www.ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PODSTAWY STRATEGII


JOHNSON G. SHOLES K. WHITTINGTON R.

wydawnictwo: PWE , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 75.10 Twoja cena  71,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka Podstawy strategii, została oparta na ósmym wydaniu Exploring Corporate Strategy.

Autorzy starają się pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące rozwoju firmy, wdrażania innowacji oraz kierunku i sposobu zarządzania firmą. Odpowiedzi na te pytania dotyczą tak korporacji, jak i małych przedsiębiorstw, czy instytucji państwowych.

W publikacji zawarte są przykładowe koncepcje strategii.

Podstawy strategii to książka skierowana do studentów zarządzania w wyższych uczelni różnych typów.


English Edition

EXPLORING CORPORATE STRATEGY WITH MYSTRATEGYLAB TEXT&CASES
JOHNSON G. SHOLES K. WHITTINGTON R.

EXPLORING CORPORATE STRATEGY WITH MYSTRATEGYLAB TEXT ONLY
JOHNSON G. SHOLES K. WHITTINGTON R.


Spis treści:

Przedmowa
 
Jak najlepiej skorzystać z tej książki
Przewodnik po książce
 
1. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej strategii
1.1. Wprowadzenie
1.2. Co to jest strategia?
1.2.1. Cechy decyzji strategicznych
1.2.2. Poziomy strategii
1.2.3. Słownictwo dotyczące strategii
1.3. Zarządzanie strategiczne
1.3.1. Pozycja strategiczna
1.3.2. Wybory strategiczne
1.3.3. Przyjęta strategia
1.4. Procesy opracowywania strategii
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: Electrolux
 
2. Otoczenie organizacji
2.1. Wprowadzenie
2.2. Makrootoczenie
2.2.1. Układ odniesienia PESTEL
2.2.2. Opracowywanie scenariuszy
2.3. Branża przemysłu albo sektor
2.3.1. Siły konkurencji — układ pięciu sił
2.3.2. Wnioski z analizy pięciu sił
2.3.3. Główne zagadnienia dotyczące korzystania z układu pięciu sił
2.3.4. Cykl życia sektora
2.4. Konkurenci i rynki
2.4.1. Grupy strategiczne
2.4.2. Segmenty rynku
2.4.3. Rozpoznawanie klientów strategicznych
2.4.4. Poznanie wymagań klientów — krytyczne czynniki sukcesu
2.5. Okazje i zagrożenia
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: Siły globalne a europejski przemysł piwowarski
 
3. Zdolność strategiczna organizacji
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawy zdolności strategicznej
3.2.1. Zasoby i kompetencje
3.2.2. Zdolności progowe
3.2.3. Unikatowe zasoby i podstawowe kompetencje
3.3. Efektywność kosztowa
3.4. Zdolność zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej
3.4.1. Cenne zdolności strategiczne
3.4.2. Rzadko spotykane zdolności strategiczne
3.4.3. Zdolność strategiczna trudna do naśladowania
3.4.4. Zdolność strategiczna nie do zastąpienia
3.4.5. Zdolności dynamiczne
3.5. Ocena zdolności strategicznej
3.5.1. Łańcuch wartości i sieć wartości
3.5.2. Analiza porównawcza
3.5.3. SWOT
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: Skuteczność eBaya
 
4. Zamierzenia strategiczne organizacji.
4.1. Wprowadzenie
4.2. Sprawowanie nadzoru nad korporacją
4.2.1. Łańcuch nadzoru
4.2.2. Rozmaite struktury sprawowania nadzoru
4.3. Społeczna odpowiedzialność korporacji
4.3.1. Leseferyzm
4.3.2. Oświecony interes własny
4.3.3. Forum współdziałania interesariuszy
4.3.4. Kształtujący społeczeństwo
4.4. Oczekiwania interesariuszy
4.4.1. Wykreślanie map interesariuszy
4.5. Wartości, misja, wizja i cele organizacji
4.5.1. Wartości organizacji
4.5.2. Deklaracje wizji i misji organizacji
4.5.3. Cele organizacji
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: (PRODUCT) RED i Gap
 
5. Kultura organizacji a jej strategia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Dryf strategiczny
5.2.1. Strategie zmieniają się przyrostowo
5.2.2. Skłonność do dryfu strategicznego
5.2.3. Okres ciągłych zmian
5.2.4. Zmiana transformacyjna albo śmierć
5.3. Co to jest kultura organizacji i dlaczego jest ważna?
5.3.1. Kultura narodowa i regionalna
5.3.2. Kultura organizacji
5.3.3. Subkultura organizacyjna
5.3.4. Wpływ kultury na strategię
5.3.5. Analizowanie kultury: sieć kulturowa
5.3.6. Przeprowadzanie analizy kultury
Podsumowanie
Zalecana lektura
 
6. Strategia na poziomie jednostek biznesowych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podstawy przewagi konkurencyjnej: zegar strategii
6.2.1. Strategie oparte na cenie (trasy 1 i 2)
6.2.2. Strategie (szerokiego) zróżnicowania produktów (trasa 4)
6.2.3. Strategia hybrydowa (trasa 3)
6.2.4. Skoncentrowane zróżnicowanie produktów (trasa 5)
6.3. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej
6.3.1. Utrzymanie przewagi opartej na cenie
6.3.2. Utrzymanie przewagi opartej na zróżnicowaniu produktów
6.3.3. Strategiczna wyłączność
6.3.4. Reagowanie na zagrożenia ze strony konkurencji
6.4. Konkurencja i współpraca
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: Madonna: wciąż panująca królowa popu?
 
7. Kierunki strategiczne i strategia na poziomie korporacji
7.1. Wprowadzenie
7.2. Kierunki strategiczne
7.2.1. Penetracja rynków
7.2.2. Konsolidacja działalności
7.2.3. Tworzenie produktów
7.2.4. Rozwijanie rynków
7.2.5. Dywersyfikacja działalności
7.3. Powody dywersyfikacji działalności
7.3.1. Dywersyfikacja powiązana
7.3.2. Dywersyfikacja niepowiązana
7.3.3. Dywersyfikacja a wyniki organizacji
7.4. Tworzenie wartości a działania korporacji macierzystej
7.4.1. Działania korporacji macierzystej, prowadzące do zwiększania lub niszczenia wartości
7.5. Macierze portfeli
7.5.1. Macierz wzrostu/udziału (macierz BCG)
7.5.2. Macierz polityki kierunkowej (macierz GE–McKinsey)
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: Grupa Virgin
 
8. Strategia międzynarodowa
8.1. Wprowadzenie
8.2. Czynniki napędzające umiędzynarodowienie działalności
8.3. Krajowe i międzynarodowe źródła przewagi
8.3.1. Krajowy romb Portera
8.3.2. Międzynarodowa sieć wartości
8.4. Strategie międzynarodowe
8.5. Wybór rynku i wejście na rynek
8.5.1. Cechy rynku
8.5.2. Cechy konkurencji
8.5.3. Sposoby wchodzenia na rynek
Podsumowanie
Zalecana lektura
 
9. Metody wprowadzania strategii w życie i jej ocena
9.1. Wprowadzenie
9.2. Metody wprowadzania strategii w życie
9.2.1. Rozwój organiczny
9.2.2. Fuzje i przejęcia
9.2.3. Alianse strategiczne
9.3. Ocena strategii
9.3.1. Przydatność strategii
9.3.2. Akceptowalność strategii
9.3.3. Wykonalność strategii
Podsumowanie
Zalecana lektura
Studium przypadku: Tesco podbija świat?
 
10. Stosowanie przyjętej strategii
10.1. Wprowadzenie
10.2. Struktury organizacyjne
10.2.1. Struktura funkcjonalna
10.2.2. Struktura dywizjonalna
10.2.3. Struktura macierzowa
10.3. Procesy organizacyjne
10.3.1. Nadzór bezpośredni
10.3.2. Procesy planowania
10.3.3. Procesy kulturowe
10.3.4. Procesy wyznaczania celów do osiągnięcia
10.3.5. Procesy rynkowe
10.4. Zarządzanie zmianą strategiczną
10.4.1. Role w zarządzaniu zmianami
10.4.2. Style zarządzania zmianami
10.4.3. Dźwignie zarządzania zmianą strategiczną
Podsumowanie
Zalecana lektura
Wykaz pojęć używanych w tekście


360 stron, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- 100 % SUKCESU PODSTAWY
LUDBROOK E.

- ABC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JAK JE CZYTAĆ INTERPRETOWAĆ I ANALIZOWAĆ
GOS W. HOŃKO S. SZCZYPA P.

- 30 MINUT ABY ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ INTERESUJĄCO...
HEIGL P.

- 200 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z MARKETINGU
WOJCIECHOWSKI T.

- 41 NAJWAŻNIEJSZYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA PRZYKŁADACH POLSKICH FIRM

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022