www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA


GRZENKOWICZ N. PODGÓRSKI Z. KOWALCZYK J. KUSAK A.

wydawnictwo: WZ UW , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 29.00 Twoja cena  27,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa


Autorzy szczególną uwagę zwracają na użyteczność analizy w decyzjach menedżerskich. Aby w pełni wykorzystać walory aplikacyjne analizy ekonomicznej należy najpierw poznać złożoność procesów ekonomicznych, zachodzących w przedsiębiorstwie, a także nabyć umiejętność posługiwania się metodami tej analizy.


Wstęp

Rozdział 1
ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Procesy decyzyjne
1.2. Przedmiot i rodzaje analizy ekonomicznej
1.3. Zadania analizy ekonomicznej - rola menedżerów
1.4. Baza informacyjna i formy prezentacji wyników analizy

Rozdział 2
METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ
2.1. Metody ogólne
2.2. Metoda porównań
2.3. Metoda rozbioru strukturalnego i metoda grupowania
2.4. Metoda bilansowa
2.5. Metoda wzorcowych układów nierówności
2.6. Metoda symulacji
2.7. Metody deterministyczne analizy czynnikowej
2.8. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą różnych metod deterministycznych

Rozdział 3
BADANIE I DIAGNOZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Wielkość i struktura majątku przedsiębiorstwa
3.2. Pomiar efektywności wykorzystania majątku (aktywów) przedsiębiorstwa
3.3. Analiza zmian w środkach trwałych
3.4. Badanie wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa
3.5. Ocena dynamiki składników majątkowych (na podstawie aktywów bilansu)

Rozdział 4
ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWEJ
4.1. Charakterystyka kapitałów
4.2. Ocena wielkości i struktury kapitałów
4.3. Relacje majątkowo-kapitałowe

Rozdział 5
ANALIZA PRODUKCJI - WIELKOŚĆ, STRUKTURA I SPRZEDAŻ
5.1. Istota i cele pomiaru wielkości produkcji
5.2. Mierniki wielkości produkcji - zalety i wady
5.3. Analiza struktury asortymentowej produkcji
5.4. Analiza wykonania planu asortymentowego produkcji
5.5. Analiza rytmiczności produkcji
5.6. Analiza jakości produkcji

Rozdział 6
ANALIZA I OCENA POZIOMU KOSZTÓW
6.1. Istota, cele i funkcje kosztów w analizie przedsiębiorstwa
6.2. Analiza kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
6.3. Powiązania podstawowych układów kosztów
6.4. Analiza elementów kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
6.5. Bezwzględne i względne odchylenia kosztów
6.6. Analiza kosztu jednostkowego
6.7. Rozliczanie wpływu czynników na koszty
6.8. Obliczanie globalnej sumy obniżki, wskaźnika odchylenia kosztów i poziomu kosztów
6.9. Analiza i ocena kosztów pracy w przedsiębiorstwie

Rozdział 7
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH .
7.1. Ocena sprawności procesów zaopatrzenia materiałowego
7.2. Ocena gospodarki zapasami
7.3. Analiza decyzyjna - określanie optymalnej wielkości dostawy
7.4. Analiza zużycia materiałów w procesie wytwórczym

Rozdział 8
ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW LUDZKICH
8.1. Analiza struktury zasobów pracy
8.2. Analiza ruchu pracowników
8.3. Analiza budżetu czasu pracy zatrudnionych
8.4. Wydajność pracy: pomiar, przyczyny i skutki zmian
8.5. Zasady wartościowania pracy


359 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022