www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

MI师NIAKI MACICY DIAGNOZA I SAMODZIELNE LECZENIE


RIAS-BUCHER B. GERHARD I.

wydawnictwo: VITAL , rok wydania 2022, wydanie I

cena netto: 69.60 Twoja cena  66,12 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Mi甓niaki macicy – diagnoza i samodzielne leczenie

Dieta i ponad 90 przepisów, które wp硑n na prawid硂we funkcjonowanie macicy


Leczenie mi甓niaków macicy – jak unikn辨 tabletek i operacji w chorobach kobiecych

Z roku na rok ro秐ie liczba kobiet, u których zdiagnozowano mi甓niaki macicy. Powodem s zarówno coraz pó糿iejsze ci笨e, jak i wspó砪zesny styl 縴cia. Czy w tej sytuacji istnieje skuteczny sposób na popraw zdrowia? Chirurgiczne usuni阠ie mi甓niaków nie rozwi眤uje problemu. Kolejne bowiem szybko powstaj w innym miejscu. Natomiast braniu leków cz阺to towarzysz skutki uboczne. Jednak istniej mniej inwazyjne metody, które w stosunkowo wczesnym stadium daj spore szanse na zahamowanie rozwoju i objawów mi甓niaków macicy. W tej inspiruj眂ej ksi笨ce znajdziesz alternatyw dla pigu砮k i operacji w postaci medycyny naturalnej. Poznasz te uzdrawiaj眂 moc diety wegetaria駍kiej i nauczysz si eliminowa skutki zaburze hormonalnych. Dowiesz si, na czym polega kuracja obkurczaj眂a mi甓niaki i jak wzmocni mikrobiom jelitowy, by zwi阫szy zdolno禼i obronne organizmu. Pewnie szykujesz si teraz na pasmo przykrych wyrzecze… Otó nie! Autorki przygotowa硑 bowiem zestaw fantastycznych przepisów na smaczne potrawy. S one nie tylko przyjazne zdrowiu, ale i mi砮 dla podniebienia.

Czym s mi甓niaki macicy?

Mi甓niaki macicy nale勘 do najcz甓ciej wyst阷uj眂ych u kobiet 砤godnych nowotworów. Ryzyko zachorowania na nie wzrasta wraz z wiekiem w okresie mi阣zy dojrzewaniem a menopauz. Ostatnie badania wykaza硑, 縠 du勘 rol w rozwoju tego rodzaju chorób kobiecych, oprócz predyspozycji genetycznych, odgrywa styl 縴cia. Nie bez znaczenia jest nadwaga wywo砤na nadmiern konsumpcj w阦lowodanów prostych i produktów odzwierz阠ych. Dochodz do tego zaburzenia hormonalne spowodowane toksynami 秗odowiskowymi, brakiem przeciwutleniaczy, niew砤禼iwym metabolizmem estrogenów i niedoborem progesteronu.

Jakie s objawy i skutki nieleczonych mi甓niaków macicy?

Mi甓niaki mog nie tylko utrudnia zaj禼ie w ci笨, ale równie prowadzi do komplikacji w czasie porodu. W skrajnych przypadkach bywaj przyczyn poronie. Tego typu niez硂秎iwe nowotwory mog dawa si we znaki nie tylko w kontek禼ie ci笨y. Powoduj bowiem silne krwawienia w krótkich odst阷ach czasu. Wtedy organizm traci nie tylko du縪 krwi, ale i wiele cennych mineraów. Jak wida, skutki nieleczonych mi甓niaków mog by powa縩e. Nale縴 przy tym pami阾a, 縠 objawy mi甓niaków macicy s bardzo zindywidualizowane, a one same ró縩i si wielko禼i i umiejscowieniem.

Dieta wegetaria駍ka – leczenie mi甓niaków macicy mo縠 by… smaczne

Znaczn cz甓 ksi笨ki stanowi przepisy na smaczne i 砤twe do przygotowania potrawy. W秗ód nich znajdziesz zarówno pomys硂we 秐iadania, jak i lunche. S te syc眂e dania gówne, pe硁owarto禼iowe zupy i sa砤tki. Nie zabrak硂 tak縠 smoothie czy wypieków. Ochroni one twoj macic przed mi甓niakami, a je秎i ju je masz – spowolni ich wzrost. Wszystkie proponowane dania bazuj na diecie wegetaria駍kiej. 痽wno舵 pochodzenia ro秎innego w parze ze zmianami trybu 縴cia skutecznie wspiera leczenie mi甓niaków macicy, wzmacniaj眂 przy okazji mikrobiom jelitowy. Jednak nie jest to tylko ksi笨ka kucharska. Dowiesz si z niej równie, jak przy pomocy prostych trików u砤twi sobie 縴cie, poprawi zdrowie oraz zwi阫szy si硑 witalne. Przy okazji nauczysz si w naturalny sposób wzmacnia jelita i redukowa poziom estrogenu. Poznasz 12 fundamentalnych wskazówek 縴wieniowych i mieszanki zio硂we na mi甓niaki. Wreszcie – otrzymasz listy produktów zalecanych i tych, których lepiej unika. Co wa縩e, ka縟y zawarty w ksi笨ce przepis posiada praktyczne oznaczenia. S tu potrawy proste i szybkie, zawieraj眂e fitoestrogeny lub prebiotyki. U砤twi to codzienne komponowanie posi砶ów.

Medycyna naturalna, alternatywna i zio硂lecznictwo – skuteczne wsparcie leczenia mi甓niaków macicy

Oprócz diety wegetaria駍kiej i zmiany trybu 縴cia autorki polecaj inne metody likwiduj眂e objawy mi甓niaków macicy. S w秗ód nich terapie z zakresu medycyny naturalnej i alternatywnej, w tym homeopatia, sole Schüsslera czy zio硂lecznictwo. Zw砤szcza zio硂lecznictwo ma korzystny wp硑w na regulacj zaburze hormonalnych. Dobre efekty daj równie ajurweda i Tradycyjna Medycyna Chi駍ka. Mi甓niaki cz阺to okre秎a si mianem „秏ietnika”. Dlatego w ich przypadku sprawdzaj si terapie odtruwaj眂e organizm, wyrównuj眂e gospodark kwasowo-zasadow i oczyszczaj眂e jelita.

Naturalne i skuteczne terapie na choroby kobiece

Bez wzgl阣u na to, jak terapi zdecydujesz si wybra po konsultacji ze swoim lekarzem, pami阾aj, 縠 zmiana sposobu 縴wienia jest konieczna. Wspó砪zesna 縴wno舵, bogata w produkty odzwierz阠e, wyroby m眂zne i cukier, sprzyja rozwojowi tego typu nowotworów. Maj眂 w pami阠i skutki nieleczonych mi甓niaków, nale縴 uzna to za nieodzowny wst阷 do pozytywnych zmian.

184 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022