www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ABACUS OD RICHARDA FITZ NIGELA DO JANA FALEWICZA


SOJAK S. RED.

wydawnictwo: WYD UMK , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 47.50 Twoja cena  45,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Abacus od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza


Jest to już trzecia publikacja Wydawnictwa Naukowego UMK z serii Abacus poświęcona zagadnieniom historii rachunkowości. Poprzednie nosiły podtytuły Od źródeł rachunkowości po współczesność (Toruń 2014) oraz Od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości (Toruń 2016). Tym razem podtytuł brzmi Od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza i jest to kontynuacja wątków rozpoczętych w wydaniach wcześniejszych. Zawarte w książce analizy klamrą spinają tytułowi autorzy. Dzieli ich i miejsce pochodzenia, i czas, w którym żyli, i status społeczny. Richard fitz Nigel urodził się ok. 1130 r. w Anglii […] Jan Falewicz urodził się w 1890 r. w Wilnie […] Pierwszy historykom badającym gospodarkę średniowiecza i prawnikom znany jest z jednego dzieła – Dialogus de Scaccario, napisanego w Winchesterze w 1178 r. […] Drugi jest autorem kilkunastu publikacji, w tym najważniejszej spośród nich – Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii (Warszawa 1963). […] O Nigelu pisze Sławomir Sojak, a o Falewiczu Edward Nowak. […]

Następnie autorzy monografii robią duży przeskok w czasie i przestrzeni, ze średniowiecznej Anglii przenosząc się do Polski pod zaborami, do przełomu XIX i XX w. Zwracają uwagę na ponowną edycję powstałych ponad 100 lat temu książek traktujących rachunkowość jako naukę. Juliusz Au w pracy Nauka rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa zastosowanej prezentował teoretyczne podstawy rachunkowości dla gospodarstw wiejskich, a Paweł Ciompa w książce Zarys ekonometrii i teorii buchalterii – oryginalną koncepcję wyjaśnienia funkcjonowania kont księgowych i podwójnego zapisu. Obie były pierwotnie wydane we Lwowie, pierwsza w 1889 r., druga – w 1910 r. […]

W przywoływanym już Abacusie z 2016 r. zajmowaliśmy się głównie podręcznikami rachunkowości z XIX w. oraz z drugiej połowy XX w. Tym razem gros analiz dotyczy materiałów dydaktycznych z okresu międzywojennego.


Ze Wstępu


Wstęp / 7

CZĘŚĆ I. ŹRÓDŁA RACHUNKOWOŚCI W ŚREDNIOWIECZNEJ ANGLII

KATARZYNA KOBIELA-PIONNIER
Domesday Book: Wilhelm Zdobywca, Normanowie i dziewięć stuleci angielskiej rachunkowości 13

Richard fitz Nigel i jego Dialogus de Scaccario z 1178 r. / 35

CZĘŚĆ II. NAUKA RACHUNKOWOŚCI NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

O edycji Nauki rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej Juliusza Aua z 1889 r. / 55

O edycji Zarysu ekonometrii i teorii buchalterii Pawła Ciompy z 1910 r. / 75

CZĘŚĆ III. RACHUNKOWOŚĆ W NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Dydaktyka rachunkowości początku XX w. na przykładzie wybranych podręczników Witolda Góry / 97

Proces podwyższania kwalifikacji księgowych w II RP / 119

Budżetowanie w przedsiębiorstwach według polskich publikacji wydanych do 1939 r. / 129

Ogólne zasady wewnętrznej rachunkowości przemysłowej, tj. księgowości i kalkulacji fabrycznej w świetle wybranych podręczników z lat 40. ubiegłego wieku / 153

Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w Polsce w latach 1918–1950 / 171

Szpital Izraelicki w Częstochowie jako podmiot rozliczeń kosztów leczenia pacjenta na początku XX w. / 187

Dochody domów w Warszawie w sprawozdaniu finansowym dóbr hr. Adama Branickiego w latach 1929–1935 / 201

Jan Falewicz jako prekursor rachunkowości zarządczej w Polsce / 227

Aspekty kontrolne w sprawozdawczości finansowej Totalizatora Sportowego w latach 50. ubiegłego wieku / 239

Zasady i zakres udostępniania informacji finansowych przez przedsiębiorstwa w Polsce na przestrzeni minionego stulecia / 261

CZĘŚĆ IV. VARIA

Wartość przedsiębiorstwa w teoriach bilansu dynamicznego / 283

Zarys rozwoju rachunkowości finansowej w Rosji / 299

Indeks osobowy / 311


318 stron, Format: 14.8x22.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022