www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZAGROŻENIA KREOWANE PRZEZ FEDERACJĘ ROSYJSKĄ I ICH KONSEKWENCJE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ


ROGOZIŃSKA A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 74.10 Twoja cena  70,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zagrożenia kreowane przez Federację Rosyjską i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej


W monografii podjęto próbę przedstawienia całokształtu problematyki dotyczącej bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej. Przyjęty w książce zakres chronologiczny obejmuje okres od czasów carskiej Rosji do współczesności. Zamiarem autorki było określenie kierunków ewolucji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, diagnoza zagrożeń wynikających z prowadzonej wojny hybrydowej, identyfikacja ich konsekwencji oraz sformułowanie rekomendacji dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie kolejnej dekady.

Obiektywna potrzeba budowania świadomości i uzupełniania luk we wskazanych obszarach wiedzy podyktowana została koniecznością przeciwdziałania przewidywanym długofalowym konsekwencjom konfrontacyjnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską, które doprowadzić mogą do rewizji porządku terytorialnego ustanowionego w Europie, a być może również do wybuchu III wojny światowej. Treści przedstawione w monografii mogą posłużyć do określenia kierunków dalszych badań i pozyskania wiedzy zarówno dotyczącej teorii, jak i praktyki zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego w warunkach wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską.

Adresatami monografii są szeroko rozumiane podmioty zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, uczelnie wyższe kształcące z zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i polityki, instytucje eksperckie zajmujące się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego oraz szeroko rozumiane środowiska związane z edukacją i nauką.

Wstęp

Rozdział 1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

1.1. Istota bezpieczeństwa międzynarodowego i jego związki z zagrożeniami
1.2. Pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego
1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego wynikające ze stosowania przez Federację Rosyjską wojny hybrydowej
1.4. Konkluzje

Rozdział 2. Geneza i ewolucja zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej

2.1. Zagrożenia kreowane przez imperializm Carskiej Rosji
2.2. Zagrożenia wynikające z ekspansji ideologii rosyjskiego komunizmu
2.3. Zagrożenia stanowiące konsekwencje początków rosyjskiego neoimperializmu
2.4. Konkluzje

Rozdział 3. Działania podejmowane przez Federację Rosyjską na arenie międzynarodowej w latach 2014–2022 i wynikające z nich zagrożenia dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

3.1. Podstawy koncepcyjne kształtowania przez Federację Rosyjską polityki bezpieczeństwa międzynarodowego
3.2. Wnioski wynikające z aneksji przez Federację Rosyjską Krymu i konfliktu na wschodzie Ukrainy
3.3. Ocena zagrożeń Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu wynikających z rywalizacji prowadzonej poniżej konfliktu zbrojnego
3.4. Wnioski wynikające z inwazji na Ukrainę dokonaną przez Federację Rosyjską w 2022 roku
3.5. Konkluzje

Rozdział 4. Prognoza zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

4.1. Zagrożenia wojną konwencjonalną
4.2. Zagrożenie wojną hybrydową
4.3. Zagrożenie wojną informacyjną
4.4. Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

272 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022