www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

TRANSAKCJE WIĄZANE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM


BARANOWSKA-PROKOP E.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2003, wydanie I

cena netto: 45.60 Twoja cena  43,32 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

"W swojej pracy autorka nie tylko omawia poszczególne rodzaje transakcji wzajemnie uwarunkowanych, ale wykazuje zarówno różnice między poszczególnymi transakcjami, jak i wskazuje na związki, jakie między nimi występują, a w szczególności na związki między omawianymi transakcjami i problematyką polityki gospodarczej państwa, zagadnieniami bilansu handlowego i płatniczego, oraz problematyką wewnętrznego rozwoju gospodarki krajów stosujących takie metody działania. Bardzo wartościowe są również wywody dotyczące finansowania analizowanych w pracy transakcji.

Książka ta powinna być wykorzystywana przez resorty gospodarcze zajmujące się w Polsce różnymi aspektami obrotu gospodarczego z zagranicą. Dla przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie gospodarczym z zagranicą może ona stanowić kompendium wiedzy odnośnie do możliwości, celowości i zasad wykorzystywania transakcji wiązanych do rozwinięcia biznesu z zagranicą i osiągnięcia z tego tytułu dodatkowych korzyści."
Prof. zw. dr hab. Klemens Białecki


Dr Ewa Baranowska-Prokop - adiunkt w Instytucie Marketingu Międzynarodowego SGH. Od lat zajmuje się problematyką marketingową na rynkach międzynarodowych, w tym szczególnie nowymi strategiami "wejścia" na rynki zagraniczne, jakimi są transakcje wiązane. Prowadzi wykłady z dziedziny marketingu na studiach dziennych i zaocznych oraz na studiach podyplomowych. Odbyła liczne staże naukowe, w tym w Erasmus University (Holandia), Brunel University of West London (Wielka Brytania), Helsinki School of Economics (Finlandia), Higher School of Marketing (Norwegia) oraz Kellogg Graduate School of Management - Northwestern University (USA). Pracę naukową łączy z działalnością doradczą. Jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu marketingu, m.in.: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie (Difin, 2002), Marketing na rynku instytucjonalnym (PWE, 2003).


Spis treści

Wstęp

Rozdział I - Istota transakcji wiązanych

1.1. Definicja i rodzaje transakcji wiązanych
1.2. Charakterystyka rodzajów transakcji wiązanych
1.2.1. Barter
1.2.2. Transakcja kompensacyjna
1.2.3. Transakcje zakupów wzajemnych (ang. counterpurchase)
1.2.4. Transakcje samospłaty (ang. buyback agreements)
1.2.5. Transakcje tytu offset
1.3. Specyficzne formy rozliczania transakcji wiązanych
1.3.1. Clearing
1.3.2. Switch
1.1.3. Rachunki depozytowe (ang. escrow accounts)

Rozdział II - Cechy kontraktowe i uwarunkowania prawne transakcji wiązanych

2.1. Struktura umów wiązanych
2.1.1. Strony występujące w transakcjach wiązanych
2.1.2. Liczba kontraktów
2.1.3. Wielkość dostaw
2.1.4. Lista towarów w transakcji wiązanej
2.1.5. Cena w transakcjach wiązanych
2.2. Transakcje wiązane a uwarunkowania prawne handlu międzynarodowego
2.2.1. Transakcje wiązane a Klauzula Największego Uprzywilejowania (KNU)
2.2.2. Licencjonowanie importu uwarunkowane transakcjami wiązanymi
2.2.3. Transakcje wiązane prowadzone przez przedsiębiorstwa państwowe
2.2.4. Uwarunkowanie zobowiązań wzajemnych w transakcji wiązanej jako podstawa przyznania podmiotowi gospodarczemu licencji importowej
2.2.5. Zakupy rządowe a zobowiązania wzajemne w ramach transakcji wiązanej
2.2.6. Transakcje wiązane a eksport
2.2.7. transakcje wiązane a kontrola środków dewizowych
2.2.8. Transakcje wiązane a koncesja taryfowe
2.2.9. Transakcje wiązane a wycena celna importu
2.3. Transakcje wiązane w ustawodawstwie państwowym

Rozdział III - Transakcje wiązane w działalności handlowej przedsiębiorstwa
3.1. Motywy zawierania transakcji wiązanych przez przedsiębiorstwo eksportujące z kraju rozwiniętego gospodarczo
3.2. Motywy nawiązywania transakcji wiązanych przez eksportera z kraju rozwijającego
3.3. Planowanie transakcji wiązanych
3.4. Negocjowanie transakcji wiązanych
3.5. Organizowanie realizacji transakcji wiązanych
3.5.1. Zasady funkcjonowania biura transakcji wiązanych
3.5.2. Źródła finansowania biura transakcji wiązanych
3.5.3. Polityka kadrowa w biurze transakcji wiązanych

Rozdział IV - Realizacja transakcji wiązanych

4.1. Realizacja prostych transakcji wiązanych typu barter lub kompensata
4.2. Realizacja złożonych form transakcji wiązanych typu offset lub samospłata
4.3. Problemy związane z realizacją transakcji wiązanej
4.3.1. Wykorzystywanie towarów uzyskanych od importera w ramach realizacji transakcji wiązanych
4.3.2. Problem kar umownych
4.3.3. Pozostałe ważniejsze klauzule i ich realizacja
4.3.4. Czas wypełniania zobowiązań
4.3.5. Konsekwencja niemożności wykonania umowy przez dostawcę towaru wiązanego
4.3.6. Ubezpieczenie od ryzyka w transakcjach wiązanych
4.3.7. Ustalenia dotyczące jakości towarów oraz kontrola jakości
4.4. Formy finansowania transakcji wiązanych
4.4.1. Rola banków
4.4.2. Kredyty
4.4.3. Forfaiting

Rozdział V - Transakcje wiązane w praktyce handlu międzynarodowego

5.1. Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo
5.1.1. Rynek austriacki
5.1.2. Rynek londyński
5.1.3. Rynek Stanów Zjednoczonych
5.2. Kraje rozwijające się
5.3. Ameryka Łacińska
5.4. Afryka
5.5. Azja
5.6. Europa Środkow-Wschodnia
5.7. Transakcja wiązane w polityce handlowej OPEC

Rozdział VI - Analiza efektywności transakcji wiązanych

6.1. Model efektywności transakcji wiązanych w krótkich i długich okresie
6.2. Czynniki determinujące sukces przedsiębiorstwa przy realizacji transakcji wiązanej
6.3. Efektywność transakcji wiązanych zwierających na szczeblu kraju
6.3.1. Analiza efektywności transakcji barterowych
6.3.2. Analiza efektywności nowoczesnych form transakcji wiązanych

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

183 strony, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022