www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KRYMINALISTYKA A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE


KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ V. WÓJCIKIEWICZ J. WILK D. RED.

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 53.35 Twoja cena  50,68 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kryminalistyka a nowoczesne technologie


Nowoczesne technologie opracowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie tylko ułatwiają człowiekowi funkcjonowanie we współczesnym świecie i społeczeństwie, lecz także są wykorzystywane do popełniania przestępstw. Ze zdobyczy technologii czerpią również kryminalistyka i inne nauki sądowe. Stosuje się bowiem nowe metody i środki techniczne, które zwiększają efektywność czynności procesowych (na przykład oględzin) i operacyjno-rozpoznawczych.

W niniejszej publikacji poruszono najważniejsze zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami w czynnościach procesowych, metodami obrazowania, nowymi technikami analizy i przygotowania próbek w chemii sądowej oraz narzędziami informatycznymi wspomagającymi czynności służb.

Monografia stanowi najbardziej wszechstronne opracowanie tej tematyki na polskim rynku wydawniczym, została przygotowana przez 33 Autorów, specjalistów z różnych obszarów nauk sądowych. Jest ona przeznaczona dla prokuratorów, policjantów, sędziów oraz adwokatów i biegłych, a także dla studentów prawa i innych kierunków związanych z naukami sądowymi.

Wstęp

I. Nowoczesne technologie w czynnościach procesowych i ekspertyzie sądowej

Ewelina Mazurkiewicz, Artur Kubacki, Jerzy Karczewski, Poszukiwania miejsc pochówków w gruncie za pomocą nowoczesnych metod badawczych
Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Anna Przybysz, Praktyka ekspertyz pismoznawczych wobec współczesnych technik badawczych
Rafał Cieśla, Mariusz Mrzygłód, Mirosław Owoc, Roman Ptak, Jacek Reiner, Grzegorz Rusek, Mikroskopia polimorficzna, jako najnowsza technologia badania dokumentów
Edyta Kot, Identyfikacja człowieka na podstawie śladów linii papilarnych w świetle czynności procesowych i pozaprocesowych
Ryszard Krawczyk, Techniczne i prawne problemy zwalczania graffiti na obiektach zabytkowych
Leszek Stępka, Rejestracja i ocena prawidłowości ekspertyzy wariograficznej (poligraficznej)
Lech Książczak, Bezpieczeństwo na strzelnicach a nowoczesne technologie zabezpieczeń
Joanna Stojer-Polańska, Łukasz Kowalski, Zaginięcia kryminalne. Badania kryminalistyczne po latach

II. Metody obrazowania w kryminalistyce

Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Tunikowski, Praktyczne zastosowanie technologii obrazowania 3D w opiniowaniu medyczno-sądowym i analizach kryminalistycznych
Natalia Pieniek-Gniadek, Maciej Gniadek, Wykorzystanie w kryminalistyce technik obrazowania i metod obliczeniowych stosowanych w inżynierii medycznej
Andrzej Doniec, Maciej Świętek, Od gipsu po skanery 3D. Krótka historia postępu technologicznego, który odcisnął piętno na współczesnej traseologii
Rafał Skowronek, Wykorzystanie współczesnych metod obrazowania w entomoskopii – początki „wirtualnej” entomologii sądowej

III. Chemia sądowa

Dariusz Wilk, Promieniowanie synchrotronowe w badaniach śladów kryminalistycznych
Zuzanna Brożek-Mucha, Współczesne wyzwania w badaniach pozostałości powystrzałowych
Jolanta Wąs-Gubała, Specyfika aktualnego rynku tekstylnego w Polsce i jej wpływ na interpretację wyniku badań kryminalistycznych
Piotr Barwa, Renata Wietecha-Posłuszny, Nowoczesne metody ekstrakcji leków psychotropowych do fazy stałej dla potrzeb analizy toksykologicznej – praca przeglądowa

IV. Narzędzia informatyczne wspomagające czynności służb

Grzegorz Dobrowolski, Wojciech Filipkowski, Charakterystyka informatyki kryminalistycznej w Polsce – ujęcie teoretyczne
Dariusz Wilk, Telefony komórkowe i sieci telekomunikacyjne jako źródło informacji dla organów ścigania
Paweł Opitek, Nowoczesne techniki działań operacyjnych ukierunkowane na zwalczanie cyberprzestępczości i terroryzmu w Wielkiej Brytanii
Krzysztof Tomaszycki, Proces kontroli migracji a działania Unii Europejskiej

O autorach
Summary

414 stron, Format: 16.5x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022