www.ksiazki24h.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

PAMI势 TRENING INTERAKTYWNY


SZURAWSKI M.

wydawnictwo: AHA , rok wydania 2014, wydanie I

cena netto: 43.80 Twoja cena  41,61 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Pami赕

Trening interaktywny


Chcia砨ym, 縠by dzi阫i tej ksi笨ce nie tylko szed, ale i bieg, a nawet fruwa. 痚by sta si artyst uczenia si. 痚by b硑szcza, 秝i阠i rewelacyjne sukcesy, nie kuj眂 i nie ryj眂 po nocach, tylko maj眂 wi阠ej czasu na wiele innych warto禼iowych rzeczy w 縴ciu. I 縠by tylko twoj tajemnic zosta硂, jak niewiele wysi砶u w to w硂縴砮...

W ksi笨ce tej namawiam do uczenia si inaczej; chcia砨ym, aby 秝iadomie porzuci mechaniczne uczenie si (czyt. kucie), a zacz背 zapami阾ywa z wyobra糿i, z wykorzystaniem ca砮go potencja硊 m髗gu i 縠by ci si tego chcia硂. 痚by uczy si wedle w砤snych strategii, we w砤snym stylu.

Przekonasz si, 縠 nauka mo縠 by zabaw. Wr骳isz do pami阠i doskona砮j. Ju nigdy nauka nie b阣zie dla ciebie ci昕arem i udr阫. Zobaczysz r體nie, 縠 na dobrej pami阠i mo縩a zarobi. Odblokujesz sw骿 niezwyk硑 potencja tw髍czy, pobudzisz wyobra糿i, odkryjesz, co to jest prawdziwy zapa i dzia砤nie z entuzjazmem.

Wejdziesz do grona zaledwie 1 proc. ludzko禼i – ludzi, kt髍zy w ponadprzeci阾ny spos骲 wykorzystuj mo縧iwo禼i w砤snego m髗gu. Oszcz阣zisz czas, ucz眂 si nie wi阠ej ni 2-3 godziny dziennie, bez zarywania nocy ani weekend體 i z lepszymi wynikami ni do tej pory. Twoje notatki b阣 kr髏kie i tw髍cze. Z 砤two禼i b阣ziesz zapami阾ywa ci眊i dowolnych informacji i wymienia je w pierwotnej kolejno禼i, na wyrywki i wstecz.

Opanujesz 1000 obcych s丑w w 1000 minut. B阣ziesz bez trudu zapami阾ywa dowcipy, uk砤d kart czy kszta硉體 oraz d紈i阫i. B阣ziesz zapami阾ywa nazwiska i twarze, daty i numery telefon體 oraz dowolne dane liczbowe.


Marek Szurawski, dziennikarz, t硊macz, specjalista i praktyk w zakresie nowoczesnych technik uczenia si, 縠glarz, marynista, inicjator i wsp蟪tw髍ca polskiego ruchu szantowego, laureat presti縪wych nagr骴 縠glarskich (w tym Z硂tego Krzy縜 Zas硊gi i nagrody literackiej im. L. Teligi), autor licznych ksi笨ek, t硊macze i opracowa w obu wspomnianych wy縠j dziedzinach, m.in. Szanty i szantymeni, Razem bracia do lin, Sekrety superpami阠i, Pami赕 na zawo砤nie, Superpami赕 dla ucz眂ych si. Autor ponad 450 audycji radiowych Razem bracia do lin!, po秝i阠onych morzu i 縠glarstwu, za硂縴ciel Fundacji Kultura Morska. Op硑n背 przyl眃ek Horn. Tw髍ca programu Memoriad Szkolnych, Mistrzostw Polski w Zapami阾ywaniu oraz Wakacyjnych Szk蟪 Treningu Pami阠i, Tw髍czego My秎enia i Rozwoju. Kieruje dzia砤lno禼i Akademii ECCE HOMO XXI, nieformalnej o秝iatowej plac體ki niepublicznej, propaguj眂ej szeroko rozumiany rozw骿 mo縧iwo禼i poznawczych ludzkiego m髗gu oraz procesy samopoznania i samorealizacji.


 • Etapy zapami阾ywania

 • Dlaczego zapominamy?

 • Pami赕 jak szafa, ale sk眃 bra wieszaki?

 • Mapy my秎i (mind-mapping)

 • Jak czyta, aby zrozumie i zapami阾a

 • Zak砤dkowa metoda zapami阾ywania (ZMZ)

 • 馽uchowa metoda skojarze (S)

 • Jak zapami阾ywa przem體ienia, tre舵 artyku丑w, ksi笨ek, wyk砤d體...

 • Fonetyczny alfabet cyfrowy (FAC)

 • G丑wny system pami阠iowy (GSP)

 • Technika s丑w zast阷czych (TSZ)

 • Jak zapami阾ywa s硂wa obcego pochodzenia

 • Nauka j陑yk體 obcych

 • Gry i zabawy j陑ykowe – anagramy, poligl阣糱y i in.

 • Rado舵 uczenia si

 • Wizja w砤snego 縴cia

 • Testy  i sprawdziany

 • Wielki show – twoje popisy pami阠iowe


336 stron, oprawa mi阫ka

Osoby kupuj眂e t ksi笨k wybiera硑 tak縠:
 

- JAK SI UCZY
FRY R.

- ROZMOWY ZE IERCI
EWART E.

- JAK POKONA NEGATYWNE MYI
HILL C.

- CI’A MNOGA I WIELORACZKI W STARO痀TNOI
LEWANDOWSKA D.

- UWOLNIJ CIA I PSYCHIK OD B覮U
VOSS B.

- PARADOKS SZYMPANSA SPOS覤 NA SUKCES SZCZ师CIE I PEWNOζ SIEBIE PRZEMOWY PROGRAM ZARZZANIA UMYSM
PETERS S.

- ZMIENIAJ SW覬 M覼G KA疍EGO DNIA DZI蔏I NEUROPLASTYCZNOI
AMEN D.G.

- PAMI势 DLA SUKCESU
SZURAWSKI M.

- POT蔊A PODIADOMOI 2.0 METODY AKTYWUJE TW覬 POTENCJA
MURPHY J. JENSEN C. J.

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022