www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 49.15 46,69   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ŚMIERĆ POGRZEB I UPAMIĘTNIENIE WŁADCÓW W DAWNEJ POLSCE


RAJFURA H. SZWEDO P. ŚWIADEK B. WALCZAK M. WĘCOWSKI P. RED.

wydawnictwo: WYD UW , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 49.15 Twoja cena  46,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce


Prezentowany tom zawiera wyniki badań historycznych oraz historyczno-artystycznych nad problematyką śmierci, pochówków i upamiętnienia władców oraz władczyń (nie tylko polskich) od późnego średniowiecza do początku XX wieku. Publikowane artykuły dotyczą, z jednej strony, prywatnej sfery życia monarchów, ich religijności i stosunku do śmierci, z drugiej zaś – organizacyjnego, politycznego i symbolicznego wymiaru ich zgonów oraz pogrzebów.

Prace o charakterze syntetycznym przedstawiają tytułowy problem w międzynarodowym kontekście, a studia przypadku włączają do obiegu naukowego dotychczas nieznane, zapomniane lub niedostatecznie wykorzystane materiały źródłowe. Zgromadzenie rozproszonych wiadomości oraz interdyscyplinarne podejście pozwoliły rzucić nowe światło na słabo dotąd rozpoznane zagadnienie śmierci i upamiętnienia władców w dawnej Polsce.

Publikacja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych historią, historią sztuki, literatury oraz muzyki.

Marek Walczak, Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców (nie tylko) w dawnej Polsce.         7
Urszula Augustyniak, Śmierć władcy jako zakłócenie naturalnego porządku rzeczy        15
Wojciech Sowała, Od pomnika niespełnionych ambicji do pamiątki narodowej. Dzieje nagrobka Władysława Białego w kościele Saint-Bénigne w Dijon       30
Jakub Kubieniec, Umieranie, śmierć i pogrzeb w liturgii późnośredniowiecznego Krakowa        49
Bożena Czwojdrak, Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie polskich królowych w późnym średniowieczu         65
Marcin Starzyński, Wiersze na śmierć króla w późnośredniowiecznej Polsce     77
Barbara Świadek, Memoria króla Jana Olbrachta w katedrze na Wawelu 88
Mateusz Grzęda, Uwagi o sensie ideowym figury nagrobnej Zygmunta I Starego          100
Agnieszka Januszek-Sieradzka, „A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą”, czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta  124
Jarosław Pietrzak, „Ciało umarłe większego wymaga opatrzenia” – sekcja zwłok polskich królów i królowych od XVI do XVIII wieku w kontekście przygotowań do ceremonii pogrzebowej       . 142
Aleksandra Barwicka-Makula, „Spadła Korona nasza z głowy tey białeygłowy, na ktorey z wielką ozdobą y pociechą Krolestwa wszystkiego postawiona świeciła”. Okoliczności śmierci i przebieg ceremonii pogrzebowych królowej Anny Austriaczki, żony Zygmunta III Wazy   171
Joanna A. Kościelna, Przyczyny zgonów Gryfitów (1600-1637)   181
Monika Ogiewa-Sejnota, Propagandowy wymiar pogrzebu Bogusława XIV        206
Maria Kałamajska-Saeed, Castrum doloris Jana Kazimierza i Michała Wiśniowieckiego        222
Aleksandra Skrzypietz, Rzymskie uroczystości pogrzebowe Marii Klementyny Sobieskiej       230
Anna Bednarek, Najstarsze fotografie nagrobka Kazimierza Wielkiego  246
Marek Walczak, Między historią a fantazją. Nekropolia królewska w katedrze na Wawelu w początkach wieku XX        259

Wykaz skrótów       277
Spis ilustracji           278

282 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022