www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM


RED. KOWALCZEWSKI W. NAZARKI J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2006, wydanie I

cena netto: 43.50 Twoja cena  41,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce przedstawiono instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Omówiono klasyfikację instrumentów zarządzania oraz dokonano przeglądu współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie informacji jako instrumentu wspomagającego podejmowanie decyzji w procesie zarządzania przesiębiorstwem.

Polscy menedżerowie, wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, mają do dyspozycji różne instrumenty (narzędzia) zarządzania w postaci koncepcji, metodyk, metod i technik. Nie wszystkie jednak są powszechnie znane. Dlatego pożytecznym wydaje się przedstawienie przeglądu tych instrumentów oraz zaprezentowanie niektórych z nich bardziej szczegółowo.

Temu też celowi służy przedstawienie w niniejszej książce instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Przedstawienie i opis różnych instrumentów, które znajdują zastosowanie w zarządzaniu i wspomagają to zarządzanie, może być przydatna do lepszego przygotowania kadry kierowniczej do nowych standardów zarządzania przedsiębiorstwem.

Ksiązka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw. Może także służyć jako literatura uzupełniająca dla studentów kierunków zarządzania i informatyki.


Spis treści

Wstęp

Część 1. Przegląd stosowanych instrumentów zarządzania - Wiesław Kowalczewski, Joanicjusz Nazarko

1. Analiza stosowanej terminologii
2. Klasyfikacja instrumentów zarządzania
3. Informacja jako instrument wspomagający podejmowanie decyzji
4. Kontroling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
5. Instrumenty wykorzystywane w poszczególnych funkcjach działania przedsiębiorstwa
6. Współczesne koncepcje zarządzania

Część 2. Wybrane metody usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa - Bolesław Budzisz

Wprowadzenie
1. Istota, zastosowanie, cele, korzyści i podstawowe rodzaje outsourcingu
2. Pojęcie, rodzaje i proces benchmarkingu
3. Istota, proces, zasady postępowania i efekty stosowania reegineeringu
Bibliografia

Część 3. Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym - Krzysztof Dziekoński, Arkadiusz Jurczuk

1. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem
   1.1. Koncepcja podejścia procesowego
   1.2. Funkcjonalna i procesowa organizacja
   1.3. Identyfikacja i cechy procesów
   1.4. Procesowe koncepcje i metody zarządzania
2. Zakres i możliwości wykorzystania systemu ADONIS w zarządzaniu procesowym
   2.1. Charakterystyka systemy ADONIS
   2.2. Zakres wykorzystania systemu w procesowych metodach zarządzania
3. Tendencje zmian w zarządzaniu procesowym
Bibliografia

Część 4. Pomiar wydajności jako instrument zarządzania łańcuchem dostaw - Maciej Dobrzyński

Wprowadzenie
1. Miar wydajności i ich klasyfikacja
2. Systemy pomiaru wydajności łańcuchów dostaw
Wnioski
Bibliografia

Część 5. Instrumenty oceny jakości usług - Wiesław Urban

Wprowadzenie
1. Cechy usług i ocena ich jakości
2. Metoda SERVQUAL
3. Technika zdarzeń krytycznych
4. Ocena jakości od strony procesów
Bibliografia

Część 6. Zmiany w przedsiębiorstwach - Anna Wasiluk

Wprowadzenie
1. Istota i kwalifikacja zmian
2. Budzenie kreatywności pracowników
3. Opór pracowników wobec zmian
4. Menedżerowie wobec zmian
Bibliografia

Część 7. Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi - Jan Czerniawski

Wprowadzenie
1. Planowanie zasobów ludzkich
2. Analiza pracy
3. Rekrutacja
4. Selekcja
5. Ocenianie pracowników
6. Doskonalenie pracowników
Bibliografia

Część 8. Wybrane aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa - Barbara Wojsznis

Wprowadzenie
1. Kształtowanie struktury kapitałów
2. Strategie finansowania majątku obrotowego
3. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej w zarządzaniu finansami
4. Wybrane zagadnienia zarządzania aktywami obrotowymi
5. Koszt kapitału firmy
Bibliografia

Część 9. Instrumenty prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Ewa Katarzyna Czech

Wprowadzenie
1. Istota przedsiębiorstwa
2. Rola koncesji i zezwoleń w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3. Instrument bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem - handel emisjami
bibliografia
Orzecznictwo i akty prawne

216 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022