www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA EKONOMICZNA I OCENA EKSPERCKA W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI


BOROWIECKI R. WYSŁOCKA E. / PRZEDSIĘBIORSTW

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 46.94 Twoja cena  44,59 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw


W publikacji – traktującej głównie o roli analizy i oceny w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – przedstawiono niektóre metodyczno-praktyczne problemy analizy ekonomicznej i oceny eksperckiej w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Prezentowana książka adresowana jest głównie do przedsiębiorców i menedżerów, którzy muszą w warunkach niepewności i ryzyka podejmować trudne decyzje, często przesądzające o sukcesie bądź porażce kierowanego przez nich przedsiębiorstwa. Publikacja ta może także stanowić dla pracowników naukowo-badawczych punkt odniesienia dla nowych przemyśleń, dociekań, polemik i krytycznej dyskusji nad rolą instrumentów, narzędzi oraz metod analizy i oceny ekonomicznej w zarządzaniu restrukturyzacją procesów gospodarczych.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i wymogów nowej gospodarki

1.1. Przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot gospodarczy na globalizujących się rynkach
1.2. Globalizacja i nowa gospodarka – dynamiczna zmiana warunków gospodarowania i zachowań współczesnych przedsiębiorstw
1.3. Orientacja przedsiębiorstw na sytuacje i zmiany zachodzące w ich otoczeniu jako wymóg ich trwania i rozwoju
1.4. Kryzys – nieodłączny element funkcjonowania współczesnych organizacji

Rozdział 2. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki

2.1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – imperatyw współczesnej globalnej gospodarki
2.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji i ich zakres przedmiotowy
2.3. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich typologia
2.4. Pragmatyka działań menedżerskich w procesie restrukturyzacji

Rozdział 3. Analiza ekonomiczna i diagnoza ekspercka jako narzędzie zarządzania zmianami o charakterze restrukturyzacji w przedsiębiorstwie

3.1. Istota, funkcje i znaczenie analizy ekonomicznej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
3.2. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej i ich dostosowanie do zarządzania przedsiębiorstwem
3.3. Rodzaje i obszary analizy ekonomicznej stosowanej w praktyce przedsiębiorstw
3.4. Wymóg wszechstronności i kompleksowości w analizie i diagnozie eksperckiej przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Metodyczne aspekty budowy dynamicznego modelu analizy ekonomicznej w zarządzaniu restrukturyzacją

4.2. Założenia metodyczne i konstrukcja modelu analizy ekonomicznej w zarządzaniu restrukturyzacją
4.2. Analiza ekonomiczna w diagnozie stanu przedsiębiorstwa
4.2.1. Cel, przedmiot i przeznaczenie diagnozy
4.2.2. Analiza otoczenia zewnętrznego i ocena pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu
4.2.3. Ocena wyników finansowych przedsiębiorstwa wymagającego restrukturyzacji
4.2.4. Ocena działania podsystemów i zasobów przedsiębiorstwa
4.2.5. Analiza możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości
4.3. Analiza ekonomiczna w tworzeniu i wyborze programu restrukturyzacji
4.3.1. Analiza finansowa w projektowaniu zmian restrukturyzacyjnych
4.3.2. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
4.3.3. Ocena wrażliwości i ryzyka
4.3.4. Kryteria oceny programów restrukturyzacji
4.4. Analiza ekonomiczna w kontroli przebiegu i ocenie efektów procesu restrukturyzacji
4.4.1. Dobór kryteriów i metod kontroli oraz oceny realizacji programu restrukturyzacji
4.4.2. Analiza zaawansowania procesu restrukturyzacji
4.4.3. Ocena efektów restrukturyzacji procesów gospodarczych

Podsumowanie

Bibliografia


169 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022