www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁANIA WYBRANYCH SŁUŻB SPOŁECZNYCH W PRACY Z KOBIETAMI NADUŻYWAJĄCYMI ALKOHOLU


CHMIELEWSKA A. CZARKOWSKA M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 68.40 Twoja cena  64,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu


Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką uzależnień oraz kwestiami związanymi z sytuacją kobiety we współczesnym świecie, do profesjonalistów na co dzień zajmujących się tą dziedziną, praktyków: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, asystentów rodziny, terapeutów, pedagogów, przedstawicieli świata nauki, ale także do osób, które spotkały na swojej drodze kobiety zmagające się z problemem uzależnienia od alkoholu, mają z nimi kontakt lub same zmagają się z tą ciężką chorobą. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia zarówno aspekty społeczne, jak i medyczne oraz prawne. Mamy nadzieję, że treści zawarte w książce będą źródłem refleksji na temat złożoności choroby, jaką jest uzależnienie od alkoholu, trudności związanych z funkcjonowaniem kobiety uzależnionej i towarzyszących jej w tej drodze problemów, kryzysów i dylematów, a także będą stanowiły pomoc w przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Wstęp

Rozdział 1. Kobiety nadużywające alkoholu w kontekście ich sytuacji we współczesnej rzeczywistości społecznej [Anna Chmielewska]

1.1. XXI wiek jako epoka wielkich możliwości i wielkich zagrożeń dla ludzkości
1.2. Pozycja i role kobiety we współczesnym świecie
1.3. Zjawisko nadużywania i uzależnienia od alkoholu
1.4. Przyczyny nadużywania alkoholu przez kobiety
1.5. Funkcjonowanie kobiet nadużywających i uzależnionych od alkoholu
1.6. Motywacje związane z podjęciem decyzji o zaprzestaniu picia alkoholu

Rozdział 2. Najważniejsze cele w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu i uzależnionymi od niego [Anna Chmielewska]

2.1. Etapy zdrowienia osoby uzależnionej
2.2. Kierunki działań wspierających podejmowanych wobec kobiet nadużywających i uzależnionych od alkoholu w ramach pracy socjalnej
2.3. Diagnoza w pracy z kobietami nadużywającymi i uzależnionymi od alkoholu
2.4. Podtrzymanie motywacji związanej z życiem w trzeźwości
2.5. Znaczenie grup samopomocowych w procesie zdrowienia osoby uzależnionej
2.6. Rola środowiska w pracy nad sobą osoby uzależnionej od alkoholu
2.7. Praca z rodziną jako czynnik determinujący skuteczną pomoc i wsparcie kobiet nadużywających i uzależnionych od alkoholu
2.7.1. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym
2.7.2. Zjawisko współuzależnienia
2.7.3. Postawy bliskich osoby uzależnionej i ich znaczenie w procesie zdrowienia całego systemu rodzinnego

Rozdział 3. Prawne aspekty działań różnych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu lub od niego uzależnionymi [Małgorzata Czarkowska]

3.1. Pracownik socjalny
3.2. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
3.3. Kurator sądowy
3.4. Policja
3.5. Inne instytucje i podmioty
3.5.1. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
3.5.2. Pracodawcy
3.5.3. Podmioty uczestniczące w procesie obrotu napojami alkoholowymi

Rozdział 4. Metodologia prowadzonych badań [Anna Chmielewska, Małgorzata Czarkowska]

4.1. Cel prowadzonych badań
4.2. Sposób prowadzenia badań i zastosowane techniki badawcze
4.3. Etyka prowadzonych badań
4.4. Dobór próby i charakterystyka badanych

Rozdział 5. Działania wobec kobiet nadużywających alkoholu podejmowane przez wybrane służby społeczne. Analiza wyników badań

5.1. Analiza wyników badań – wywiady [Anna Chmielewska]
5.1.1. Kobiety nadużywające alkoholu w opinii pracowników socjalnych
5.1.2. Kobiety nadużywające alkoholu w opinii kuratorów sądowych
5.1.3. Kobiety nadużywające alkoholu w opinii przedstawicieli komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
5.1.4. Działania metodyczne przedstawicieli wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu. Wnioski z przeprowadzonych badań
5.2. Analiza wyników badań – badania ankietowe [Małgorzata Czarkowska]
5.2.1. Charakterystyka kobiet nadużywających alkoholu
5.2.2. Pomoc udzielana kobietom nadużywającym alkoholu
5.2.3. Współpraca pracowników socjalnych z innymi podmiotami, instytucjami
5.2.4. Współpraca z kobietami nadużywającymi alkoholu
5.2.5. Przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu przez kobiety – propozycje pracowników socjalnych
5.2.6. Podsumowanie kwestionariuszy ankiet

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel

232 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022