www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

MITY O SZCZ师CIU


LYUBOMIRSKY S.

wydawnictwo: LAURUM , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 54.80 Twoja cena  52,06 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Mity o szcz甓ciu

Co powinno nam dawa szcz甓cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawa szcz甓cia, ale daje


Raz na zawsze rozpraw si z mitami, kt髍e przes砤niaj drog do szcz甓cia!

Niemal wszyscy wierzymy, 縠 pewne osi眊ni阠ia charakterystyczne dla wieku doros砮go, takie jak ma晨e駍two, dzieci, praca, maj眛ek, zapewni nam wieczne szcz甓cie oraz 縠 pewne niepowodzenia doros硂禼i, na przyk砤d problemy zdrowotne, brak partnera 縴ciowego czy niedostatek 秗odk體 finansowych, niechybnie skazuj nas na nieszcz甓cie.

Szcz甓cie lub nieszcz甓cie nie jest czym, co przychodzi do nas z zewn眛rz, maj one swoje 紃骴硂 w cz硂wieku. Jednak na skutek naszej pierwszej reakcji pewne zdarzenia, w istocie w pe硁i przewidywalne, a niekiedy zupe硁ie typowe, urastaj nagle do rangi kryzysu lub staj si powodem nag砮j euforii. Takie pierwsze reakcje pchaj nas cz阺to na dramatyczn i niekiedy niezwykle szkodliw 禼ie縦 post阷owania.
Ksi笨ka, kt髍 trzymasz w r阫u, opisuje dziesi赕 r罂nych zdarze kryzysowych charakterystycznych dla okresu doros硂禼i, pocz眞szy od sytuacji rodzinnej (ma晨e駍two, brak partnera, dzieci), poprzez kwestie zwi眤ane z prac i pieni阣zmi (k硂poty w pracy, sukces finansowy lub powa縩y brak 秗odk體 do 縴cia), a sko馽zywszy na problemach typowych dla wieku 秗edniego i p蠹niejszego (problemy zdrowotne, starzenie si, ubolewanie nad przesz硂禼i), oraz sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami.

Nikt z nas nie uniknie w 縴ciu sytuacji kryzysowych. Liczy si jednak przede wszystkim to, jak na nie zareagujemy.

Na kartach ksi笨ki Mity o szcz甓ciu Sonja Lyubomirsky spogl眃a empirycznym okiem na najwa縩iejsze i najtrudniejsze chwile w 縴ciu cz硂wieka, aby wskaza swoim czytelnikom drog do budowania zdrowszej i bardziej zadowalaj眂ej przysz硂禼i.

Ksi笨ka wyznacza nowy kurs na szcz甓cie i wzywa do spojrzenia na przer罂ne nieoczekiwane zdarzenia z wi阫sz otwarto禼i. Stanowi 紃骴硂 praktycznych porad, dzi阫i kt髍ym nasze 縴cie mo縠 zmieni si na lepsze.


304 strony, Format: 15.8x23.3cm, oprawa mi阫ka

Osoby kupuj眂e t ksi笨k wybiera硑 tak縠:
 

- PEIA 痀CIA NOWE SPOJRZENIE NA KWESTI SZCZ师CIA I DOBREGO 痀CIA
SELIGMAN M.

- PSYCHOLOGIA POZYTYWNA
TRZEBI裇KA E.

- PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRAKTYCE
LINLEY P.A. STEPHEN S.

- WYBIERZ SZCZ师CIE NAUKOWE METODY BUDOWANIA 痀CIA JAKIEGO PRAGNIESZ
LUBOMIRSKY S.

- PSYCHOLOGIA POZYTYWNA NAUKA O SZCZ师CIU ZDROWIU SILE I CNOTACH
CZAPI裇KI J. RED. / CZWIEKA

- PSYCHOLOGIA MOTYWACJI
FRANKEN R.E.

- PSYCHOLOGIA SZCZ师CIA
ARGYLE M.

- PSYCHOLOGIA POZYTYWNA NAUKA O SZCZ师CIU I LUDZKICH SICH
CARR A.

- PSYCHOLOGIA EMOCJI
RED. LEWIS M. HAVILAND-JONES J.M.

- POZYTYWNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE DOBROSTAN A ZACHOWANIA INTENCJONALNE
KACZMAREK .

- CZAS NA WYLECZENIE PODR蔆ZNIK STOPNIE DO WYZDROWIENIA DLA DOROSCH DZIECI ALKOHOLIK覹
CERMAK T.L. RUTZKY J.

- PSYCHOLOGIA MII INTYMNOζ NAMI蔜NOζ ZAANGA疧WANIE
WOJCISZKE B.

- SZCZ师CIE ODKRYWANIE BOGACTWA PSYCHICZNEGO
DIENER E. BISWAS-DINER R.

- CZAS NA WYLECZENIE PRZEWODNIK DROGA DO WYZDROWIENIA DLA DOROSCH DZIECI ALKOHOLIK覹
CERMAK T.L. RUTZKY J.

- PARADOKS CZASU PSYCHOLOGIA POSTRZEGANIA CZASU
ZIMBARDO P. BOYD J.

- INTELIGENTNY EMOCJONALNIE MENED疎R. JAK ROZWIN∑ I WYKORZYSTA CZTERY
CARUSO D.R. SALOVEY P.

- NATURA EMOCJI PODSTWOWE ZAGADNIENIA
EKMAN P. DAVIDSON R.J.

- PAMI蔆 CIA JA CIELESNE W RELACJI PRZYWIANIA I W TRAUMIE
SAKSON-OBADA O.

- INTERWENCJA KRYZYSOWA
GREENSTONE J. LEVITON SH.

- PSYCHOLOGIA ZABURZE TOM 1-2.
CARSON R. BUTCHER J.N. MINEKA S.

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022