www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KONTRAKTOWANIE PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


KOSECKI A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 78.65 Twoja cena  74,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych


Usługi projektowania obiektów budowlanych na ogół uważane są za skomplikowane. Zespół projektujący ma za zadanie odpowiednio przetworzyć i połączyć informacje pochodzące z różnych źródeł i zaproponować zamawiającemu projekt obiektu spełniający jego oczekiwania, bezpieczny, atrakcyjny funkcjonalnie i estetycznie, o korzystnej relacji wartości do ceny oraz o innych współcześnie wymaganych walorach. Jak do tego doprowadzić? Książka odpowiada na to pytanie. Stanowi swego rodzaju przewodnik dla stron zainteresowanych zawarciem umowy o prace projektowe, wyjaśnia jak się w podejmowanych w tym zakresie działaniach „nie pogubić”, doprowadzając do uzyskania obopólnych korzyści.

Publikacja adresowana jest do szerokiego spektrum klientów na rynku usług projektowych, od dużych instytucji, w tym publicznych, po indywidualne osoby fizyczne. Kierowana jest również do wykonawców usług projektowych – architektów, konstruktorów, projektantów różnego rodzaju instalacji związanych z obiektami budowlanymi, a także do studentów architektury i budownictwa.

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

1. Proces projektowania obiektów budowlanych

1.1. Istota projektowania technicznego
1.2. Formułowanie problemu projektowego
1.3. Charakterystyka rezultatu projektowania
1.4. Poszukiwanie rozwiązań, dialog klienta z projektantem, dokumentacja projektowa

2. Proponowany zbiór opracowań prowadzących do możliwości podjęcia realizacji obiektu budowlanego

2.1. Studia i analizy przedprojektowe
2.2. Studium programowo-przestrzenne
2.3. Koncepcja projektowa
2.4. Projekt budowlany
2.5. Projekt wykonawczy
2.6. Projekt przekształcenia obiektu lub jego części ze względu na zmianę sposobu użytkowania

3. Projektant

3.1. Zespół projektowy
3.2. Organizacja pracowni projektowej
3.3. Forma prawna działalności projektowej i związana z nią odpowiedzialność kontraktowa projektanta
3.4. Ochrona ubezpieczeniowa projektanta i pracowni projektowej

4. Postulaty pod adresem obiektu budowlanego

4.1. Klasyczne postulaty Witruwiusza
4.2. Kontekst miejsca
4.3. Postulat zrównoważonego rozwoju
4.4. Technologiczność rozwiązania projektowego
4.5. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
4.6. Inne współczesne postulaty

5. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego

5.1. Identyfikacja kosztów cyklu życia obiektu budowlanego
5.2. Kalkulacja kosztów cyklu życia obiektu budowlanego

6. Ekonomika w projektowaniu architektoniczno-budowlanym

6.1. Usytuowanie budynku na działce
6.2. Podstawowe rozwiązania przestrzenne budynku a koszt
6.3. Wykończenie i wyposażenie techniczne budynku a koszt
6.4. Standaryzacja i prefabrykacja
6.5. Projektowanie przewidujące rozbiórkę

7. Umowy w procesie projektowania

7.1. Umowy o prace projektowe
7.2. Tekst umowy
7.3. Klauzule przeglądowe

8. Wycena prac projektowych

8.1. Zasady kształtowania cen w gospodarce rynkowej
8.2. Kształtowanie cen usług projektowych
8.3. Waloryzacja wynagrodzenia projektanta

9. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o prace projektowe

9.1. Wprowadzenie
9.2. Wymagania zamawiającego
9.3. Dylematy wyboru rozwiązania projektowego przez zamawiającego
9.4. Ubieganie się projektanta o zamówienie
9.5. Identyfikacja i ocena ryzyk realizacji opracowania projektowego przez wykonawcę
9.6. Zarządzanie ryzykiem w jednostce projektowej

10. Konkurs

10.1. Wprowadzenie
10.2. Rodzaje konkursów
10.3. Zasady organizacji konkursów
10.4. Kryteria oceny opracowań konkursowych
10.5. Ocenianie
10.6. Wykorzystanie metody AHP do oceny architektonicznych prac konkursowych
10.7. Inne metody dokonywania ocen

11. Przetarg

11.1. Ogólne informacje
11.2. Prekwalifikacja lub spotkanie przedofertowe
11.3. Przetarg na prace projektowe

12. Postępowanie bezprzetargowe

12.1. Poszukiwanie projektanta
12.2. Wstępne rozmowy
12.3. Pozyskiwanie klienta

13. Negocjacje

13.1. Ogólne informacje
13.2. Negocjacje umowy o prace projektowe

14. Zakup gotowego projektu

15. Inwestowanie w projekt

15.1. Wartość projektu
15.2. Zarządzanie wartością

16. System DOI

16.1. Założenia systemu
16.2. Stosowanie systemu

17. Połączenie projektowania z wybranymi świadczeniami na rzecz klienta

17.1. Połączenie projektowania z wykonawstwem budowlanym
17.2. Połączenie projektowania z zarządzaniem budową

18. Kontraktowanie projektowania w BIM

18.1. Wprowadzenie
18.2. Projektowanie w BIM
18.3. Zamawianie projektowania w BIM
18.4. BIM w umowie o prace projektowe

Zakończenie
Literatura

268 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022