bezpieczeństwa
14.3.2. Cele i treści nauczania w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
14.3.3. Cele i treści kształcenia nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
14.3.4. Cele i treści kształcenia studentów na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”

ROZDZIAŁ 15. Nowe kierunki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym

15.1. Kultura bezpieczeństwa narodowego
15.1.1. Kultura i bezpieczeństwo
15.1.2. Kultura bezpieczeństwa jako element środowiska bezpieczeństwa
15.2. Psychologia bezpieczeństwa
15.2.1. Psychologia i bezpieczeństwo
15.2.2. Psychologia bezpieczeństwa jako element środowiska bezpieczeństwa indywidualnego i bezpieczeństwa grupowego

Załączniki
Bibliografia

228 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022