www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA I ZABEZPIECZAJĄCA


ABRAM G.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2006, wydanie I

cena netto: 39.50 Twoja cena  37,53 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Instytucja akredytywy, jako instrumentu ułatwiającego transakcje handlowe, jest znana od co najmniej kilkuset lat. Obecnie każdego roku otwierane są akredytywy o wartości liczonej w setkach miliardów dolarów, co powoduje, iż uważa się je za "żywą krew międzynarodowego handlu". Jest to również instrument znajdujący coraz to nowe zastosowania, czego dowodem mogą być liczne odmiany podstawowej konstrukcji akredytywy dokumentowej.
Celem niniejszej pracy jest wskazanie możliwości zastosowania tego instrumentu w szeroko pojętym obrocie handlowym, jak również rozpatrzenie perspektyw jego rozwoju w Polsce i na świecie.   

Publikacja z jednej strony przedstawia ramy konstrukcyjne akredytywy oraz jej regulacje w porządkach prawnych poszczególnych państw, natomiast z drugiej strony, na podstawie tak przyjętych założeń konstrukcyjnych i regulacyjnych podejmuje próbę wskazania możliwie jak najszerszego zastosowania tego instrumentu oraz zwrócenia uwagi na inne, nie tylko rozliczeniowo-zabezpieczające.

Tezą niniejszej pracy jest stwierdzenie, iż w obecnym kształcie oraz w oparciu o istniejące regulacje akredytywa dokumentowa, pełniąca różne funkcje oraz znajdująca liczne zastosowania, jest ważną instytucją o dużych możliwościach rozwoju. Autor podejmuje również próbę określenia przyszłości tego instrumentu w Polsce.  


Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Konstrukcja, rodzaje i koszty akredytyw

1.1. Definicja akredytywy dokumentowej
1.2. Mechanizm płatności i realizacja akredytywy
1.3. Rodzaje akredytyw
1.4. Charakter prawny akredytywy
1.5. Koszty akredytyw dokumentowych

Rozdział 2. Regulacje prawne

2.1. Regulacja akredytywy w prawie polskim
2.2. Regulacja akredytywy w zagranicznych porządkach prawnych
2.3. Ujednolicony Kodeks Handlowy (UCC)
2.4. Konwencja ONZ Dotycząca Niezależnych Gwarancji i Akredytyw w Standby
2.5. Jednolite Zwyczaje i Praktyka Dotyczące Akredytyw Dokumentowych
2.6. eUCP
2.7. Międzynarodowe Praktyki Dotyczące Akredytywy Standby
2.8. Reguły polubownego rozwiązywania sporów ze stosunku akredytywy dokumentowej
2.9. Inne regulacje dotyczące akredytyw dokumentowych
2.10. Wnioski  

Rozdział 3. Zastosowanie

3.1. Akredytywa dokumentowa jako środek wspierania importu oraz eksportu na przykładzie Eksportowo-Importowego Banku Indii oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
3.2. Akredytywa dokumentowa jako podstawa rozliczania transakcji importowych w Iraku na przykładzie programu ONZ "Ropa za Żywność" (Oil-for Food) 
3.3. Akredytywa dokumentowa w polskich transakcjach importowych i eksportowych
3.4. Akredytywa przenośna (transferable letters of credit)
3.5. Akredytywa zabezpieczająca - przykłady zastosowań
   3.5.1. Zabezpieczenie instrumentów dłużnych
   3.5.2. Zabezpieczenie transakcji związanych z nieruchomościami
   3.5.3. Zabezpieczenie transakcji sprzedaży
   3.5.4. Zastępowanie gwarancji dobrego wykonania umowy
3.6. Akredytywa zabezpieczająca jako zabezpieczenie należności wynajmującego na przykładzie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
3.7. Akredytywa zabezpieczająca jako zabezpieczenie kredytu
3.8. Akredytywa jako instrument płatności w zarządzaniu finansami publicznymi w Stanach Zjednoczonych
3.9. Wnioski

Rozdział 4. Funkcja akredytywy dokumentowej

4.1. Niezgodności w prezentacji dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej
4.2. Funkcja weryfikacyjna akredytywy
4.3. Akredytywa a polityka gospodarcza poszczególnych państw
4.4. Wnioski

Rozdział 5. Perspektywy rozwoju instytucji akredytywy oraz wnioski końcowe

5.1. Wykorzystywanie akredytywy w zależności od regionu świata
5.2. Profesjonalizacja uczestników związanych z transakcjami akredytywy
5.3. Konkluzja

Bibliografia
1. Publikacje książkowe
2. Artykuły
3. Cytowane orzecznictwo
4. Najważniejsze strony internetowe

Załączniki:

Załącznik 1. Jednolite Zwyczaje i Praktyka Dotyczące Akredytyw Dokumentowych

Załącznik 2. Międzynarodowe Praktyki Dotyczące Akredytywy Standby

Załącznik 3. Ujednolicony Kodeks Handlowy - Art. 5 Akredytywy

Załącznik 4. Konwencja ONZ Dotycząca Niezależnych Gwarancji i Akredytyw  Standby

Załącznik 5. Schematy

1. Akredytywa przenośna (wariant 1)
1.1. Otwarcie akredytywy przenośnej
1.2. Realizacja akredytywy przenośnej
1.3. Płatność akredytywy przenośnej

2. Akredytywa przenośna (wariant 2)
2.1. Otwarcie akredytywy przenośnej
2.2. Realizacja akredytywy przenośnej

3. Otwarcie akredytywy back-to-back   

4. Sprawdzenie dokumentów, uchylenie niezgodności oraz zawiadomienie według artykułów UCP500

5. Rozliczenie akredytywy dokumentowej

108 stron, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022