www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AUDYT WEWNĘTRZNY W 2007 ROKU.


WINIARSKA K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Celem publikacji jest prezentacja idei audytu wewnętrznego oraz jego powiązań z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym. Autorka uwzględniła zmiany w funkcjonowaniu audytu wewnętrznego w Polsce obowiązujące w 2007 roku, wprowadzone w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniach oraz komunikatach ministra finansów.

Audyt wewnętrzny zaczął obowiązywać w 2002 roku jednostki sektora finansów publicznych, które osiągnęły w 2001 roku 35 mln przychodów (od 2006 roku podwyższono granicę przychodów na 40 mln zł). W II połowie 2006 roku weszły w życie nowe przepisy w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz warunków wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. W książce uwzględniono wszystkie przepisy obowiązujące audytorów wewnętrznych w 2007 roku.

Książka będzie użyteczna w szczególności dla osób, które uzyskały dodatkowo prawo przeprowadzania audytu wewnętrznego tj. pracowników NIK, inspektorów kontroli skarbowej i biegłych rewidentów.


Kazimiera Winiarska - kierownik Zakładu Sprawozdawczości Finansowej i Audytu Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując przez wiele lat na stanowisku głównej księgowej w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Przebywała na stypendiach zagranicznych - Rostok (stypendium DAAD), Passau (stypendium TEMPUS). Autorka podręczników o tematyce kontroli finansowo- księgowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów i wyników. Autorka lub współautorka około 400 pozycji naukowych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa (9 edycja), Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnianiu Zarządzania (5 edycja). Zorganizowała 7 konferencji na temat controllingu i audytu wewnętrznego.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego

1.1. Geneza audytu wewnętrznego
1.2. Przegląd definicji audytu wewnętrznego
1.3. Klasyfikacja audytu wewnętrznego
1.4. Ewolucja audytu wewnętrznego

Rozdział 2. Funkcje audytu wewnętrznego

2.1. Filozofia audytu wewnętrznego
2.2. Zadania audytu wewnętrznego
2.3. Usługi doradcze audytu wewnętrznego

Rozdział 3. Wpływ wytycznych Unii Europejskiej na wprowadzenie audytu wewnętrznego w Polsce

3.1. Wytyczne unijne w sprawie kontroli finansów publicznych
3.2. Regulacje prawne audytu wewnętrznego
3.3. Organizacja audytu wewnętrznego

Rozdział 4. Powiązania między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym

4.1. Zasady działania audytu wewnętrznego
4.2. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna
4.3. Relacje między audytem wewnętrznym i zewnętrznym

Rozdział 5. Zakres zastosowań audytu wewnętrznego

5.1. Audyt wewnętrzny jako element corporate governance
5.2. Audyt wewnętrzny jako źródło monitoringu przedsiębiorstwa
5.3. Outsourcing audytu wewnętrznego

Rozdział 6. Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki

6.1. Sylwetka zawodowa audytora wewnętrznego
6.2. Cechy audytora wewnętrznego
6.3. Zakres obowiązków audytora wewnętrznego

Rozdział 7. Standardy audytu wewnętrznego

7.1. Standardy kontroli wewnętrznej podstawą do tworzenia standardów audytu wewnętrznego
7.2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
7.3. Krajowe wytyczne w sprawie metodyki audytu wewnętrznego

Rozdział 8. Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym

8.1. Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym
8.2. Planowanie zadań audytowych
8.3. Realizacja zadań audytowych
8.4. Sprawozdanie z zadania audytowego

Rozdział 9. Przyszłość audytu wewnętrznego

9.1. Czynniki kształtujące rozwój audytu wewnętrznego
9.2. Nowe zadania audytu wewnętrznego
9.3. Wyzwania stojące przed audytem wewnętrznym

Słownik
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis schematów
Spis tabel
Spis wzorów
Spis załączników

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022