www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

PARADOKS SZYMPANSA SPOS覤 NA SUKCES SZCZ师CIE I PEWNOζ SIEBIE PRZEMOWY PROGRAM ZARZZANIA UMYSM


PETERS S.

wydawnictwo: ZYSK I SK-A , rok wydania 2023, wydanie I

cena netto: 58.49 Twoja cena  55,57 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Paradoks szympansa

Sposób na sukces, szcz甓cie i pewno舵 siebie. Prze硂mowy program zarz眃zania umys砮m


Sposób na sukces, szcz甓cie i pewno舵 siebie

 Masz problem z osi眊ni阠iem sukcesu i osobistego szcz甓cia?

 Bezskutecznie próbujesz zrozumie siebie?

 Emocje zbyt cz阺to dyktuj ci, co masz robi?

Twój wewn阾rzny Szympans mo縠 by twoim najlepszym przyjacielem albo najwi阫szym wrogiem – przekonaj si, na czym polega paradoks Szympansa!

Paradoks Szympansa to sprawdzony w praktyce model zarz眃zania umys砮m, który pomo縠 ci sta si szcz甓liwym, pewnym siebie i odnosz眂ym sukcesy cz硂wiekiem. Profesor Steve Peters, 秝iatowej s砤wy psychiatra, t硊maczy natur wewn阾rznej walki, jaka odbywa si w twoim umy秎e, i wyja秐ia, jak wykorzysta t wiedz w ka縟ej dziedzinie 縴cia. Dowiesz si:

 jak dok砤dnie rozpozna mechanizmy dzia砤nia umys硊 i zarz眃za nim w 秝iadomy sposób,

 jak rozpozna i zrozumie swoje emocje i my秎i oraz w砤禼iwie nimi kierowa,

 jak sta si pewn siebie osob, któr zawsze pragn背e by.

Podró. Wybieraj眂 S硂馽e...

Cz甓 pierwsza
Twój wewn阾rzny umys
Umys Psychologiczny
Podzielona Planeta (cz甓 1)
Podzielona Planeta (cz甓 2)
Ksi昕yc Przewodnik (cz甓 1)
Ksi昕yc Przewodnik (cz甓 2)
Osobowo舵 i umys

Cz甓 druga
Codzienne funkcjonowanie
Planeta Innych
Ksi昕yc Stadny
Planeta Komunikacji
Planeta Prawdziwego iata
Ksi昕yc Dora糿ego Stresu
Ksi昕yc Chronicznego Stresu

Cz甓 trzecia
Zdrowie, sukces i szcz甓cie
Planeta Cieni i Pas Asteroid
Planeta Sukcesu i jej Trzy Ksi昕yce
Planeta Sukcesu
Planeta Szcz甓cia
Ksi昕yc Pewno禼i Siebie
Ksi昕yc Bezpiecze駍twa

Wschód s硂馽a

Dodatek A
Dodatek B
Dodatek C

Podzi阫owania

360 stron, Format: 13.5x21.5cm, oprawa mi阫ka

Osoby kupuj眂e t ksi笨k wybiera硑 tak縠:
 

- ROZMOWY ZE IERCI
EWART E.

- JAK POKONA NEGATYWNE MYI
HILL C.

- ZMIENIAJ SW覬 M覼G KA疍EGO DNIA DZI蔏I NEUROPLASTYCZNOI
AMEN D.G.

- PAMI势 TRENING INTERAKTYWNY
SZURAWSKI M.

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022