www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTORZY I INTERESY W POLITYKACH PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ


KURCZEWSKA U. RED.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 66.30 Twoja cena  62,99 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aktorzy i interesy

W politykach publicznych w Unii Europejskiej


Polityki publiczne, zwłaszcza sektorowe, są złożonymi działaniami o charakterze procesualnym zmierzającymi do rozwiązania lub przynajmniej złagodzenia powstających problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. O ich kształcie i funkcjonowaniu decydują nie tylko formalne instytucje publiczne, ale także podmioty mniej sformalizowane, w tym tzw. interesariusze zewnętrzni. Książka prezentuje analizę roli i wpływu różnych grup interesu w procesie kształtowania wybranych polityk publicznych Unii Europejskiej i Polski. Kilkunastu autorów z różnych ośrodków akademickich podejmuje problematykę partycypacji interesariuszy w formułowaniu i wdrażaniu polityk sektorowych na poziomie krajowym i unijnym, wskazując na jej złożoność i wielowymiarowość. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie polityk unijnych, w tym: finansowej, handlowej, gospodarczej i bezpieczeństwa żywności ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają w ich kształtowaniu przedstawiciele biznesu, m.in. korporacje transnarodowe, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa i organizacje branżowe. Część studiów przypadków dotyczy polityk sektorowych w Polsce, w tym polityki energetycznej, a także ustaw związanych z wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji czy ustawy otwierającej dostęp do zawodów. Ich celem jest analiza przebiegu procesu stanowienia prawa w sprawach wywołujących wiele kontrowersji czy wręcz konfliktów społecznych, a jednocześnie wskazanie na znaczenie wybranych grup interesu w tworzeniu danej polityki. Wszystkie analizy prowadzone są w perspektywie teorii neoinstytucjonalizmu z uwzględnieniem koncepcji deliberacji i partycypacji społecznej. Książkę zamyka część przedstawiająca problem demokratyzacji i przejrzystości procesu formułowania polityk publicznych.

Urszula Kurczewska
Wstęp. W stronę badań nad lobbingiem w politykach publicznych

CZĘŚĆ PIERWSZA REPREZENTACJA INTERESÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

Krzysztof Jasiecki
Systemowe uwarunkowania reprezentacji interesów w Unii Europejskiej. Wyzwania polityki i kryzys integracji

CZĘŚĆ DRUGA INTERESARIUSZE W SEKTORZE BANKOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ

Małgorzata Pawłowska
Problem zbyt dużych banków w Unii Europejskiej

Piotr Gałązka
Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli jako reprezentant polskiego sektora bankowego

Jakub Banaszewski
Grupy doradcze w Europejskim Banku Centralnym jako platforma lobbingowa sektora finansowego

CZĘŚĆ TRZECIA LOBBING ORGANIZACJI BIZNESU W POLITYKACH PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Olga Rybak
Wpływ EUROCHAMBRES na tworzenie polityki gospodarczej w Unii Europejskiej

Mateusz Cieślak
Rola organizacji biznesu i innych interesariuszy w procesie negocjowania umowy TTIP

Bettina Dabrowski de Flores
Who creates the European food safety policy?

Emilia Piotrowska
Rola organizacji pracodawców w kształtowaniu polityki ochrony zdrowia w Polsce

CZĘŚĆ CZWARTA LOBBING W POLSKIEJ POLITYCE ENERGETYCZNEJ

Ilona Jędrasik
Wpływ interesariuszy w polityce energetycznej - przykład kampanii na rzecz energetyki prosumenckiej

Mirosława Nykiel
Rola interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu polityki energetycznej w Polsce z punktu widzenia polityka

Marek Józefiak
Walka ze smogiem. Przez ustawę antysmogową do zakazu palenia węglem w Krakowie

CZĘŚĆ PIĄTA REPREZENTACJA INTERESÓW SPOŁECZNYCH I ROZPROSZONYCH

Monika Strupiechowska
Panika moralna wokół ustawy o aborcji w Polsce. Grupy interesu zaangażowane w tworzenie polityki publicznej

Michał Dobrołowicz
Lobbing w sprawie ustawy deregulacyjnej otwierającej dostęp do zawodów

CZĘŚĆ SZÓSTA W STRONĘ DEMOKRATYZACJI I JAWNOŚCI PROCESU FORMUŁOWANIA POLITYK PUBLICZNYCH

Agnieszka Vetulani-Cęgiel
Rola konsultacji w kształtowaniu partycypacji obywateli w procesach legislacyjnych

Magdalena Andrejczuk
#Jawność - czyli nowe regulacje w zakresie jawności życia publicznego i lobbingu w Polsce

272 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022