www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WSTĘP DO EKONOMII


ŁUCZYSZYN A.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wstęp do ekonomii


Podręcznik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni ekonomicznych.

Jego konstrukcja i zakres tematyczny zostały zaprojektowane z myślą, aby mógł on przyczynić się do wzbogacenia wiedzy ekonomicznej w trakcie studiów, a także stanowić kompendium elementarnych wiadomości, niezbędnych w pracy zawodowej menedżera. Bogaty materiał zawiera wykresy, tabele oraz liczne przykłady i pytania testowe, które zapewniają przyswojenie omawianej problematyki.

Autor w szczególności prezentuje:

• ekonomię jako gałąź wiedzy o gospodarce,
• rozwój myśli ekonomicznej,
• mikroskalę wraz z rynkiem, teorią producenta i elementami struktur rynkowych,
• model idealnego rynku pracy,
• makroskalę wraz z wielkościami globalnymi,
• rolę pieniądza w gospodarce,
• system bankowy,
• system budżetowy,
• bezrobocie i inflację.

„Książka stanowi obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i analityczne dotyczące podstawowych zjawisk gospodarczych. Wybór problematyki należy uznać za trafny i aktualny (choć jej specyfika, złożoność oraz zmienność w czasie i przestrzeni powoduje, że jest ona nad wyraz trudna do badań), zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych problemów rozwoju gospodarczego - szczególnie zawirowań zarówno natury teoretycznej, jak i aplikacyjnych. Należy przyznać, że przyjęte podejście (założenia badawcze) do omawianej problematyki jest trudne, a zarazem w dużej mierze nowatorskie, zawierające wręcz innowacyjne pierwiastki".

Prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1
EKONOMIA JAKO GAŁĄŹ WIEDZY O GOSPODARCE 11
1.1. Przedmiot i zakres ekonomii 11
1.2. Potrzeby człowieka i ich rodzaje 17
1.3. Wybór ekonomiczny i krzywa możliwości produkcyjnych 20
1.4. Systemy ekonomiczne - podstawowe rodzaje 23
Pytania i zadania kontrolne 25

Rozdział 2
GŁÓWNE NURTY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII A POTRZEBA STUDIOWANIA HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ 27
2.1. Merkantylizm 28
2.2. Fizjokratyzm 29
2.3. Ekonomia klasyczna 32
2.4. Ekonomia neoklasyczna 39
2.5. Ekonomia keynesistowska 46
2.6. Niemiecka szkoła historyczna 51
2.7. Tradycyjny i nowoczesny instytucjonalizm 53
2.8. Krytyka kapitalizmu przez Marksa 55
2.9. Monetaryzm 60
Pytania i zadania kontrolne 63

Rozdział 3
MIKROSKALA - GOSPODARKA RYNKOWA 65
3.1. Rynek i jego elementy 65
3.2. Elastyczność popytu i podaży 74
3.3. Teoria konsumenta 84
Pytania i zadania kontrolne 94

Rozdział 4
TEORIA PRODUCENTA 101
4.1. Wartość dodana przedsiębiorstwa 101
4.2. Podział przedsiębiorstw 103
4.3. Przychody, koszty i zyski 104
4.4. Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy 111
Pytania i zadania kontrolne 113

Rozdział 5
STRUKTURY RYNKOWE - MODELE RYNKU 117
5.1. Konkurencja doskonała i jej cechy charakterystyczne 117
5.2. Monopol pełny i jego cechy charakterystyczne 121
5.3. Konkurencja monopolistyczna 126
5.4. Oligopol 128
Pytania i zadania kontrolne 136

Rozdział 6
MODEL IDEALNEGO RYNKU PRACY 137
6.1. Uwarunkowania zatrudnienia i siła robocza 137
6.2. Popyt na pracę 140
6.3. Podaż pracy 142
6.4. Równowaga na rynku pracy 144
Pytania i zadania kontrolne 148

Rozdział 7
MAKROSKALA 151
7.1. Istota makroekonomii - badanie gospodarki jako całości 151
7.2. Mierniki makroekonomiczne 155
7.3. Schemat obiegu gospodarczego 165
7.4 Rola państwa w gospodarce i sektor publiczny 168
7.5. Cykliczny rozwój gospodarki 172
7.6. Interpretacja modelu IS-LM 179
7.7. Globalizacja jako powszechny rynek 184
Pytania i zadania kontrolne 186

Rozdział 8
PIENIĄDZ W GOSPODARCE 191
8.1. Istota pieniądza 191
8.2. Ewolucja pieniądza w zarysie 194
8.3. Funkcje pieniądza 198
8.4. Ilościowa i keynesowska teoria popytu na pieniądz, równowaga na rynku pieniądza 200
8.5. Główne miary zasobów pieniądza 206
Pytania i zadania kontrolne 209

Rozdział 9
SYSTEM BANKOWY 211
9.1. Banki i ich funkcje 211
9.2. Bank centralny 212
9.3. Oddziaływanie banku centralnego na rynek pieniężny 216
9.4. Tworzenie pieniądza przez system bankowy 220
Pytania i zadania kontrolne 224

Rozdział 10
ELEMENTY BUDŻETU PAŃSTWA 225
10.1. Pojęcie budżetu państwa i jego funkcje 225
10.2. Gospodarka budżetowa i zmiany w ustawie o finansach publicznych 230
10.3. Zasady budżetowe 238
10.4. Dochody i wydatki budżetu państwa 241
10.5. Deficyt budżetowy 247
Pytania i zadania kontrolne 252

Rozdział 11
BEZROBOCIE I INFLACJA 253
11.1. Zjawisko bezrobocia 253
11.2. Rodzaje bezrobocia 257
11.3. Zjawisko inflacji 260
11.4. Podstawowe sposoby tłumaczenia przyczyn inflacji - koszty i korzyści z inflacji 266
Pytania i zadania kontrolne 269

Literatura 273
Spis tabel 276
Spis rysunków 277
O Autorze 279

279 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022