www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
sortuj według tytułów: A-Z / Z-Aautorów: A-Z / Z-Adaty: od najstarszych / od najnowszych

książek: 2758, strona 14 z 276
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

STRATEGICZNA ODNOWA PRZEDSIĘBIORSTWA


CYFERET S., BANASZYK P., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 32.00 Twoja cena  30,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany... >>>

PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE ASPEKTY BADANIA WIARYGODNOŚCI FIRMY


KOWALCZYK L., wydawnictwo: DIFIN, 2006, wydanie I

cena netto: 46.00 Twoja cena  43,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wnikliwe i dokładne zapoznanie się z publikacją pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące naszego partnera biznesowego, np.: Jak zbadać standing finansowy i poznać prognozowaną wiarygodność kontrahenta, analizując jego biznesplan? Na... >>>

KAPITAŁ LUDZKI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY


PRZYBYSZEWSKI R., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 63.00 Twoja cena  59,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce na szczególną uwagę zasługuje zaproponowane przez autora modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane oraz szacowanie kosztów kształcenia jako składnika kapitału ludzkiego. W pracy można też znaleźć udaną próbę wytyczenia... >>>

ZARZĄDZANIE FIRMĄ W INTERESIE AKCJONARIUSZY


STALMACH R., wydawnictwo: DIFIN, 2005, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Głównym celem publikacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie teoretyczno-empirycznego modelu maksymalizacji korzyści akcjonariuszy i jego związków z modelem korzyści pozostałych interesariuszy oraz określenie sposobów aplikacji polityki... >>>

MSR 29 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W WARUNKACH HIPERINFLACJI


SOJAK S. KOZAK P., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilansowych i wynikowych. W przypadku rozwiązań... >>>

PLANOWANIE BUDŻETOWE W PODSEKTORZE SAMORZĄDOWYM. UWARUNKOWANIA, PROCED


DYLEWSKI M., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 75.00 Twoja cena  71,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca ma na celu określenie pożądanych rozwiązań modelowych dotyczących planowania budżetowego. Problematyka ta jest rozpatrywana przez pryzmat strategiczny i operacyjny, gdyż wymaga podejścia kompleksowego i zintegrowanego, jak również wymaga ... >>>

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN POLAND


BOJAR E. OLESIŃSKI Z., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 46.00 Twoja cena  43,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyka klastrów planujących intensyfikację współpracy międzynarodowej zwłaszcza w zakresie badań empirycznych gospodarki regionu, jej powiązań z gospodarką globalną w tym w szczególności... >>>

PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE. FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ


JEŻAK J. POPCZYK W. WINNICKA-POPCZYK A., wydawnictwo: DIFIN, 2004, wydanie I

cena netto: 63.00 Twoja cena  59,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przedsiębiorstwo rodzinne, a nie spółka akcyjna - wbrew wielu panującym stereotypom myślenia o gospodarce rynkowej - jest najbardziej naturalną formą przedsiębiorczości w ogóle. Wprawdzie procesy koncentracji produkcji i umiędzynarodawiania... >>>

TECHNIKA BIUROWA


MITURA E., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 36.50 Twoja cena  34,68 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik jest przeznaczony dla młodzieży kształcącej się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dla pracowników administracyjno-biurowych. W podręczniku zawarto treści programowe niezbędne do opanowania obsługi profesjonalnego biura. Książka... >>>

FINANSOWANIE INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE


BURZYŃSKA D. FILA J., wydawnictwo: DIFIN, 2007, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Celem książki jest zaprezentowanie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Jest to zagadnienie jeszcze stosunkowo mało rozpoznane, a jego znaczenie dla podmiotów gospodarczych nabiera szczególnej wagi także w kontekście... >>>

książek: 2758, strona 14 z 276
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022