www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZAPISYWANIE WOJNY DZIENNIKI Z LAT 1939-1945


LIBICH M. SADZIK P. RED.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zapisywanie wojny

Dzienniki z lat 1939-1945


Publikacja stanowi zbiór tekstów poświęconych piśmiennictwu o charakterze diarystycznym z okresu II wojny światowej. Autorzy, analizując dzienniki polskich pisarzy i pisarek, prezentują w niej nowatorskie postulaty dotyczące zmiany definicji oraz języka, zwykle stosowanych w dotychczasowych badaniach literaturo- i kulturoznawczych związanych z diarystyką.

Chyba żaden gatunek literacki nie cieszy się w warunkach wojennych taką popularnością jak dziennik. Ogrom zapisków okupacyjnych nie przekłada się jednak na stopień zainteresowania zjawiskiem. Wręcz przeciwnie: polska diarystyka z okresu II wojny światowej nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania, a wiele zapisów – wliczając w to dzienniki najważniejszych polskich pisarzy i pisarek – nadal nie zostało opracowanych. Książka nie rości sobie pretensji, by odgrywać rolę takiej brakującej syntezy. Wskazuje natomiast luki w badaniach literaturo- i kulturoznawczych, sygnalizując nie tylko możliwą zmianę języka, za pomocą którego opisujemy diarystykę, lecz także potrzebę redefinicji samego obiektu naszych badań: konieczność uwzględnienia takich form zapisu, których dotychczas nie kojarzono z dziennikami.

Maciej Libich, Piotr Sadzik Wstęp              7

Część I  O nowy paradygmat                17
Jacek Leociak Dzienniki czasu wojny. Od form tradycyjnych ku pograniczom gatunku                     . 19
Paweł Rodak Między dokumentem, świadectwem, praktyką piśmienną i literaturą. O zmianie statusu dzienników czasu wojny i Zagłady    . 78

Część II  Diarystyka Zagłady                97
Justyna Kowalska-Leder Okupacyjne dzienniki i pamiętniki w konfrontacji z dyskursem o polskich Sprawiedliwych        . 99
Sławomir Buryła Dziennik wojenny Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora                  117
Maciej Libich „Lata płyną, dzienniczku, a jak tak pragnę życia”. Wstępne uwagi na temat dzienników wojennych Anny Pogonowskiej  . 133
Ewa Wiatr „Czy w ogóle ktoś je czytać będzie” – nowe spojrzenie na dziennik Abrama Łaskiego z getta łódzkiego           . 149

Część III  Na ratunek kulturze               161
Jagoda Wierzejska Książki w stanie wojny. Dzienniki Aleksandra
Czołowskiego i Józefa Grycza, czyli bitwa o Lwów i powstanie warszawskie z perspektywy archiwum i biblioteki           163
Albert Walczak Dzienniki Wacława Borowego, czyli sztuka życia w latach 1943–1944 .
Piotr Mitzner Poeta uwięziony. O Notatniku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z obozu Altengrabow                . 207
Honorata Sroka Myśląc o sprawach świata jak księżniczka Zuppa. Dzienniki wojenne Stefana Themersona               213

Część IV  Poza dziennik                  235
Tomasz Wójcik Zamiast dziennika. Poezja i daty (1939–1945)      . 237
Emilia Zaczkowska-Szypowska Dlaczego Krzysztof Kamil Baczyński nie prowadził dziennika?                     246

Indeks osób                           261

278 stron, 17.0x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022