www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ROLA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POLSCE


JURGILEWICZ M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 90.00 Twoja cena  85,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rola terenowych organów administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce


Monografia została poświęcona problematyce funkcjonowania terenowej administracji publicznej w sferze zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczególna uwaga skupiona jest na organizacyjno-instytucjonalnych oraz administracyjnoprawnych aspektach działania organów i podmiotów tego szczebla w omawianym zakresie oraz zagrożeń i wyzwań, jakie współcześnie są dostrzegalne w tej sferze.

W opracowaniu skoncentrowano się na zadaniach i zakresie kompetencji terenowej administracji publicznej określonych dla działań ukierunkowanych na zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

1.1. Współczesne znaczenie pojęcia „bezpieczeństwo”
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa
1.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako stan i proces
1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie demokratycznego państwa prawa

Rozdział 2. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

2.1. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.2. Źródła i typologia zagrożeń
2.3. Zmienność zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.4. Prewencja, zwalczanie i usuwanie skutków zagrożeń

Rozdział 3. Specyfika bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego

3.1. Poczucie bezpieczeństwa w świetle opinii społecznej
3.2. Kształtowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i regionalnym
3.3. Odporność regionalna i lokalna na zagrożenia
3.4. Narzędzia kształtowania bezpieczeństwa

Rozdział 4. Bezpieczeństwo jako cel działania administracji publicznej

4.1. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej a problem bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.2. Zasada legalizmu działania administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.3. Prawne formy działania administracji publicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.4. Klasyfikacja terenowych organów administracji publicznej

Rozdział 5. Funkcje wojewody i administracji rządowej w województwie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

5.1. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego przez wojewodę
5.2. Administracja zespolona w województwie
5.3. Wojewoda a organy administracji niezespolonej
5.4. Problemy administracji rządowej w terenie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rozdział 6. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu samorządu terytorialnego

6.1. Samorząd gminny jako kreator bezpieczeństwa lokalnego
6.2. Samorząd powiatowy jako ogniwo pomiędzy wspólnotą lokalną a administracją rządową w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.3. Zadania samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.4. Problemy administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rozdział 7. Wybrane wyzwania dla terenowych organów administracji publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

7.1. Dualizm administracyjny
7.2. Kształtowanie lokalnej – bezpiecznej przestrzeni publicznej
7.3. Prywatyzacja i uspołecznienie zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym
7.4. Zorganizowane zbiorowości ludzkie
7.5. Stany nadzwyczajne, zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel

326 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022