www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MENEDŻERSKIE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POMOCY SPOŁECZNEJ STUDIUM DIAGNOSTYCZNO-KONCEPCYJNE


ZELEK L.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 85.50 Twoja cena  81,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

Studium diagnostyczno-koncepcyjne


Turbulentne otoczenie systemu pomocy społecznej wywołane m.in. migracjami, skutkami pandemii COVID-19, procesami demograficznymi, terroryzmem czy globalizacją determinuje poszukiwanie narzędzi zwiększających skuteczność działania jednostek. Powodem podjęcia badań w przedmiotowym obszarze były reformy sektora publicznego przeprowadzone w USA i państwach Europy Zachodniej według założeń koncepcji nowego zarządzania publicznego, w wyniku których dokonano transformacji usług publicznych. Zasadnicza część dorobku naukowego niniejszej monografii – koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – jest narzędziem pomocniczym służącym do wywołania refleksji wewnątrzorganizacyjnej, której następstwem winno być zainicjowanie przez władze centralne i samorządowe debaty publicznej dotyczącej korelacji mechanizmów zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.

Dla teoretyków i praktyków pomocy społecznej, ale nie tylko...
Joanna Staręga-Piasek

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika zarządzania systemem pomocy społecznej

1.1. Geneza systemu pomocy społecznej
1.2. Pojęcie i zakres pomocy społecznej
1.3. Identyfikacja struktury pomocy społecznej w Polsce
1.4. Systemy pomocy społecznej w wybranych państwach Unii Europejskiej
1.5. Problemy i wyzwania zarządzania jednostkami pomocy społecznej
1.6. Idea menedżerskiego zarządzania pomocą społeczną
1.7. Dobre praktyki w zakresie zarządzania jednostkami pomocy społecznej w wybranych państwach Unii Europejskiej

Rozdział 2. New Public Management jako koncepcja menedżerskiego zarządzania w sektorze publicznym

2.1. Ewolucja zarządzania w sektorze publicznym
2.2. Geneza i rozwój nowego zarządzania publicznego
2.3. Założenia nowego zarządzania publicznego
2.4. Klasyfikacja instrumentów nowego zarządzania publicznego
2.5. Wdrażanie reform nowego zarządzania publicznego w wybranych państwach
2.6. Nowe zarządzanie publiczne w Polsce

Rozdział 3. Diagnoza zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

3.1. Metody badawcze w zakresie diagnozy zarządzania jednostkami pomocy społecznej
3.2. Założenia metodyczne badań kooperatywnych
3.3. Metodyka badań własnych
3.4. Przebieg procesu badawczego
3.5. Zastosowane metody statystyczne i weryfikacja hipotez
3.6. Porównawcza analiza wyników badań dla OPS i PCPR

Rozdział 4. Koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w aspekcie badań empirycznych

4.1. Status instytucjonalny jednostek pomocy społecznej
4.2. Świadczenia i usługi społeczne
4.3. System organizacyjny jednostek pomocy społecznej
4.4. Menedżer pomocy społecznej
4.5. Zarządzanie wynikami w jednostkach pomocy społecznej
4.6. Ocena możliwości wdrożenia koncepcji
4.7. Przebieg procesu wdrożenia koncepcji
4.8. Spodziewane korzyści wdrożenia koncepcji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

306 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022