www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

OD TRADYCYJNEGO RACHUNKU KOSZTÓW DO NOWOCZESNEGO CONTROLLINGU KOSZTÓW PRAGMATYCZNE PODEJŚCIE


ŚWIDERSKA G.K. KRYSIK M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 66.15 Twoja cena  62,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Od tradycyjnego rachunku kosztów do nowoczesnego controllingu kosztów

Pragmatyczne podejście


Celem opracowania jest pokazanie, jaki wpływ na wykorzystanie informacji o kosztach ma sposób ich przygotowania oraz jakie mogą być konsekwencje zastosowania nieodpowiednich rozwiązań rachunku kosztów dla uzyskania informacji do podejmowania decyzji. Źródłem informacji o kosztach może być zarówno tradycyjny rachunek kosztów, jak i nowoczesny controlling kosztów. Tradycyjny to „zgodny z tradycją”, „znany, stosowany od dawna”, „zachowujący tradycję, przywiązany do przeszłości”. Nowoczesny to „właściwy nowym czasom”, „zgodny z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w danej dziedzinie”.

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania tradycyjnego (sprawozdawczego) rachunku kosztów i nowoczesnego controllingu kosztów oraz pokazano, jakie informacje można z nich uzyskać i jaki wpływ będą one miały na podejmowane decyzje.

Walorem książki są liczne przykłady. Niektóre mają charakter ciągniony – w rozdziale drugim odnoszą się do stosowania tradycyjnego rachunku kosztów, a w rozdziale trzecim obrazują różnice w zakresie uzyskanych informacji w przypadku zastosowania nowoczesnego controllingu kosztów. Dużą wartością publikacji są, zawarte w rozdziałach 2 i 3, studia przypadków oparte na przykładach, które przedstawiają sytuacje w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych. Każdy przypadek pokazuje problem decyzyjny występujący w opisanej jednostce, analizę tego problemu, zastosowane narzędzie do tworzenia informacji kosztowej oraz proponowane rozwiązanie.

Książka adresowana jest do wszystkich, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu podejmowania decyzji przy wykorzystaniu informacji o kosztach.

Wstęp

Rozdział 1. Rachunek kosztów – narzędzie tworzenia użytecznych informacji  o kosztach

Wprowadzenie
1.1. Przedsiębiorstwo jako doskonały wynalazek do tworzenia kosztów
1.2. Koszty jako rezultaty finansowe zużywanych w przedsiębiorstwie zasobów
1.3. Koszty jako efekt celowego wykorzystania  dostępnych w przedsiębiorstwie zasobów
1.4. Rachunek kosztów – zbiór czynności zmierzających do tworzenia użytecznych informacji o kosztach
Podsumowanie

Rozdział 2. Tradycyjny rachunek kosztów

Wprowadzenie
2.1. Koszty w sprawozdaniu finansowym
2.2. Koszty w układzie rodzajowym
2.3. Koszty w układzie kalkulacyjnym
2.3.1. Czym jest układ funkcjonalno-kalkulacyjny?
2.4. Produkty jako finalne obiekty kalkulacji w sprawozdawczym rachunku kosztów
2.4.1. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów wytworzenia produktów
2.5. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
2.5.1. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w rachunku kosztów normalnych
2.6. Studia przypadków – z doświadczeń praktyki
2.6.1. Studium przypadku Medit – firma handlowa z branży e-commerce
2.6.2. Studium przypadku Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – firma usługowa
2.6.3. Studium przypadku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – firma produkcyjna
2.6.4. Studium przypadku Druk – firma handlowo-usługowa
2.6.5. Studium przypadku Colorux – firma produkcyjna

Rozdział 3. Nowoczesny controlling kosztów

Wprowadzenie
3.1. Zasoby w controllingu kosztów
3.2. Zasoby a produktywność
3.3. Ustalenie wartości (kosztów zużycia/wykorzystania) zasobów
3.4. Problem niewykorzystanych zasobów
3.5. Usługi w controllingu kosztów
3.6. Wyroby w controllingu kosztów
3.6.1. Czynniki wpływające na poziom kosztów wytworzenia wyrobów
3.7. Klienci w controllingu kosztów
3.7.1. Tradycyjne podejście do oceny rentowności klientów
3.7.2. Koszty obsługi klienta a relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a zewnętrznymi odbiorcami jego produktów
3.8. Nowoczesny controlling kosztów w projektowaniu zrównoważonych produktów
3.9. Studia przypadków – z doświadczeń praktyki
3.9.1. Studium przypadku Błysk – usługi utrzymania czystości
3.9.2. Studium przypadku Veris – dystrybucja sprzętu IT
3.9.3. Studium przypadku Soft – oprogramowanie komputerowe
3.9.4. Studium przypadku Promtechnik – produkcja maszyn i urządzeń komunalnych
3.9.5. Studium przypadku Kaszuby – Trans – transport krajowy i międzynarodowy

Bibliografia

184 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022