www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA BANKU


CAPIGA M. GRADOŃ W. SZUSTAK G.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 55.70 Twoja cena  52,92 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Funkcjonowanie banku, jako instytucji zaufania publicznego, wymaga oceny w aspekcie jego stabilności i bezpieczeństwa. Najważniejszym kryterium tej oceny stała się adekwatność kapitałowa, oddająca relacje ryzyko - kapitał, a tym samym rozszerzająca dotychczasową ocenę wypłacalności banku.

W książce zaprezentowano kapitał i ryzyko jako elementy adekwatności kapitałowej, zarówno od strony regulacji nadzorczych, jak i zakresu przekazywania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, zarówno przez centralne instytucje, jak i banki (w ujęciu jednostkowym i grupy kapitałowej).Autorami książki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Bankowości w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach:

Mirosława Capiga - profesor UE, doktor habilitowany, której przedmiotem zainteresowania są zagadnienia zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansów i oceny funkcjonowania, w tym adekwatności kapitałowej.

Grażyna Szustak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, która koncentruje się na zagadnieniach dotyczących działalności operacyjnej banku i problemach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego oraz jego klientów, w tym nadzoru bankowego.

Witold Gradoń - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, który jest specjalistą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów rynku pieniężnego i rynku kapitałowego oraz ochrony interesów jego uczestników.


Spis treści:

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania banku - Mirosława Capiga 7
1.1. Elementy kompleksowej oceny funkcjonowania banku 7
1.2. Identyfikacja i determinanty bezpieczeństwa banku 10
1.2.1. Bezpieczeństwo banku jako wypłacalność 10
1.2.2. Bezpieczeństwo banku jako stan równowagi 13
1.3. Kryteria oceny bezpieczeństwa banku 16
1.4. Identyfikacja i elementy oceny adekwatności kapitałowej 19
1.5. Adekwatność kapitałowa holdingu i konglomeratu finansowego 24
1.6. Polityka informacyjna banków dotycząca adekwatności kapitałowej 26

Rozdział 2
Kapitał jako element adekwatności kapitałowej - Witold Gradoń 35
2.1. Struktura kapitału bankowego i jego funkcje 35
2.1.1. Istota kapitału jako czynnika produkcji 35
2.1.2. Struktura kapitału finansowego banku - znaczenie i funkcje 36
2.2. Kategorie kapitału własnego banku w kontekście struktury adekwatności kapitałowej określonej przez NUK 45
2.2.1. Kapitał regulacyjny a ocena adekwatności kapitałowej banków 45
2.2.2. Kapitał ekonomiczny i wewnętrzny a bezpieczeństwo finansowe banku określone w II Filarze NUK 54
2.2.2.1. Istota ICCAP i SREP 54
2.2.2.2. Koncepcja kapitału ekonomicznego 60
2.2.2.3. Koncepcja kapitału wewnętrznego 63
2.3. Zarządzanie kapitałem banku 66

Rozdział 3
Ryzyko jako determinanta oceny bezpieczeństwa banku i przesłanka jego adekwatności kapitałowej - Grażyna Szustak 71
3.1. Identyfikacja ryzyka bankowego i jego rodzaje eksponowane w NUK 71
3.1.1. Ryzyko kredytowe jako zasadniczy komponent ryzyka bankowego 72
3.1.2. Pozostałe rodzaje ryzyka bankowego 75
3.2. Podejście do ryzyka w konglomeracie finansowym 80
3.3. System zarządzania ryzykiem bankowym 84
3.4. Pomiar ryzyka jako kluczowy etap systemu zarządzania ryzykiem bankowym (I filar NUK) 90
3.5. Obszary ryzyka bankowego a szacowanie stopnia adekwatności kapitałowej banku 95
3.5.1. Metody kwantyfikacji regulacyjnych wymogów kapitałowych (I filar NUK) 97
3.5.2. Adekwatność kapitałowa banku a ryzyko płynności (Bazylea II i Bazylea III) 102

Rozdział 4
Adekwatność kapitałowa jako kryterium oceny na szczeblu instytucji centralnych i grup kapitałowych 109
4.1. Adekwatność kapitałowa w ocenie stabilności finansowej Narodowego Banku Polskiego - Mirosława Capiga 109
4.2. Adekwatność kapitałowa jako kryterium nadzorczej oceny bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce - Grażyna Szustak 116
4.3. Adekwatność kapitałowa w ocenie banków i identyfikacji ryzyka w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - Mirosława Capiga 126
4.4. Adekwatność kapitałowa jako kryterium oceny działania grup kapitałowych - Witold Gradoń 132
4.4.1. Ocena adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku BZ WBK SA 133
4.4.2. Ocena adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski SA 137
4.4.3. Ocena adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku PKO BP SA 140

Bibliografia 149


160 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022