www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
sortuj według tytułów: A-Z / Z-Aautorów: A-Z / Z-Adaty: od najstarszych / od najnowszych

książek: 2758, strona 6 z 276
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

INSTYTUCJE I USŁUGI PORĘCZENIOWE NA RYNKU FINANSOWYM


FLEJTERSKI S. PLUSKOTA P. SZYMCZAK I., wydawnictwo: DIFIN, 2005, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasadniczym przedmiotem niniejszej książki są publiczne usługi poręczeniowe, traktowane jako jedna z usług finansowych. Poza zakresem rozważań i analizy pozostają więc gwarancje i poręczenia bankowe, a także poręczenia osobiste, dokonywane przez... >>>

STRATEGICZNE DOSTOSOWANIE POLSKICH MAŁYCH I ŚRDNICH PRZEDSIĘBIORSTW DO


JANIUK I, wydawnictwo: DIFIN, 2004, wydanie I

cena netto: 49.00 Twoja cena  46,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka daje kompletny, oparty na solidnych badaniach, obraz sytuacji i aspiracji rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Szczególny nacisk autor położył na dwa problemy: strategie rozwoju... >>>

RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH


RED. CIESIELSKI M., wydawnictwo: DIFIN, 2005, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Branża usług logistycznych przeżywa w ostatnim czasie intensywny rozwój. Związane to jest z radykalnymi zmianami w logistyce przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych, które tworzą coraz większy popyt na te usługi. Wiedza o tym rynku... >>>

MARKETING W FIRMIE PRZYSZŁOŚCI


KRAWIEC F., wydawnictwo: DIFIN, 2005, wydanie I

cena netto: 57.00 Twoja cena  54,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Celem niniejszej książki jest przedstawienie miejsca i roli marketingu w koncepcji przedsiębiorstwa przyszłości. Praca ta jest przeznaczona dla menedżerów, którzy są lub będą odpowiedzialni za transformację swoich firm w rodzącej się nowej... >>>

MARKETING B2B W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ


OLCZAK A. URBANIAK M., wydawnictwo: DIFIN, 2006, wydanie I

cena netto: 57.00 Twoja cena  54,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce szczególny nacisk został położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku B2B zmierzających do coraz ... >>>

KIEROWNIK W ORGANIZACJI


TOKARSKI S., wydawnictwo: DIFIN, 2006, wydanie I

cena netto: 63.00 Twoja cena  59,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka stanowi syntezę wiedzy ostatnich kilkudziesięciu lat na temat kierownika i jego pracy. Wykorzystano klasyczne koncepcje badania kierownika (teoria cech, teoria zachowań, teoria sytuacyjna i teoria interakcyjna) do zaprezentowania sposobu ... >>>

INTERNET W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH. ZAGADNIENIA PRAWNE


BUTKIEWICZ M., wydawnictwo: DIFIN, 2006, wydanie I

cena netto: 63.90 Twoja cena  60,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi w sposób przystępny możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji z instytucjami publicznymi. Można stwierdzić, że informatyzacja urzędów po uchwaleniu ustawy o informatyzacji ... >>>

SYSTEM INFORMACJI STRATEGICZNEJ WYWIAD GOSPODARCZY A KONKURENCYJNOŚĆ


RED. BOROWIECKI R. ROMANOWSKA M., wydawnictwo: DIFIN, 2001, wydanie I

cena netto: 67.00 Twoja cena  63,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest aktualnie niedostępna Początek XXI wieku jest okresem "nowej ekonomii". Ten tajemniczy termin określa nowy lad organizacyjny, oparty na informacji i informatyce. Cechą przedsiębiorstw "nowej ekonomii" jest... >>>

METODY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA


GRUDZEWSKI W. HEJDUK I., wydawnictwo: DIFIN, 2004, wydanie I

cena netto: 52.00 Twoja cena  49,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca ta ma na celu zapoznanie czytelnika z systemami klasy MRP, MRP II, ERP oraz z kryteriami, metodami wyboru i wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej. Cel poniższego opracowania określił jego strukturę i zawartość poszczególnych... >>>

INFORMACJA W ZINTEGROWANEJ EUROPIE. KONCEPCJE I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA


RED. BOROWICEKI R. KWIECIŃSKI M., wydawnictwo: DIFIN, 2006, wydanie I

cena netto: 69.00 Twoja cena  65,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prezentowana książka stanowi kolejną, zwartą pozycję wydawniczą powstałą w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy wydatnej współpracy z wieloma innymi ośrodkami akademickimi, instytucjami i przedsi... >>>

książek: 2758, strona 6 z 276
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022