www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AMORTYZACJA W 2011 ROKU


KOZŁOWSKA H.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 52.30 Twoja cena  49,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat


Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany na 2011 rok.

Przydatna w interpretowaniu przepisów podatkowych. Polecana jest czytelnikom będącym zarówno podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Książka przybliża pojęcie amortyzacji podatkowej, wskazując dodatkowo na różnice w ujęciu amortyzacji wprawie bilansowym, ponadto prezentuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując jak należy określać ich wartość początkową oraz omawia zasady i metody amortyzacji.

Publikacja zawiera wiele przykładów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, jak również liczne interpretacje organów podatkowych.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Pojęcie amortyzacji podatkowej oraz bilansowej

2. Podmioty zobligowane do dokonywania amortyzacji podatkowej

3. Środki trwałe w przepisach podatkowych oraz bilansowych

4. Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych oraz bilansowych

5. Składniki majątkowe niepodlegające amortyzacji

6. Klasyfikacja środków trwałych

7. Sposoby ustaleń wartości początkowej

7.1. Wartość początkowa w przypadku kupna lub wytworzenia we własnym zakresie

7.1.1. Cena nabycia

7.1.2. Koszt wytworzenia

7.1.3. Wartość rynkowa

7.2. Wartość początkowa środków nabytych w drodze aportu

7.3. Wartość początkowa składników majątku nabytych w drodze przekształcenia, połączenia lub podziału podmiotów

7.4. Korekta wartości początkowej

8. Zasady i metody amortyzacji składników majątkowych

8.1. Amortyzacja środków trwałych

8.1.1. Jednorazowa amortyzacja od wartości początkowej nie większej niż 3500 zł

8.1.2. Jednorazowa amortyzacja dla małych i nowych podatników (50 000 euro)

8.1.3. Amortyzacja liniowa

8.1.4. Amortyzacja degresywna

8.1.5. Amortyzacja przyśpieszona. Indywidualne stawki amortyzacyjne

8.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

8.3. Zmiany stawek amortyzacyjnych

8.4. Amortyzacja sezonowa

8.5. Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych

9. Amortyzacja a koszty uzyskania przychodów

10. Studium przypadków

10.1. Ulepszenie, remont środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

10.2. Komputery i oprogramowanie oraz zestaw komputerowy

10.3. Samochód w działalności gospodarczej. Amortyzacja

10.4. Składniki majątku nabyte nieodpłatnie i częściowo odpłatnie

10.5. Składniki majątkowe użytkowane na podstawie umów leasingu

10.6. Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych

10.7. Środek trwały zamortyzowany w 100%

11. Amortyzacja inwestycji w ustawie o rachunkowości

Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1478) – wyciąg


171 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022