www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTYWA NIEMATERIALNE JAKO ŹRÓDŁÓ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ BANKU


KLIMONTOWICZ M.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 56.10 Twoja cena  53,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku


Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie.

Autorka przeprowadziła gruntowną analizę źródeł przewagi konkurencyjnej banków oraz struktury kapitału intelektualnego.

W oparciu o badania empiryczne i studia literaturowe wskazuje źródła dotychczasowych problemów i formułuje postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów niematerialnych w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku.

Celem zaproponowanych w książce działań jest przekształcenie banku w instytucję dobrze znającą i rozumiejącą swoich klientów, która nie tylko potrafi dostarczać im wartości i sprostać ich oczekiwaniom, ale równocześnie jest w stanie zbudować silną pozycję rynkową przekładającą się na wysoką zyskowność działania.

Książka może być wartościową lekturą dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, a także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych.


Wstęp

Rozdział 1
Konkurencyjność banku i czynniki wpływające na jej poziom
1.1. Konkurencja w sektorze bankowym a konkurencyjność banku
1.1.1. Konkurencja-ujęcie teoretyczne
1.1.2. Konkurencja w sektorze bankowym i problem jej pomiaru
1.1.3. Konkurencj a w sektorze bankowym w Polsce - próba oceny
1.1.4. Konkurencyjność banku - istota i cechy
1.2. Przewaga konkurencyjna jako efekt konkurencyjności
1.2.1. Rodzaje przewagi konkurencyjnej i warunki jej trwałości
1.2.2. Modele budowy przewagi konkurencyjnej
1.2.2.1. Podejście rynkowe
1.2.2.2. Podejście zasobowe
1.2.2.3. Podejście zintegrowane
1.3. Pozycja konkurencyjna jako rezultat procesu konkurowania
1.3.1. Istota i miary pozycji konkurencyjnej
1.3.2. Ocena pozycji konkurencyjnej
1.3.2.1. Podmioty oceniające pozycję konkurencyjną
1.3.2.2. Sposób oceny pozycji konkurencyjnej
1.4. Strategia jako narzędzie osiągania pozycji konkurencyjnej

Rozdział 2
Znaczenie aktywów niematerialnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku
2.1. Źródła trwałej przewagi konkurencyjnej banku
2.2. Aktywa niematerialne - systematyka i wycena
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów niematerialnych
2.2.2. Metody wyceny aktywów niematerialnych
2.3. Rola aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej banku
2.3.1. Identyfikacja aktywów niematerialnych banku
2.3.2. Aktywa ludzkie
2.3.3. Aktywa rynkowe
2.3.4. Aktywa organizacyjne
2.3.5. Aktywa innowacyjne

Rozdział 3
Wykorzystanie aktywów niematerialnych w wybranych bankach - wyniki badań
3.1. Zakres podjętych badań empirycznych
3.1.1. Metodologia badań empirycznych
3.1.2. Charakterystyka próby
3.2. Konkurencja w sektorze bankowym i źródła przewagi konkurencyjnej w opinii banków i ich klientów
3.2.1. Otoczenie konkurencyjne banku
3.2.2. Czynniki konkurencyjności banku
3.3. Rola aktywów niematerialnych w budowaniu konkurencyjności banku
3.3.1. Znaczenie poszczególnych kategorii aktywów dla banków
3.3.2. Znaczenie aktywów niematerialnych dla klientów banków

Rozdział 4
Kierunki zwiększania konkurencyjności banku z wykorzystaniem aktywów niematerialnych
4.1. Ocena umiejętności wykorzystania aktywów niematerialnych przez banki
4.2. Postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów niematerialnych banku
4.3. Postulaty w zakresie zarządzania aktywami niematerialnymi banku

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników


260 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022