www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WARTOŚĆ INFORMACYJNA SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA


GRABOWSKA-KACZMARCZYK E. JANULEK H. MAZURCZAK-MĄKA A. TUREK-RADWAN M. ZIENIUK P.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 67.25 Twoja cena  63,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta


W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne i przykłady badań empirycznych, dotyczące wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta, w świetle  dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym jednostek gospodarczych.

Autorzy dokonali porównania wartości informacyjnej sprawozdań biegłych rewidentów z badań, sporządzanych przed i po wdrożeniu do polskiego systemu rewizji finansowej zmodyfikowanych Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Monografia uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne  i systemowe współczesnej rewizji finansowej. Zamierzeniem autorów było skupienie się na znaczących zmianach, dotyczących standardów wpływających na sprawozdawczość biegłych rewidentów, oraz podkreślenie celu wprowadzenia tych zmian, za które należy uznać poprawę przejrzystości sprawozdań biegłych rewidentów, wzmocnienie  wartości informacji przedstawianych w sprawozdaniach oraz zwiększenie zaufania użytkowników do sprawozdań finansowych.

Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdanie biegłego rewidenta jako finalny produkt rewizji finansowej

1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie, cel i funkcje rewizji finansowej
1.3. Regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych
1.4. Forma i znaczenie sprawozdania z badania
1.5. Zakres i struktura sprawozdania z badania w świetle Międzynarodowego Standardu Badania 700 (Zmienionego)
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Ewolucja sprawozdania biegłego rewidenta w świetle zmian Międzynarodowego Standardu Badania 700

2.1. Wprowadzenie
2.2. Międzynarodowy Standard Badania 700 podstawą prawną formułowania opinii i sprawozdania z badania
2.3. Formułowanie opinii i sporządzanie sprawozdania z badania na podstawie Międzynarodowego Standardu Badania 700 przed zmianami
2.4. Analiza zmian w budowie sprawozdania z badania, wprowadzonych przez Międzynarodowy Standard Badania 700 (Zmieniony)
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Opinia biegłego rewidenta i jej modyfikacje

3.1. Wprowadzenie
3.2. Rodzaje opinii z badania sprawozdania finansowego
3.3. Przegląd badań krajowych i międzynarodowych, dotyczących opinii z badania sprawozdań finansowych spółek
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Opis istotności i ryzyka przy przeprowadzaniu badania

4.1. Wprowadzenie
4.2. Ustalanie ryzyka badania
4.3. Ustalanie istotności badania
4.4. Ujawnianie informacji o przyjętej istotności w sprawozdaniach biegłych rewidentów z badania – przykład badania empirycznego
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Ujawnienia kluczowych spraw badania w sprawozdaniu biegłego rewidenta

5.1. Wprowadzenie
5.2. Obowiązek raportowania kluczowych spraw badania
5.3. Procedury weryfikacji kluczowych spraw badania w sprawozdaniu finansowym
5.4. Przegląd badań krajowych i międzynarodowych, dotyczących kluczowych spraw badania
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Wykorzystanie modeli predykcji upadłości przy badaniu sprawozdania finansowego

6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota modeli predykcji upadłości
6.3. Rozwój metod kwantyfikacji ryzyka upadłości w Polsce
6.4. Weryfikacja skuteczności prezentowanych modeli
6.5. Korzystanie z modeli predykcji bankructwa w pracy biegłych rewidentów – przykład badania empirycznego
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Wartość informacyjna dokumentacji rewizyjnej

7.1. Wprowadzenie
7.2. Rola dokumentacji rewizyjnej w procesie badania sprawozdań finansowych
7.3. Dowody badania jako podstawa dokumentacji rewizyjnej
7.4. Regulacje dotyczące dokumentacji rewizyjnej
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania informacji niefinansowych

8.1. Wprowadzenie
8.2. Usługa atestacyjna jako zadanie biegłego rewidenta
8.3. Raport atestacyjny – struktura i zawartość
8.4. Skala korzystania z niezależnej atestacji informacji niefinansowych  – przykład badania empirycznego
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9. Praktyczne aspekty zmian wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta – porównanie sprawozdań z badań wybranych polskich spółek

9.1. Wprowadzenie
9.2. Metodologia badania
9.3. Charakterystyka sprawozdań z badań wybranych jednostek za lata 2017 i 2020
9.4. Analiza wartości informacyjnej zmian w sprawozdaniu z badania, wprowadzonych przez Międzynarodowy Standard Badania 700 (Zmieniony) na przykładzie wybranych spółek
9.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

204 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022