www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZE STUDIÓW NAD TRADYCJĄ PRAWA


KOZERSKA E. SADOWSKI P. SZYMAŃSKI A. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ze studiów nad tradycją prawa


Ze Słowa wstępnego dr. hab. Andrzeja Szymańskiego

Tradycyjne przywiązanie do prawa i szacunek dla niego wyróżnia Stary Kontynent spośród innych części świata. W Europie ceniło się i nadal przywiązuje się wagę do prawa, zwłaszcza pozytywnego. Tutaj prawo „od zawsze” było wyodrębnionym i autonomicznym regulatorem życia społecznego. Dzięki refleksji intelektualnej Europejczycy mogli zaufać prawu traktowanemu jako dzieło rozumu potrafiące wypracować właściwe kryteria słusznościowe normy prawnej. Składało się na to tradycyjne dziedzictwo kultur tworzących podstawy europejskiej cywilizacji: greckiej logiki potrafiącej oddzielić prawdę od fałszu, rzymskiego realizmu odróżniającego to, co ważne od rzeczy mało istotnych oraz judeochrześcijańskiej umiejętności rozróżnienia dobra od zła... Teksty zamieszczone w niniejszym tomie łączy pojmowanie przez Autorów (historyków prawa, romanistów oraz znawców historii doktryn politycznych i prawnych) europejskiej tradycji prawa jako „całokształtu związków teraźniejszości z przeszłością” w tej materii, a także świadomość, że pomiędzy prawem a tradycją istnieje bardzo ścisły związek.


Słowo wstępne

Studia romanistyczne

Karina Chodań
Stypulacje gwarancyjne w handlu rzymskim

Marek Sobczyk
Świadczenie niegodziwe w rzymskim prawie klasycznym – zarys tematyki

Łukasz Jan Korporowicz
William Blackstone a prawo rzymskie. Uwagi na temat prawa rzymskiego w On the Study of Law

Jolanta Górska
Uwagi o stosunku do prawa rzymskiego w niektórych dwudziestowiecznych europejskich państwach o ustroju autorytarnym

Joanna Ożarowska-Sobieraj
Rzymska zasada servitus servitutis esse non potest i jej znaczenie w polskim prawie cywilnym


Studia historyczno-prawne

Michał Makuch
Wpływ francuskich rozwiązań ustrojowych na organizację sądownictwa cywilnego w Księstwie Warszawskim

Józef Koredczuk
Wpływ francuskiego kodeksu postępowania karnego z 1808 roku na polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku

Eugeniusz Hull
Ludobójstwo – Zagłada w akademickich narracjach historyczno-prawnych

Ks. Tomasz Rakoczy
Prawo publiczne i prywatne w kanonicznym porządku prawnym

Andrzej Adamczyk
Transformacja Turcji w świetle socjologicznych rozważań Ziyi Gökalpa

Studia z teorii państwa i prawa

Michał Jaskólski
Początki realizmu w polskiej myśli politycznej. Od poselstwa Spytka z Melsztyna do Rad Kallimachowych

Piotr Szymaniec
Prawo w myśli szkockiego Oświecenia. Zarys problematyki

Zbigniew Filipiak
Własność w myśli społeczno-politycznej Hugona Kołłątaja i Stanisława Staszica

Łukasz Szymański
Uwagi o poglądach podolaków na prawo

Anna Machnikowska
O ewolucji prawa własności w XX wieku – uwag kilka

Paweł Fiktus
Konsekwencje prawne kolonializmu

Klaudyna Białas-Zielińska
Zachodnioeuropejscy prekursorzy zjednoczenia kontynentu (do końca XIX wieku) – rys historyczny

Iwona Barwicka-Tylek
Po co prawnikowi psychologia? – wokół koncepcji Leona Petrażyckiego

Stanisław Leszek Stadniczeńko
Justyna Stadniczeńko-Sinica
Pojmowanie prawa w kulturze europejskiej – tendencje, kierunki

Edyta Sokalska
Wpływ brytyjskiej tradycji prawnej na rozwój amerykańskiej kultury prawnej (wybrane aspekty)

Jacek Malczewski
Czy samobójca krzywdzi wspólnotę? Krytyka politycznego argumentu przeciwko samobójstwu


304 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022