www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WYWIAD I ANALITYKA W BIZNESIE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BIZNESOWEJ ANALIZY WYWIADOWCZEJ


HERMAN P. ŁABUZ P. SAFJAŃSKI T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 89.99 Twoja cena  85,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wywiad i analityka w biznesie

Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej


Książka stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw (głównie jednak wykonujących obowiązki w zakresie wywiadu i analityki) oraz osób zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej (realizujących czynności związane z bezpieczeństwem działalności gospodarczej), a także dla każdej osoby planującej w przyszłości zająć się zawodowo przedmiotową tematyką w sektorze przedsiębiorstw lub sektorze publicznym.

Do grona adresatów książki, w sposób szczególny, należą prawnicy, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach, reprezentując i chroniąc ich interesy. Ponadto osoby wykonujące mało znany, lecz jakże często wykonywany zawód z zakresu bezpieczeństwa biznesu, czyli tzw. „bezpiecznicy” (inaczej: specjaliści ds. bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa biznesu). Z monografią powinni zapoznać się również prezesi spółek, członkowie zarządów, osoby pracujące w komórkach finansowych, kadrowych oraz odpowiedzialne za kreowanie właściwej polityki bezpieczeństwa.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty wywiadu i informacji w biznesie
Piotr Herman, Paweł Łabuz

1.1. Potrzeby informacyjne organizacji
1.2. Informacja wywiadowcza
1.3. Cykl wywiadowczy
1.4. Etyka zawodowa
1.5. Szkoły CI na świecie
1.5.1. Szkoła amerykańska
1.5.2. Szkoła brytyjska
1.5.3. Szkoła francuska
1.5.4. Szkoła niemiecka
1.5.5. Szkoła azjatycka
1.5.6. Szkoła szwedzka
1.5.7. Polska szkoła wywiadu?
1.5.8. Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu – CSI
1.6. Zagrożenia wywiadu
1.7. Determinanty bezpieczeństwa informacyjnego

Rozdział 2. Zbieranie informacji biznesowych na poziomie operacyjnym – wywiad gospodarczy
Piotr Herman, Tomasz Safjański

2.1. Gromadzenie danych wywiadowczych
2.2. Analiza i ustalenia wywiadowcze
2.2.1. Mnożniki siły analitycznej
2.2.2. Ustalenia wywiadowcze
2.2.3. Weryfikacja kontrahenta
2.2.4. Zaległości podatkowe i celne
2.2.5. Zagraniczne rejestry publiczne
2.2.6. Media społecznościowe (SOCMINT)
2.2.7. Biura informacji gospodarczej
2.2.8. Ustalenia wywiadowcze mające na celu uniknięcie udziału w karuzeli VAT
2.2.9. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
2.2.10. Ustalenia pracownicze

Rozdział 3. Tworzenie informacji na poziomie taktycznym – wywiad konkurencyjny
Piotr Herman

3.1. Kompleksowa koncepcja marketingowa wywiadu
3.1.1. Marketingowe ustalenia wywiadowcze
3.1.2. Wywiad marketingowy
3.1.3. Metody badania rynku
3.2. Koncepcja konkurencyjna wywiadu taktycznego
3.2.1. Otoczenie konkurencyjne
3.2.2. Środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa
3.2.3. Badanie mikrootoczenia
3.2.4. Badanie makrootoczenia
3.2.5. Badanie środowiska wewnętrznego

Rozdział 4.  Wykorzystanie wiedzy na poziomie strategicznym – wywiad biznesowy
Piotr Herman

4.1. Analityka
4.1.1. Analizy strategiczne
4.1.2. Strategiczna Karta Wyników
4.1.3. Mapowanie strategii
4.1.4. Analiza SWOT
4.1.5. Analizy ekonomiczne
4.2. Wczesne ostrzeganie
4.2.1. Zarządzanie ryzykiem
4.2.2. Analiza kryminalna
4.3. Strategia
4.3.1. Planowanie strategiczne
4.3.2. Zarządzanie strategiczne
4.3.3. Biznesowa gra wojenna
4.4. Zmagania biznesowe
4.4.1. Koncepcja wojny biznesowej
4.4.2. Koncepcja walki konkurencyjnej
4.4.3. Koncepcja wojny ekonomicznej
4.4.4. Pojęcie wojny informacyjnej

Rozdział 5. Zarządzanie potencjałem wywiadowczym w przedsiębiorstwie
Piotr Herman, Tomasz Safjański

5.1. Poziomy zarządzania
5.2. Potencjał wywiadowczy organizacji
5.2.1. Pytanie pierwsze – „co?”
5.2.2. Pytanie drugie – „za ile?”
5.2.3. Pytanie trzecie – „jak?”
5.2.4. Pytanie czwarte – „czym?”
5.2.5. Pytanie piąte– „kto?”
5.3. Wywiadowcze Centrum Doskonaleni
5.3.1. Ewolucja Centrum Doskonalenia
5.3.2. Zadania i cele Wywiadowczego Centrum Doskonalenia
5.3.3. Tworzenie Wywiadowczego Centrum Doskonalenia
5.4. Zarządzanie strukturą wywiadu i analityki w przedsiębiorstwie

Rozdział 6. Teoretyczne aspekty analizy informacji w biznesie
Piotr Herman

6.1. Podejmowanie decyzji
6.1.1. Monitoring
6.2. Zapotrzebowanie wywiadowcze
6.2.1. Analizy ilościowe i jakościowe
6.2.2. Ocena informacji do dystrybucji
6.2.3. KIT i KIQ
6.3. Proces analityczny
6.3.1. Triada analityczna
6.3.2. Biznesowa analiza wywiadowcza
6.3.3. Zarządzanie cyklem wywiadowczym
6.3.4. Błędy poznawcze
6.4. Ustrukturyzowane techniki analityczne
6.4.1. Obszary stosowania
6.4.2. Techniki analityczne

Rozdział 7. Analityka w działaniu
Piotr Herman

7.1. Wybrane problemy raportowania
7.1.1. Dokumentowanie wywiadowcze
7.1.2. Raportowanie analityczne
7.1.3. Wizualizacja danych
7.2. Wybrane przykłady wykorzystania analityki wywiadowczej
7.2.1. Kluczowe wskaźniki efektywności
7.2.2. Benchmarking
7.2.3. Wewnętrzny rating
7.3. Problematyka wybranych analiz
7.3.1. Analiza scenariuszowa
7.3.2. Analiza tekstu
7.3.3. Analiza aktorów
7.3.4. Mapy kognitywne
7.3.5. Analiza sieci społecznych

Rozdział 8. Wykorzystanie potencjału informacyjnego i strategicznego przedsiębiorstwa
Piotr Herman, Tomasz Safjański

8.1. Rozwój analityki
8.2. System Wczesnego Ostrzegania
8.2.1. Kompleksowy SWO
8.2.2. Konstruowanie SWO
8.3. Sytuacja Wywiadowcza Biznesu

Rozdział 9. Walka informacyjna w biznesie
Piotr Herman

9.1. Zarządzanie percepcją
9.2. Znaczenie marki
9.3. Public relations
9.4. Operacje informacyjne
9.4.1. Dezinformacja
9.4.2. Modele operacji informacyjnych
9.5. Operacje psychologiczne

Rozdział 10. Wywiad w biznesie a działania służb państwowych
Paweł Łabuz

10.1. Obszary wywiadu biznesowego a działania służb państwowych
10.2. Formy współdziałania ze służbami państwowymi
10.3. Tajemnica przedsiębiorstwa

Podsumowanie
Bibliografia
O autorach

292 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022