www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RYZYKO SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH OCENA KATEGORYZACJA I WARTOŚCIOWANIE STRAT


BURDUK A.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 98.35 Twoja cena  93,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ryzyko systemów produkcyjnych

Ocena, kategoryzacja i wartościowanie strat


W związku z dużym zainteresowaniem tematyką zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Wydawnictwo Naukowe PWN przestawia najnowszą propozycję autorstwa profesor Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Anny Burduk, zatytułowaną: Ryzyko systemów produkcyjnych. Ocena, kategoryzacja i wartościowanie strat.

Książka ta daje gotowe do wykorzystania sposoby lepszej oceny ryzyka niż dotychczas często używana metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), która poza zaletami posiada też liczne wady. Metoda oceny ryzyka i strat przedstawiona przez autorkę ma 9 etapów i sprawdza się w praktyce gospodarczej, czego dowody można znaleźć w niniejszej publikacji w rozdziałach poświęconych jej zastosowaniu w praktyce.

Jak ocena ryzyka jest istotną dla przedsiębiorstw dowodzi choćby fakt, że w najpopularniejszych normach ISO9001 położono nacisk na wdrożenie do systemów zarządzania jakością podejścia opartego na ryzyku.

Fragment opinii prof. dra hab. inż. Jerzego Lewandowskiego (kierownika Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej):

„Książka Ryzyko systemów produkcyjnych (…) zawiera opracowanie i weryfikację praktyczną nowej metody analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych na poziomie wytwórczym.  Biorąc pod uwagę aspekty praktyczne zawarte w opracowaniu istotne są aktualność, ważność i tematyka ryzyka w kontekście efektywności realizacji procesów produkcyjnych.

Zaproponowana metoda pozwala na wyrażenie wielkości ryzyka wielkością strat np. w postaci liczby niewyprodukowanych elementów lub w wymiarze finansowym.
Takie podejście do ryzyka dostarczy menedżerom i inżynierom w przedsiębiorstwach produkcyjnych narzędzie, na podstawie którego łatwo można podejmować i uzasadniać decyzje o wdrażaniu programów naprawczych.

Książka Ryzyko systemów produkcyjnych (…) polecana jest też studentom kierunków inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczna czy zarządzania, ponieważ zebrano w niej i uporządkowano wiedzę na temat ryzyka systemów produkcyjnych oraz metod jego oceny.”

Zarządzanie ryzykiem staje się dzisiaj nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem będąc jednym z coraz częściej stosowanych sposobów zwiększenia jego konkurencyjności. Odpowiadając na związane z tym wyzwania opiniowana książka przedstawia autorską metodę oceny ryzyka i strat w systemach produkcyjnych. Przez ryzyko przedsiębiorstwa rozumiana jest w niej wielkość wpływu czynników zakłócających (tzw. czynników ryzyka) decydujących o stopniu realizacji celów wyznaczonych w jego planach produkcyjnych. Prezentowana metoda umożliwia wyrażanie wielkości podejmowanego ryzyka w kategoriach wielkości ponoszonych strat (np. w postaci ilości niewyprodukowanych elementów) lub w wymiarze finansowym. (…)Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały zawierają: przegląd literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka produkcyjnego, próbę taksonomii dostępnych metod identyfikacji ryzyka oraz zarządzania ryzykiem, a także ocenę możliwości wykorzystania metody FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) do oceny ryzyka przedsiębiorstw produkcyjnych. Rozdział czwarty zawiera opis koncepcji metody implementującej wybrane definicje niezawodności w ocenie ryzyka systemów produkcyjnych o złożonej strukturze oraz wykorzystywany w niej model formalny dekompozycji systemów produkcyjnych. Rozdział piąty omawia podstawowe etapy proponowanej metody oceny ryzyka systemów produkcyjnych. Ostatnie dwa rozdziały zawierają weryfikację proponowanej metody na dwóch przykładach praktycznych pochodzących z przedsiębiorstw produkujących, odpowiednio: komponenty do ram wózków wagonów pasażerskich oraz wiązki elektryczne typu A. (…)Reasumując uważam, że opiniowana  praca jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich. Jej wydanie pozwoli wypełnić istotną lukę wydawniczą obserwowaną na krajowym rynku księgarskim co z uwagi na znaczenie i aktualność prezentowanej problematyki w pełni uzasadnia potrzebę jej szybkiej publikacji.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, (kierownik Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania, WEiI – Politechniki Koszalińskiej)

Książka zawiera opracowanie i weryfikację praktyczną nowej metody analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych na poziomie wytwórczym. Biorąc pod uwagę aspekty praktyczne zawarte w opracowaniu istotne są aktualność, ważność i tematyka ryzyka w kontekście efektywności realizacji procesów produkcyjnych. Zaproponowana metoda pozwala na wyrażenie wielkości ryzyka wielkością strat np. w postaci liczby niewyprodukowanych elementów lub w wymiarze finansowym. Takie podejście do ryzyka dostarczy menedżerom i inżynierom w przedsiębiorstwach produkcyjnych narzędzie, na podstawie którego łatwo można podejmować i uzasadniać decyzje o wdrażaniu programów naprawczych. Książka polecana jest też studentom kierunków inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczna czy zarządzanie, ponieważ zebrano w niej i uporządkowano wiedzę na temat ryzyka systemów produkcyjnych oraz metod jego oceny.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, (kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej)

Wykaz ważniejszych skrótów, oznaczeń i akronimów

Wstęp
Cel i zakres pracy
Struktura pracy

1. Ogólna charakterystyka ryzyka i ryzyka produkcyjnego
1.1. Historia rozwoju koncepcji ryzyka w organizacjach gospodarczych
1.2. Przegląd definicji ryzyka
1.3. Charakterystyka ryzyka w systemach produkcyjnych
1.4. Charakterystyka strat spowodowanych występowaniem ryzyka
1.5. Podsumowanie

2. Zarządzanie ryzykiem i metody oceny ryzyka w systemach produkcyjnych
2.1. Zarządzanie ryzykiem wedtug normy ISO 31000:2018
2.2. Rodzaje metod analizy i oceny ryzyka
2.3. Statystyczne miary ryzyka
2.4. Techniki i metody oceny ryzyka wedtug normy PN-EN IEC 31010:2020-01
2.5. Podsumowanie

3. Charakterystyka i zastosowania metody FMEA w ocenie ryzyka systemów produkcyjnych
3.1. Charakterystyka metody FMEA
3.2. Wady metody FMEA
3.3. Kierunki rozwoju metody FMEA
3.3.1. Nowy standard FMEA według AIAG&VDA
3.3.2. Kierunki modyfikacji analizy FMEA dominujące w literaturze
3.4. Podsumowanie

4. Struktury systemów produkcyjnych
4.1. Niezawodność a ryzyko systemów produkcyjnych
4.2. Rodzaje struktur niezawodnościowych systemów produkcyjnych
4.2.1. Ryzyko w systemach produkcyjnych o strukturze szeregowej
4.2.2. Ryzyko w systemach produkcyjnych o strukturze równoległej
4.2.3. Ryzyko w systemach produkcyjnych o produkcyjnej strukturze równoległej
4.3. Założenia do dekompozycji i oceny ryzyka systemów produkcyjnych
4.4. Przykład zastosowania założeń do dekompozycji i oceny ryzyka
4.5. Podsumowanie

5. Metoda oceny ryzyka i strat w systemach produkcyjnych
5.1. Etapy metody MRLA
5.2. Podsumowanie i wnioski

6. Weryfikacja metody MRLA w systemie produkcji elementów ram wózków wagonów pasażerskich
6.1. Etapy
6.2. Podsumowanie i wnioski

7. Weryfikacja metody MRLA w systemie produkcji wiązek elektrycznych
7.1. Etapy
7.2. Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie

Załącznik 1. Tabele pomocnicze ze skalą ocen czynników ryzyka przypisanych do czterech kategorii (maszyna, materiał, metoda, człowiek) dla trzech parametrów (S - dotkliwości skutku, 0 - występowalności, D - wykrywalności)

Słownik pojęć
Literatura

200 stron, Format: 15.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022