www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SEKTOR POŻYCZKOWY A RYNEK PŁATNOŚCI ODROCZONYCH


WALISZEWSKI K. CICHOWICZ E. GĘBSKI Ł. KUBICZEK J. NIEDZIÓŁKA P. SOLARZ M. WARCHLEWSKA A.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2024, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych

Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa


Niniejsza monografia jest poświęcona analizie zmian na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce pod wpływem szoku technologicznego, regulacyjnego i rynkowego, z uwzględnieniem tendencji i profilu klienta największego segmentu pożyczek pozabankowych, tj. pożyczek cyfrowych i BNPL.

Podejście zaprezentowane w monografii ma charakter holistyczny, obejmuje bowiem dwie strony rynku - popytową (klienci) i podażową (instytucje pożyczkowe), ich otoczenie prawne, technologiczne i rynkowe, wpływ sektora pożyczkowego na redukcję wykluczenia finansowego oraz optymalizację ścieżki konsumpcji gospodarstwa domowego, perspektywiczne obszary rozwoju finansowania pozabankowego, jakim są płatności odroczone. W monografii zaprezentowano różnorodne dane wtórne gromadzone przez BIK i CRiF, a także wyniki badań własnych przeprowadzone w 2022 r. na klientach instytucji pożyczkowych i samych instytucjach pożyczkowych.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, włączając w to instytucje pożyczkowe, ich pracowników, z uwzględnieniem sektora LendTech i BNPL, klientów tych instytucji korzystających z pożyczek tradycyjnych, cyfrowych czy płatności odroczonych. Powinna znaleźć również swoich odbiorców wśród studentów kierunków ekonomicznych i naukowców zajmujących się problematyką finansowania konsumpcji przez niebankowe instytucje pożyczkowe.


„Monografia przygotowana w zespole pod kierownictwem prof. Krzysztofa Waliszewskiego jest pozycją ważną i ciekawą, której układ i zawartość merytoryczna stanowić będzie interesującą lekturę dla studentów, pracowników, bankowców oraz szerokiego grona osób zainteresowanych bankowością i innowacjami w finansach. Publikacja naukowa jest szczególnie istotna z punktu wypełnienia luki badawczej, jaką jest z pewnością brak publikacji z zakresu wyzwań sektora pożyczkowego w Polsce w obliczu wyzwań - zwłaszcza regulacyjnych i technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku płatności odroczonych − BNPL. Największą zaletą recenzowanej monografii jest analizowany ogromny materiał teoretyczno-empiryczny, który umożliwia analizę sektora pożyczkowego w Polsce z trzech perspektyw: zmian regulacyjnych, technologicznych i rynkowych. Co najważniejsze z punktu widzenia konsumenta usług finansowych, porusza kwestie bardzo aktualne, które dotychczas w ograniczonym zakresie były analizowane w literaturze przedmiotu. Sektor pożyczkowy w Polsce rozwijał się intensywnie po kryzysie finansowym 2007-2009".

dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1
Szok technologiczny, regulacyjny i rynkowy w Polsce a modele biznesowe instytucji pożyczkowych 13
1.1. Zmiany regulacyjne na rynku pożyczkowym 14
1.2. Zmiany technologiczne na rynku pożyczkowym 23
1.3. Zmiany rynkowe na rynku pożyczkowym 25
1.4. Zmiana w modelu biznesowym instytucji pożyczkowych wobec szoku technologicznego, regulacyjnego i rynkowego w świetle badań empirycznych 28

Rozdział 2
Zmiany wielkości i struktury rynku pożyczkowego w Polsce 35
2.1. Rynek kredytów konsumenckich oraz rynek pożyczkowy z perspektywy sektora bankowego 36
2.2. Rynek kredytów konsumenckich i rynek pożyczkowy w świetle statystyk Biura Informacji Kredytowej 42
2.3. Rynek kredytu konsumenckiego z perspektywy niebankowych instytucji kredytowych 47
2.4. Profil kredytobiorcy w sektorze pożyczkowym 53

Rozdział 3
Zarządzanie ryzykiem na rynku pożyczkowym 57
3.1. Ryzyko - istota oraz możliwe postawy wobec niego 58
3.2. Profil i obszary ryzyka ponoszonego przez klientów firm pożyczkowych 59
3.2.1. Ryzyko związane z dochodem i majątkiem 60
3.2.2. Ryzyko związane ze zobowiązaniami 62
3.3. Ryzyko ponoszone przez firmy pożyczkowe 63
3.3.1. Ryzyko makroekonomiczne 64
3.3.2. Ryzyko kredytowe 64
3.3.3. Ryzyko płynności oraz ryzyko rynkowe 68
3.3.4. Ryzyko prawne, regulacyjne i zgodności 71
3.3.5. Ryzyko wizerunkowe i reputacyjne 72
3.3.6. Inne rodzaje ryzyka 75

Rozdział 4
Profil klienta na rynku pożyczkowym, w tym segmentu LendTech 79
4.1. Zachowania konsumentów na rynku pożyczkowym 79
4.2. Profil demograficzno-społeczny klienta firmy pożyczkowej 95
4.3. Czynniki adopcji usług segmentu LendTech - perspektywa konsumenta 101

Rozdział 5
Sektor pożyczkowy a wykluczenie kredytowe w Polsce 105
5.1. Aktywność polskiego społeczeństwa na rynku pożyczkowym 105
5.2. Świadomość finansowa konsumentów i możliwe konsekwencje zadłużenia 111
5.3. Wykluczenie kredytowe - przyczyna czy skutek nadmiernej aktywności klientów w sektorze pożyczkowym? 116

Rozdział 6
Płatności odroczone (BNPL) jako perspektywiczny obszar działania na rynku pożyczkowym 123
6.1. Istota usług BNPL 123
6.2. Uwarunkowania rozwoju rynku płatności odroczonych 127
6.3. Szanse i zagrożenia dla konsumentów związane z płatnościami odroczonymi 135
6.4. Wyzwania regulacyjne w kontekście zapotrzebowania na usługi w formule BNPL 139

Rozdział 7
Zadłużanie się gospodarstw domowych w celach konsumpcji - rola sektora pożyczkowego 145
7.1. Nabywanie dóbr jako niezbędny element procesu konsumpcji 146
7.2. Gospodarowanie pieniądzem w czasie - optymalizacja poziomu konsumpcji 148
7.3. Sektor pożyczkowy jako dostawca alternatywnych możliwości zadłużenia się 152

Bibliografia 157
Spis tabel 167
Spis schematów 168
Spis rysunków 169
O autorach 171

176 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022