www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AUDYT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ RACHUNKOWOŚCI W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM


SZCZEPANKIEWICZ E.I.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2016, wydanie I

cena netto: 106.80 Twoja cena  101,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym


Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne problemy związane z badaniem systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach gospodarczych.

Publikacja stanowi podstawowe źródło aktualnej wiedzy dla:

- biegłych rewidentów w trakcie rewizji sprawozdań finansowych,
- audytorów wewnętrznych, którzy realizują zadania audytowe w ramach audytu finansowego i w różnych obszarach audytu operacyjnego,
- pracowników działów kontroli wewnętrznej, którzy realizują zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach, oddziałach i filiach,
- głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych, którzy projektują i doskonalą mechanizmy kontroli wewnętrznej i kontroli finansowo-księgowej w środo wisku informatycznym rachunkowości,
- pracowników działu obsługi informatycznej jednostek.

Książka może także być pomocna w edukacji akademickiej studentom i słuchaczom studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych związanych z tematyką organizacji rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i rewizji finansowej w jednostkach gospodarczych.


Wstęp

1. Specyfika środowiska informatycznego rachunkowości
1.1. Rozwój systemów informatycznych wspomagających prowadzenie rachunkowości w jednostkach
1.2. Jakość systemów informatycznych rachunkowości a poziom zaufania audytora
1.3. Cechy systemu informatycznego rachunkowości a wymagania ustawy o rachunkowości
1.4. Elementy środowiska informatycznego rachunkowości
1.5. Podatność elementów środowiska informatycznego rachunkowości na zagrożenia

2. System kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości jako przedmiot audytu
2.1. Istota kontroli wewnętrznej i jej powiązanie z systemem rachunkowości jednostki
2.2. System kontroli wewnętrznej w światowych koncepcjach kontroli oraz standardach audytu
2.3. System kontroli wewnętrznej jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
2.4. System kontroli wewnętrznej jako przedmiot rewizji finansowej
2.5. Relacje biegłego rewidenta z audytorem wewnętrznym oraz korzystanie z usług specjalistów z innych dziedzin podczas audytu

3. Audyt środowiska informatycznego rachunkowości
3.1. Systemy ochrony zasobów informatycznych rachunkowości stosowane w jednostkach oraz ich ocena podczas audytu
3.2. Audyt dokumentacji systemu informatycznego rachunkowości oraz dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej
3.3. Audyt zarządzania rozwojem systemów informatycznych rachunkowości
3.4. Audyt usług informatycznych zlecanych firmom zewnętrznym
3.5. Audyt środowiska informatycznego w warunkach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostkę zewnętrzną

4. Audyt komponentów procesowych w systemie informatycznym rachunkowości jednostki
4.1. Audyt zasad gromadzenia i wprowadzania danych w systemie informatycznym rachunkowości
4.2. Audyt poprawności przetwarzania danych
4.3. Audyt poprawności tworzenia informacji finansowych
4.4. Audyt przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

5. Audyt wiarygodności i funkcjonalności podsystemów informatycznych rachunkowości jednostki
5.1. Zagadnienia ogólne audytu dziedzinowych podsystemów informatycznych rachunkowości
5.2. Audyt podsystemu gospodarki zapasami
5.3. Audyt rejestru zakupu i rozrachunki z dostawcami
5.4. Audyt rejestru sprzedaży i rozrachunki z odbiorcami
5.5. Audyt podsystemu ewidencji środków trwałych
5.6. Audyt podsystemu ewidencji płac oraz pozostałych rozrachunków z pracownikami
5.7. Audyt funkcji obsługi kasy i rozliczeń bankowych

6. Metody i procedury testowania oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane podczas audytu w środowisku informatycznym
6.1. Metody i procedury prowadzenia audytu w środowisku informatycznym
6.2. Narzędzia informatyczne wspomagające audyt w środowisku informatycznym

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wzorów


394 strony, Format: 15.9x22.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022