www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RACHUNKOWOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH


WYSZKOWSKA Z.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2006, wydanie I

cena netto: 35.00 Twoja cena  33,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja zawiera podstawowe wiadomości niezbędne dla sprawnego ewidencjonowania operacji gospodarczych i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwach rolnych w warunkach gospodarki rynkowej.

W książce przedstawiono kompleksowo współcześnie obowiązujący mechanizm prowadzenia rachunkowości finansowej.    

Zamiarem autorki było z jednej strony uwzględnienie teoretycznych zasad prowadzenia rachunkowości z podkreśleniem specyfiki produkcji rolnej, z drugiej strony zaprezentowanie rozwiązań stosowanych współcześnie w praktyce.

Cechą charakterystyczną opracowania jest prezentacja różnych rozwiązań technicznych ewidencji operacji gospodarczych, gdzie każdorazowo zostają zachowane wszystkie zasady pozwalające na rzetelne prezentowanie sytuacji finansowej i prawidłowe sporządzenie podstawowych sprawozdań finansowych.

Zamieszczenie zagadnień teoretycznych i praktycznych powinno ułatwić studiowanie problematyki finansów, a szczególnie rachunkowości finansowej stosowanej w przedsiębiorstwach.

Na wstępie opracowania zamieszczono zagadnienia związane z rozwojem rachunkowości, sformułowano cele i zadania rachunkowości finansowej, wymieniono podstawowe pojęcia i rozwiązania techniczne, scharakteryzowano dokumentowanie zdarzeń gospodarczych.

Istotną część opracowania stanowią prezentacje rozwiązań prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach. W tej części zamieszczono zasady tworzenia planów kont, a wybrane zdarzenia gospodarcze zapisano na kontach.   

Opracowanie zamyka rozdział o podatku rolnym. Przedstawiono w nim klasyfikacje i funkcje podatków, podmiot i przedmiot podatku rolnego, zamieszczono zasady obliczania podatku rolnego.

Książkę uzupełnia aneks z ustawą o podatku rolnym oraz wykazem gmin i miast zaliczonych do poszczególnych okręgów podatkowych. Opracowanie uwzględnia najważniejsze kwestie charakterystyczne dla przedsiębiorstw większych obszarowo, prowadzących produkcję na gruntach rolnych, zatrudniających najemną siłę roboczą.


Zofia Wyszkowska - dr hab. nauk ekonomicznych , prof. ATR, kierownik Katedry Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej oraz Zakładu Zarządzania, Finansów i Rachunkowości w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Jest autorką wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Opracowała wiele wycen przedsiębiorstw, ekspertyz sądowych  oraz programów restrukturyzacyjnych dla potrzeb transformacji własnościowej. W publikacjach korzysta z doświadczeń praktycznych uzyskanych w czasie pełnienia wielu funkcji w sferze zarządzania, rachunkowości i finansów. Szczególnie przydatne okazują się doświadczenia z okresu projektowania, wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych obsługujących systemy finansowo-księgowe oraz  pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Poza rachunkowością przedsiębiorstw w badaniach naukowych skoncentrowana na analizach finansowych, zarządzaniu i ocenie procesów dostosowawczych przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział I
Historia rachunkowości, uwarunkowania prawne, podstawowe pojęcia.
Historia rachunkowości
Rozwój rachunkowości w Polsce
Uwarunkowania prawne rachunkowości
Podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowości
Charakterystyka form technicznych księgowości
Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
Dokumentacja zdarzeń gospodarczych

Rozdział II
Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych
Charakterystyka rachunkowości finansowej w rolnictwie
Uproszczenia stosowane w księgowości przedsiębiorstw rolniczych
System księgowości syntetycznej i analitycznej
Metoda pojedynczego i podwójnego zapisu w księgowości rolniczej
Rozrachunek gospodarczy i jego rodzaje

Rozdział III
Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną, zwierzęcą i produkcją spirytusu
Charakterystyka gospodarstwa rolnego
Historia gospodarstwa
Jakość gleb, struktura zasiewów i plonowanie roślin
Inwentarz żywy i produkcja mleka
Zatrudnienie, wyposażenie w ważniejsze maszyny i budynki, rynki zbytu
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
Ogólna charakterystyka księgowości i zakładowy plan kont
Dokumenty stosowane w przedsiębiorstwie
Wartość poznawcza dokumentów sprawozdawczości finansowej
Księgowanie działalności gospodarczej na kontach

Rozdział IV
Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną
Charakterystyka podmiotu gospodarczego
Historia powstania gospodarstwa
Grunty, produkcja roślinna, wyposażenie
Zasady i techniki księgowości stosowane w przedsiębiorstwie
Dowody księgowe i sprawozdania finansowe
Plan kont stosowany w przedsiębiorstwie i księgowanie zdarzeń gospodarczych

Rozdział V
Podatek rolny
Historia wprowadzenia podatków
Pojęcie podatków, klasyfikacje i funkcje
Podmiot i przedmiot podatku rolnego
Zasady obliczania podatku rolnego, zwolnienia i ulgi

Aneks nr 1
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Aneks nr 2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów
podatkowych (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2001 r. )
Wykaz gmin i miast zaliczonych do poszczególnych okręgów podatkowych

Bibliografia


232 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022