www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTYWNOŚĆ FINANSOWA W OKRESIE PODWYŻSZONEJ NIEPEWNOŚCI TOM 20.


UZIĘBŁO A. / PRACE NAUKOWE

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 63.80 Twoja cena  60,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności

Prace Naukowe tom 20


Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych.

Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym.


Wprowadzenie - Aldona Uziębło

Część I Finanse przedsiębiorstw

1. Koncepcje ryzyka i jego miary -Joanna Sikora, Aldona Uziębło
1.1. Globalne nierównowagi we współczesnej gospodarce
1.2. Problematyka niepewności
1.3. Miary ryzyka
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Ventnre capital w finansowaniu inwestycji podwyższonego ryzyka w warunkach kryzysu - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka
2.1. Wpływ kryzysu gospodarczego na zmiany w finansowaniu przedsiębiorstw
2.2. Venture capital jako instrument finansowania
2.3. Ocena funkcjonowania funduszy venture capital w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Business angels - innowacyjne źródło finansowania działalności gospodarczej - Beata Kotowska
3.1. Kim jest business angel?
3.2. Rodzaje inwestycji
3.3. Zrzeszenia business angels w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. Źródła finansowania grupy producentów rolnych - studium przypadku - Wioletta Turowska
4.1. Istota i warunki funkcjonowania grup producentów rolnych
4.2. Charakterystyka źródeł pozyskania środków przez grupy producentów rolnych
4.3. Analiza źródeł finansowania wybranej grupy producentów rolnych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Ocena możliwości kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo - Ewa Rogowska
5.1. Istota oceny kontynuacji działalności
5.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
5.3. Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu zdolności do kontynuowania działalności
Streszczenie/Summary
Bibliografia

6. Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością - Katarzyna Strojny
6.1. Zasada kontynuacji działalności oraz pojęcie upadłości w świetle przepisów prawa
6.2. Ekonomiczne aspekty zagrożenia finansowego firmy
6.3. Przykładowe modele wczesnego ostrzegania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Analiza dyskryminacyjna w ocenie sytuacji finansowej spółki górniczej - Marta Sukiennik
7.1. Istota analizy dyskryminacyjnej
7.2. Wybrane modele dyskryminacyjne dopasowane do warunków polskich przedsiębiorstw
7.3. Model zaproponowany dla przedsiębiorstw górniczych funkcjonujących w Polsce
7.4. Analiza kondycji finansowej spółki górniczej z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Budowanie wartości przedsiębiorstwa w kontekście niwelacji niedoskonałości rynkowych - Rafał CędrowskL
8.1. Budowanie wartości dla akcjonariuszy jako cel nadrzędny przedsiębiorstwa
8.2. Niefinansowe aspekty koncepcji Value Based Management
8.3. Relacj e z inwestorami a kreowanie wartości przedsiębiorstwa
8.4. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa a niedoskonałości rynkowe
8.5. Niedoskonałości rynkowe
8.6. Asymetria informacyjna - podział
8.6.1. Asymetria informacyjna
8.6.2. Problem kosztów agencji
8.6.3. Problem kosztów monitoringu
8.6.4. Źródła finansowania a problem niedoskonałości finansowych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

9. Wyznaczanie progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa - Teresa Mikulska
9.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
9.2. Tradycyjne ujęcie progu rentowności
9.3. Analizy progu rentowności z punktu widzenia podnoszenia wartości
dla właścicieli
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Procesy outsourcingowe jako narzędzie kreowania wartości - Adam Zawadzki
10.1. Podstawowe struktury działalności gospodarczej
10.2. Metody kreowania wartości w warunkach kryzysu - metody restrukturyzacyjne
10.3. Outsourcing - strategiczna metoda uelastyczniania organizacji
Streszczenie/Summary
Bibliografia

11. Faktoring jako metoda poprawy płynności przedsiębiorstw - Marek Gola
11.1. Płynność finansowa przedsiębiorstw
11.2. Faktoring
11.2.1. Faktoring - geneza, definicje, rodzaje
11.2.2. Wpływ faktoringu na poziom płynności finansowej faktoranta
11.2.3. Rzeczywiste koszty faktoringu
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Modelowanie diagnostyczne sytuacji finansowej organizacji gospodarczych na przykładzie firm start-up w latach 2009-2010 - Leszek Baniak
12.1. Metoda postępowania diagnostycznego i sformułowanie zadania
12.2. Proces modelowania diagnostycznego sytuacji finansowej badanych firm
12.2.1. Od sprawozdania finansowego do analizy wskaźnikowej
12.2.2. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
12.2.3. Od analizy wskaźnikowej do porządkowania liniowego
12.2.4. Od porządkowania liniowego do rzutowania na skalę modelu
12.3. Budowa modelu diagnostycznego
12.4. Charakterystyka badanej populacji firm
12.5. Modelowanie diagnostyczne i prezentacja wyników
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część II Nieruchomości

13. Możliwości finansowania inwestycji rewitalizacyjnych - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska
13.1. Znaczenie procesów rewitalizacyjnych
13.2. Źródła finansowania inwestycji rewitalizacyjnych
13.3. Problemy zadłużenia polskich gmin
Streszczenie/Summary
Bibliografia

14. Przykładowe metody wyceny nieruchomości komercyjnych w sytuacji braku adekwatnych danych transakcyjnych na rynku - Jarosław Dariusz Firlit
14.1. Nieruchomości i obecnie obowiązujące metody ich wyceny
14.2. Określenie wartości nieruchomości w przypadku braku adekwatnych danych transakcyjnych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

15. Podlaski rynek mieszkaniowy, stan obecny i prognozy rozwoju - Barbara Wojsznis
15.1. Historia rozwoju województwa podlaskiego
15.2. Społeczno-gospodarcze wskaźniki rozwoju województwa podlaskiego
15.3. Sytuacja na podlaskim rynku mieszkaniowym
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część III  Audyt i rachunkowość

16. Zielona księga - odrabianie lekcji po kryzysie - Anna Drozd
16.1. Nowe potrzeby informacyjne - luka informacyjna oraz luka oczekiwań
16.2. Konkurencja na rynku podmiotów uprawnionych do badania
16.3. Ujednolicenie zasad i nadzoru
16.4. Badanie w czasach kryzysu
16.5. Negatywny odbiór opinii z zastrzeżeniem
16.6. Komitety audytu
Streszczenie/Summary
Bibliografia

17. Rola rewizji finansowej w jednostkach badanych dobrowolnie - wyniki badań - Urszula Wolszon
17.1. Charakterystyka jednostek objętych badaniem
17.2. Korzyści i koszty dobrowolnego badania sprawozdań
Streszczenie/Summary
Bibliografia

18. Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego - Aldona Uziębło
18.1. Ujęcie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej
18.2. Metoda bezpośrednia a weryfikacja poprawności sprawozdania finansowego
18.3. Metoda pośrednia a weryfikacja poprawności sprawozdania finansowego
Streszczcnie/Summary
Bibliografia

19. Implementacja ciągłego audytu w audycie wewnętrznym - Dariusz Królewski
19.1. Rozwój CA/CM
19.2. Oczekiwania związane z przyszłością CA/CM na lata 2007-2012
19.3. Badania Carlab dotyczące implementacji CA/CM
19.4. Akceptacja i odbiór CA/CM
19.5. Poziomy przyjęcia CA/CM
19.6. Porównanie oczekiwań dotyczących okresu 2008-2012 z rzeczywistością i ewolucja CA/CM
Streszczenie/Summary
Bibliografia

20. Zarządzanie kosztami a rachunek kosztów przedsiębiorstwa - Renata Gmińska
20.1. Zarządzanie kosztami jako podsystem systemu zarządzania
20.2. Tradycyjne systemy rachunku kosztów a zarządzanie kosztami
20.3. Strategiczne zarządzanie kosztami a nowe odmiany rachunku kosztów
Streszczenie/Summary
Bibliografia

21. Znaczenie informacji pochodzących z rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji finansowych na przykładzie wybranych specjalistycznych szpitali dziecięcych w Polsce - Sylwia Serwatka, Zofia Wyszkowska
21.1. Pojęcie rachunkowości, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
21.2. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji
21.3. Analiza informacji finansowych
Streszczenie/Summary
Bibliografia


290 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022